Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:18.04.2019
Datum objave:26.04.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:27.04.2019