Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:27.05.2019
Datum objave:21.06.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:06.07.2019