Aktualno

12.09.2022

Hidravlične izboljšave

Nagradna igra – hidravlične izboljšave

Občina Brežice na uradnem Facebook profilu med 12. in 19. septembrom 2022 organizira nagradno igro z naslovom Hidravlične izboljšave. Nagradna igra je namenjena občankam in občanom občine Brežice.

19.08.2022

Hidravlične izboljšave

Promocijski material za informiranje javnosti

29.07.2022

Hidravlične izboljšave

Kako napredujejo dela?

04.07.2022

Hidravlične izboljšave

Dela na gradbišču napredujejo

17.06.2022

Hidravlične izboljšave

Dela na projektu Hidravlične izboljšave napredujejo.

05.06.2022

Hidravlične izboljšave

5. junij: SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA

5. junij je svetovni dan varstva okolja, zato se na ta dan še posebej poudarja pomembnost varovanja okolja, varstva Zemlje ter nagovarja in spodbuja k odgovornosti pri skrbi za naš planet in želi okrepiti njegovo zavedanje o tem.

16.05.2022

Hidravlične izboljšave

Gradbena dela hidravličnih izboljšav so v polnem teku.

Dela napredujejo tako v Občini Brežice kot v Občini Bistrica ob Sotli.

04.04.2022

Hidravlične izboljšave

Izbrana celostna grafična podoba projekta

22.03.2022

Hidravlične izboljšave

22.3. - SVETOVNI DAN VODA

Voda, najosnovnejša dobrina in osnova življenja, nam je kot razpoložljiva pitna voda na razpolago le kot 0,5 % vse vode na Zemlji.

11.03.2022

Hidravlične izboljšave

Začetek del v brežiški in bistriški občini

11.01.2022

Hidravlične izboljšave

Zakaj hidravlične izboljšave?

Hidravlične izboljšave prinašajo zanesljivejšo, varnejšo in kakovostno oskrbo s pitno vodo.

20.12.2021

Hidravlične izboljšave

Vzpostavljena spletna podstran projekta

V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občini Brežice in Bistrica ob Sotli« je bila za namene informiranja in obveščanja javnosti o napredkih na projektu, vzpostavljena tudi spletna podstran.

06.12.2021

Hidravlične izboljšave

Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občini Brežice in Bistrica ob Sotli

Z obnovljenim sistemom bomo poskrbeli za nemoteno oskrbo s pitno vodo, rezervne vodne količine in optimizacijo delovanja vodovodnega sistema ter poskrbeli za zmanjšanje vodnih izgub.

26.11.2021

Hidravlične izboljšave

Občini Brežice in Bistrica ob Sotli sklenili pogodbo za hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov

Brežice, 26. november - Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta kot investitorici sklenili pogodbo za izvedbo hidravlične izboljšava vodovodnega sistema v vrednosti 5.297.887,01 evra (brez DDV oz. 6.463.422,15 evrov z DDV) z izvajalcem, izbranem v postopku javnega naročanja, podjetjem HPG Brežice, d.o.o.. Z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 39.603 m se bo zagotovilo boljšo pitno vodo za 20.150 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema, projekt bo poskrbel tudi za nemoteno oskrbo s pitno vodo, rezervne vodne količine in optimizacijo delovanja vodovodnega sistema ter zmanjšanje vodnih izgub.