Sporočila za javnost

05.10.2015
Predlagane spremembe zakonov glede hidroelektrarn za občino škodljive - pomenijo nižjo koncesijo in odložitev protipoplavne zaščite

Brežice, Ljubljana – Občina Brežice nasprotuje predlagani spremembi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in predlogu o dopolnitvi Zakona o varstvu okolja, saj oba predloga pomembno vplivata na nižanje kakovosti bivanja občanov v občini. Sprememba in dopolnitev namreč predvidevata časovni zamik pri ureditve protipoplavne zaščite za naselji Krška vas in Velike Malence ter nižata sredstva iz naslova koncesije občini, ki bi sredstva vložila v lokalno infrastrukturo (ceste, vodovodi, ipd.). Država želi enostransko spremeniti pogoje, na podlagi katerih sta Občina Brežice in Občinski svet pristala na umestitev objektov državnega pomena v prostor.

arhiv objav...

Župan

25.09.2015
50 let delovanja Občinske turistične zveze Brežice

V Mestni hiši Brežice so predstavniki Občinske turistične zveze in turističnih društev s proslavo obeležili 50 let delovanja občinske zveze.

arhiv objav...

Razpisi

28.09.2015
Javni razpis - UREJANJE ŠPORTNIH POVRŠIN

Javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2015

arhiv objav...

Javna naročila

11.09.2015
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-16/25

Gasilska zveza Brežice objavlja javno naročilo za nakup gasilskega vozila

arhiv objav...

Zanimivo

01.10.2015
Začel se je Brežiški oktober

Oktober je za občino Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra obeležujemo občinski praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete. Vsako leto društva, javni zavodi in organizacije pripravijo različne prireditve, letos bodo lahko občanke in občani ter ostali obiskovalci izbirali med več kot 70 dogodki v organizaciji društev, klubov, javnih zavodov in ostalih organizacij.

arhiv objav...

Civilna zaščita

26.09.2015
Civilna zaščita občine Brežice je sodelovala ob zaključku projekta Šport za zdravo starost

Brežice: Pripadniki ekipe prve pomoči Civilne zaščite občine Brežice so sodelovali ob zaključku projekta Šport za zdravo starost...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...