Turizem

O turistični ponudbi v občini Brežice na http://www.discoverbrezice.com/ 

 

Mestna hiša

Koledar aktualnih dogodkov in prireditev

Ponudniki nastanitev

Kulinarika

Doživetja

Znamenitosti

O Brežicah

 

 Brežice_športno turistična občina.jpg

********************************************************************

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Gubčeva 10a, p. p. 29
8250 Brežice
Slovenija

Center za podjetništvo in turizem Brežice (CPT Brežice) je enota javnega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice). V okviru CPT Brežice delujeta Turistično informacijski center Brežice (TIC Brežice) in Turistično informacijski center Čatež ob Savi (TiC Čatež ob Savi).

 

TiC Čatež ob Savi (v sklopu kompleksa zdravilišča)

Kontaktne informacije:

Topliška cesta 35

8251 Čatež ob Savi

tel.: 07 620 7035

e-mail:

 

TiC Brežice

Kontaktne informacije:

Mestna hiša Brežice

Cesta prvih borcev 22

8250 Brežice

 

tel.:   + 386 (0)7 49 66 995 ali +386 (0)64 130 082

e-mail:

***********************************************************************

TURIZEM

Poslanstvo
Poslanstvo je  odgovorno izkoriščanje naravnih, kulturnih in drugih danosti,  pripovedovanje zgodb, ki občini Brežice dajejo lastno in prepoznavno identiteto in dušo, ustvarjanje pozitivnega, privlačnega in kakovostnega podeželskega turističnega okolja, aktivno sodelovanje in povezovanje ponudbe s ciljem nudenja celovitejše, privlačnejše in bolj konkurenčne ponudbe,    prepoznavanje turizma kot generatorja razvoja,   nenehen razvoj kakovosti življenja prebivalcev – tako za danes kot za jutri.

Vizija
Brežice bodo do leta 2015 postala prepoznavna, razvita in privlačna evropska podeželska turistična destinacija, z jasno oblikovano identiteto, idealna za doživljajska in kulturna srečanja, za srednje velike dogodke ter za daljši podeželski oddih. Obiskovalcem nudi, ne glede na njihovo starost in motiv prihoda, nepozaben splet doživetij, prebivalcem pa prijetno in kakovostno okolje za življenje.

Turistični razvoj sledi načelom trajnosti. Prebivalcem omogoča kakovostno bivanje, ustvarja dodatne možnosti za zaposlovanje in podjetniško delovanje ter predstavlja generator razvoja občine, njegove vse večje, najprej slovenske in kasneje tudi mednarodne razpoznavnosti in njegove okolice na vseh področjih.

Redne naloge
Na področju turizma izvaja NOE CPT Brežice  naslednje naloge kot javno službo:
-    priprava in izvajanje strategije razvoja turizma,
-    organiziranje, izvajanje in vodenje dejavnosti Turistično informativnih centrov na območju občine Brežice,
-    zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi v občini s statistično obdelavo in analizo podatkov o turističnem prometu, kakovosti ponudbe in zadovoljstvu gostov,
-    priprava turističnih projektov,
-    spodbujanje razvoja in oblikovanje celovite turistične ponudbe in turističnih produktov,
-    organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in drugih dogodkov,
-    vključevanje aktivnosti turističnih društev ter administrativna pomoč pri njihovem delovanju,
-    spodbujanje razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture,
-    načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti (oblikovanje in urejanje vsebin turističnega spletnega portala in drugih elektronskih medijev, izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na področju turizma) ter analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
-    organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih ter drugih predstavitvah doma in v tujini,
-    organizacija in izvajanje skupnih prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri koledarju prireditev vključno z izdelavo letnega in obdobnih koledarjev prireditev v občini,
-    načrtovanje, organizacija in izvajanje promocijskih aktivnosti stikov z javnostjo na področju turizma,
-    raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov,
-    spodbujanje razvoja in raziskovanja z namenom razvijanja inovativne in atraktiven turistične ponudbe za ciljne skupine in trge,
-    spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem prometu,
-    sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja turizma med drugim tudi z nacionalno turistično organizacijo,
-    sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za področje turizma na območju občine Brežice.