Sporočila za javnost

12.11.2015
Kako živeti s poplavami? - predstavitev aktivnosti Republike Slovenije na področju poplavne varnosti v Posavju

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije v letu 2015 kot del aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav v Sloveniji organizira serijo ozaveščevalnih dogodkov Kako živeti s poplavami?.

arhiv objav...

Župan

27.11.2015
Župan sprejel uspešni karateistki Kajo Budič in Nastjo Galič

Brežice, 27. november – Uvrstitev na 9. svetovno mladinsko, kadetsko U21 prvenstva v karateju, ki je potekalo na začetku novembra v Indoneziji, je odličen dosežek za mladi brežiški karateistki, Nastjo Galič in Kajo Budič. Športnici pravita, da je uvrstitev na svetovno prvenstvo potrditev dolgoletnih treningov in priprav ter dobra motivacija za nadaljnjo športno pot. Župan občine Brežice Ivan Molan je športnicama v imenu občine čestital in dejal, da je njun uspeh tudi rezultat podpore in spodbudnega okolja, kjer ju podpirajo klubi, trenerji in starši pa tudi občina, ki v okviru danih možnost zagotavlja dober začetek.

arhiv objav...

Razpisi

28.09.2015
Javni razpis - UREJANJE ŠPORTNIH POVRŠIN

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2015

arhiv objav...

Javna naročila

27.11.2015
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Brežice

arhiv objav...

Projekti

09.11.2015
Nova cesta na Vrhovnicah izboljšala dostopnost

Bizeljsko, november – V mesecu novembru se je zaključila modernizacija ceste na Vrhovnicah nad Bizeljskim, kjer je urejeno asfaltirano cestišče nadomestilo dotrajani makadamski kolovoz. Z investicijo v vrednosti 60.000 evrov je Občina Brežice pomembno izboljšala prometno povezavo za prebivalce Vrhovnic in poskrbela za večjo varnost v prometu.

arhiv objav...

Zanimivo

24.11.2015
Obogatili knjižne police in predstavili projekt zagovorništva

Brežice – V mesecu novembru, ko imajo svoj praznik splošne slovenske knjižnice, je župan Ivan Molan Knjižnici Brežice predal knjižno gradivo, ki ga je občina Brežice prejela ob različnih protokolarnih obiskih. Gradivo v veliki meri sestavljajo knjige s predstavitvami različnih mest, držav, pokrajin ali kultur. Po besedah direktorice knjižnice mag. Tee Bemkoč bo prejeto gradivo dostopno vsem uporabnikom in kot tako prestavlja obogatitev knjižne ponudbe.

arhiv objav...

Civilna zaščita

21.11.2015
Civilna zaščita občine Brežice nudila podporo ob migrantski krizi

Brežice: Civilna zaščita občine Brežice je nudila podporo ob migrantski krizi...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...