Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:18.04.2019
Datum objave:30.04.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:30.04.2019
Datum konca veljavnosti:31.03.2020