Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Strateški dokumenti Občine Brežice

A. Strategije in krovni dokumenti

1. OBČINA BREŽICE

Strategija občine Brežice

Lokalni energetski koncept

 

2. TURIZEM 

Strategija turizma občine Brežice za obdobje 2017-2021

Akcijski načrt za trajnostni razvoj turizma v Brežicah

Trajnostno poročilo 2022-2023

 

3. KULTURA

Lokalni program kulture 2020-2024.pdf

 

4. ZDRAVSTVO

Program podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v občini Brežice

Obvestilo: Koncesionar, Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice, ima podaljšano koncesijsko dejavnost za izvajanje ambulanta fizioterapije, in sicer za dobo 15 let, do vključno 3.11.2034. Koncesijska dejavnost se izvajan na območju občine Brežice v obsegu 8,502 TIMA. 

 

5. PROMET

Celostna prometna strategija občine Brežice

 

6. URBANA OPREMA IN OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE

Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje

 

7. ROMSKA TEMATIKA

Strategija reševanja romske tematike veljavna 8.7.2022.pdf

sklep OS - sprejetje strategije 1207202215243800840.pdf

Raziskava - Odnos prebivalcev in prebivalk KS Cerklje ob Krki do romske tematike v naselju Krušče.pdf

Analiza intervjujev romskih pripadnikov v občini Brežice.pdf

 

8. MLADINA

STRATEGIJA ZA MLADE OBČINA BREŽICE 2022-2030 veljavna 8.7.2022.pdf

sklep OS - sprejetje strategije 1207202215241000839.pdf

Analiza - Življenje mladih v občini Brežice.pdf

 

B. LETNI DOKUMENTI

Letni programi za leto 2023

1. Kultura: Letni program kultura 2023.pdf

2. Mladina: Letni program mladina 2023.pdf

3. Zdravstvenoo in socialno varstvo: Letni program 2023.pdf

4. Šport: LPŠ 2023.pdf

5. Gospodarstvo: LP gospodarstvo 2023.pdf

 

Letni programi za leto 2022

LP kultura 2022.pdf

LP mladina 2022.pdf

LP_zdravstvo - sociala.pdf

LP GOSPODARSTVO za leto 2022.pdf

LP ŠPORTA 2022.pdf

 

Letni programi za leto 2021

Letni program kulture 2021
Letni program mladina 2021
Letni program zdravstveno in socialno varstvo 2021
Letni program športa 2021
Letni program gospodarstvo 2021

 

Letni programi za leto 2020

Letni program kulture 2020.pdf

Letni program mladina 2020.pdf

Letni program zdravstveno in socialno varstvo 2020.pdf

Letni program športa 2020.pdf

LP gospodarstvo 2020.pdf

 

Letni programi za leto 2019

Letni program na področju kulture 2019.pdf

Letni program na področju mladine za leto 2019.pdf

Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2019.pdf

Letni program za področje športa 2019.pdf

Letni program za področje gospodarstva 2019.pdf

Letni programi za leto 2018

Letni program na področju mladine za leto 2018

Letni program na področju športa za leto 2018

Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2018

Letni program na področju kulture za leto 2018

Letni program na področju gospodarstva za leto 2018

Letni programi za leto 2017

Letni program na področju mladine za leto 2017

Letni program na področju športa za leto 2017

Letni program na področju zdravstvenega in socialnega varstva za leto 2017

Letni program na področju kulture za leto 2017

Letni program na področju gospodarstva za leto 2017