Vloge in obrazci

Kabinet župana

Oddelek za pravne in splošne zadeve

Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj


Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe


Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila


Oddelek za prostor