Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.09.2022 / Projekti

Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo

Deli na FBNatisni

LogoEuKmetijstvo

 

Naziv naložbe in Naziv namakalnega območja: Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo

Podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva,

Operacija: Tehnološke posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Občina Brežice skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posodablja obstoječi namakalni sistem v Arnovem selu. Ta je bil zgrajen v letih 1994/95, zato sta tehnologija in tehnika zastarela in je sistem uporaben le še pogojno. Slabo učinkovit je tudi zato, ker so ga med gradnjo povečevali, tako da so ga razširili s prvotno načrtovanih osmih hektarov na današnjih 33 ha.

Tako bomo na območju, zasajenem pretežno z jablanami in v manjšem delu z marelicami, jagodami, češnjami, hruškami, kivijem in kakiji, celostno obnovili in tehnološko posodobili namakalni sistem.

Karakteristike namakalnega območja:

  • Velikost namakalnega območja: 33 ha
  • Število uporabnikov namakalnega sistema: 16

 

Namen naložbe:

Namen naložbe je izboljšanje pogojev za sadjarstvo na območju namakalnega sistema Arnovo selo. Z izvedbo projekta bo številnim malim kmetovalcem (predvsem sadjarjem) na območju Arnovega sela omogočen bistveno večji in tudi bistveno bolj kakovosten pridelek, s tem pa posredno tudi izboljšana oskrba s hrano ter zagotavljanje malim kmetom, pridelovalcem sadja iz tega območja, izboljšan zaslužek, s tem pa se bo izboljšal tudi njihov gospodarski položaj.

 

Višina sofinanciranja: 284.565,03 eur.

 

Cilj naložbe je izvedba naslednjih del:

  • položitev nizkonapetostnega kabla za črpališče,
  • namestitev novih črpalk,
  • postavitev nove peščene filtrske postaje,
  • postavitev jaškov z ventili,
  • vzpostavitev telemetrije.