Oddelek za finance in računovodstvo

Na kateri transakcijski račun se lahko nakažejo upravne takse?
Upravna taksa TRR SI56 010294090309122

Sklic SI11 75086-7111002

Na kateri transakcijski račun se lahko nakažejo globe?
Globe SI56 010294090566851

Sklic SI11 75086-7120010

 

Kdaj bo nakazilo enkratne denarne pomoči?

 

Enkratna denarna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin, nakupu ozimnice in kurjave, za doplačilo šole v naravi in kritju drugih stroškov za premostitev trenutne socialne ogroženosti. Center za socialno delo pošlje občini odločbo upravičenca, občina še pred nakazilom preveri, če ima prejemnik poravnane vse obveznosti do občine, njenih zavodov in javnemu podjetju. V kolikor so vse obveznosti poravnane, občina nakaže višino zneska iz odločbe. 

 

Kdaj bo nakazilo denarne pomoči ob rojstvu otroka?
 

Pravico do denarne pomoči dodeli Center za socialno delo in po pravnomočnosti odločbe občina izvrši nakazilo.

 

Kdaj bo nakazana subvencija tržnih najemnin za stanovanja?
 

Podlaga za nakazilo subvencije je odločba Centra za socialno delo Brežice. Nakazila najemodajalcem so 15. v mesecu za tekoči mesec.