16.05.2022 / Hidravlične izboljšave

Gradbena dela hidravličnih izboljšav so v polnem teku.

Deli na FBNatisni

Dela napredujejo tako v Občini Brežice kot v Občini Bistrica ob Sotli.

Gradbena dela hidravličnih izboljšav so v polnem teku.

V Občini Brežice so izvedli dela na treh odsekih, in sicer odseku 1, 4 in 5. Na odseku 1 in 4 se je izvedel izkop jarka, izdelava posteljice in vgradnja NL DN200 cevi. Narejen je bil tudi geodetski posnetek, cev se je sproti obsipala in jarek zasul. Na odseku 5 se je prav tako izvedel izkop jarka in vgradila PE cev d90. Cev so obsipali in jarek sproti zasuli. Gradbeno so tudi izdelani jaški in zračnik, hkrati pa so bila izvedena tudi strojna dela na hišnih priključkih.

V Občini Bistrica ob Sotli se je na odseku 4.1 izvedel izkop jarka, izdelala posteljica in vgradila PE d90 cev. Cev se je sproti obsipala ter jarek zasul. Na odseku 5 in 5.1 se je izvedla zakoličba trase.

Projekt je razdeljen na tri odseke v Občini Brežice in devet odsekov v Občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 39.603 metre:

Trije odseki v občini Brežice v skupni dolžini 18.317 metrov so:

 • Dobova–Loče–Rigonce (2599 m),
 • Pišece–Bizeljsko–Bojsno (13.218 m),
 • Pišece–Veseli vrh (2500 m).

Devet odsekov v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 21.286 metrov so:

 • Trebče–Srebrnik (7992 m),
 • Trebče–Bistrica ob Sotli (3481 m),
 • Bistrica ob Sotli–Gorenje (265 m),
 • Trebče–Javorje (1750 m),
 • Križan vrh–Dekmanca (1234 m),
 • Bistrica ob Sotli–Kunšperk (1196 m),
 • Bistrica ob Sotli–Domačija Bratuša (533 m),
 • Bistrica ob Sotli–Čehovec–Bizeljsko (3965 m),
 • Bistrica ob Sotli–Koren (870 m).

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Odsek 5 -1IMG_20220413_135321_HDR20220421_092732Odsek 5 - 3Odsek 5 - 5