Sporočila za javnost

29.07.2016
DEZINFEKCIJA PITNE VODE NA VODOVODNEM OMREŽJU BIZELJSKO

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča uporabnike bizeljskega vodovodnega sistema, da je kontrolna vzorcev pitne vode, odvzetih 25. 7. 2016, pokazala, da je bila voda ponovno kontaminirana z intestinalnimi enterokoki in koliformnimi bakterijami, zato je treba izvesti dezinfekcijo pitne vode na celotnem vodovodnem omrežju Bizeljsko.

arhiv objav...

Župan

27.07.2016
Avgusta se pričenja nadaljevanje gradnje pločnika Velike Malence – Krška vas

Velike Malence, Krška vas – Ena od pomembnih temeljnih nalog občine je skrb za prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Občina Brežice redno vzdržuje ceste in pločnike, letos pa tudi nadaljuje gradnjo pločnika na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sanirano tudi vozišče, saj želi občina izboljšati prometno varnost na tem odseku.

arhiv objav...

Razpisi

06.06.2016
Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2016

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2016.

arhiv objav...

Javna naročila

27.07.2016
Obnova občinskih stanovanj

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na obnovi občinskih stanovanj

arhiv objav...

Projekti

19.07.2016
Nova prometna ureditev pri OŠ Brežice za večjo varnost otrok

Brežice – V času počitnic potekajo pri Osnovni šoli Brežice ureditve, ki bodo izboljšale prometno varnost šolarjev ob prihodu in odhodu iz šole. Ker v sedanjem času vse več staršev otroke pripelje v šolo z avtomobili, se je pokazala potreba po spremembi do sedaj veljavne prometne ureditve v neposredni bližini šole. Občina Brežice se je seznanila z novimi potrebami in po zagotovitvi sredstev izdelala potrebno projektno dokumentacijo ter v mesecu juliju pristopila k izvedbi izboljšav.

arhiv objav...

Zanimivo

19.07.2016
Voda v reki Krki in gramozni jami Boršt primerna za kopanje

Občina Brežice vsako leto v izvedbi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelkom za okolje in zdravje Novo mesto ugotavlja primernost reke Krke za kopanje. Pred pričetkom kopalne sezone so bili odvzeti vzorci vode na Velikih Malencah (pri Jamniku), na ŠRC Grič in letos prvič v gramozni jami Boršt. Vzorčenje je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, vendar jih državni monitoring ne pokriva. Metoda vzorčenja in vse analize so bile opravljene na enak način in v enakem obsegu kot pri državnem monitoringu kopalnih vod.

arhiv objav...

Civilna zaščita

12.07.2016
Civilna zaščita občine Brežice se je predstavila otrokom na Velikih Malencah

Civilna zaščita občine Brežice se je v torek, 12.7.2016, predstavila otrokom na Velikih Malencah.

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...