Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:11.07.2019
Datum objave:19.07.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:20.07.2019