Videoposnetki

Vsi Dogodki


Datum: 26.12.2011

Kulturno društvo Zvezda Dobova in njeni člani so se že kar uigrali pri pripravi in izvedbi živih jaslic pred domačo cerkvijo v Dobovi. Tokrat so k skupnem sodelovanju privabili še domače konjerejsko društvo, društvo kmečkih žena, člane likovne družine Franc Bogovič Dobova, domače turistično društvo in krajevno skupnost. Obiskovalcev se je kar trlo, tako starih kot tudi mladih, kar priča o velikem zanimanju za takšno uprizoritev poznane biblijske zgodbe o rojstvu Jezusa Kristusa. Uvodoma je nekaj besed o pomenu praznovanja Božiča, obeleževanje rojstva Jezusa zbranim povedal domači župnik Matej Užmah.