4.seja OS- o najemninah za infrastrukturo

Datum: 12.04.2019

Občinski svetniki so imeli na programu 4. seje tudi Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih gospodarskih javnih služb, to je oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje, odvoz opdadkov za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti....( 42:25 min )  


ogled vseh