Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:11.07.2019
Datum objave:09.08.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:24.08.2019