Gumb išči|

Zapri iskalnik

Investicije v občini Brežice

Spoštovane občanke, spoštovani občani, obiskovalke in obiskovalci spletne strani!

Kot župan sem si vse od nastopa prvega mandata prizadeval za čim bolj pregledno delovanje in enakomeren razvoj vseh krajev naše občine v okviru proračunskih možnosti in priložnosti za črpanje evropskih sredstev za sofinanciranje investicij.

Med nalogami občine je tudi obveščanje javnosti o vseh zadeva, ki so pomembne za občanke in občane. Informacije o delu občine, župana in občinskega sveta so javnosti na voljo na spletni strani občine, v lokalnih in regijskih časopisih ter ostalih medijih.

Pregled investicij Občine Brežice na interaktivnem zemljevidu v času od leta 2002 do 2018 (po mandatnih obdobjih) je še korak naprej k preglednemu delovanju občine in pripomoček za vse, ki jih zanimajo investicije namenjene razvoju občine.

župan Ivan Molan

 

Mandatna obdobja:

2018 - 2022

2014 - 2018

2010 - 2014

2006 - 2010

2002 - 2006

Investicije:

NazivSredstvaMandatno obdobje
Pločnik Črnc z ureditvijo ceste (1. in 2. faza)390.000,00 €2018 - 2022

KS Zakot-Bukošek-Trnje

Pločnik Globoko 2 in 3.faza (sof. DRSI)450.000,00 €2018 - 2022

KS Globoko

Pločnik Župelevec990.000,00 €2018 - 2022

KS Kapele

Pločnik Šentlenart370.000,00 €2018 - 2022

KS Šentlenart

Ureditev Trdinove ceste v Brežicah (3.faza)150.000,00 €2018 - 2022

KS Brežice

Vzpostavitev električnih polnilnih postaj po občini Brežice48.507,20 €2018 - 2022

Občina Brežice:

ZEMLJVID

El. Polnilna postaja: Apartmajska hiša Sumrak 
El. Polnilna postaja: Turistična kmetija Martinovi
El. Polnilna postaja: Bubka bar
El. Polnilna postaja: Gostinstvo Strniša 
El. Polnilna postaja: Gostilna Pension Les
El. Polnilna postaja: Istenič
El. Polnilna postaja: Stara gostilna Krulc
El. Polnilna postaja: Terme Paradiso
El. Polnilna postaja: AFP 
El. Polnilna postaja: Intermarket Brežice
El. Polnilna postaja: KS Sromlje
El. Polnilna postaja: KS Kapele
El. Polnilna postaja: Občina Brežice
El. Polnilna postaja: ZPTM Brežice
El. Polnilna postaja: Zavod za šport
Javni sistem izposoje koles in postavitve kolesarnic v mestu Brežice217.000,00 €2018 - 2022

KS Brežice, KS Šentlenart, KS Zakot-Bukošek-Trnje

Obnova Linhartove in Trubarjeve ulice27.000,00 €2014 - 2018

KS Šentlenart

Obnova odseka lokalne ceste LZ 026071 Čolnarska ulica88.561,00 €2014 - 2018
Izgradnja nadstrešnice pri mrliški vežici Dobova7.638,72 €2014 - 2018

KS Dobova

Preplastitev lokalne ceste LC 024161 Cirnik - Koritno63.254,45 €2014 - 2018

KS Velika Dolina

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 024471 Artiče - Volčje13.682,45 €2014 - 2018

KS Sromlje

Obnova javne poti JP 524801 Ponikve - Sv. Jakob in izgradnja parkirišča64.786,00 €2014 - 2018

KS Velika Dolina

Obnova lokalne ceste LC 024471 Artiče - Volčje249.485,00 €2014 - 2018

KS Artiče

Nogometni stadion Brežice - Prestavitev glavnega igrišča in namakalni sistem186.969,72 €2014 - 2018

KS Brežice

Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež (relining kanalizacije)256.515,88 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Borštnikova -VH Čatež)819.154,88 €2014 - 2018
Obnova mostu preko Močnika (Zg. Obrež)227.449,98 €2014 - 2018

KS Artiče

Športna dvorana Brežice - Sanacija odvodnjavanja in protipožarne zaščite229.132,41 €2014 - 2018

KS Brežice

Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Šentlenart-Dečno selo)1.234.509,12 €2014 - 2018