Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Investicije v občini Brežice


Deli na FB

Spoštovane občanke, spoštovani občani, obiskovalke in obiskovalci spletne strani!

Kot župan sem si vse od nastopa prvega mandata prizadeval za čim bolj pregledno delovanje in enakomeren razvoj vseh krajev naše občine v okviru proračunskih možnosti in priložnosti za črpanje evropskih sredstev za sofinanciranje investicij.

Med nalogami občine je tudi obveščanje javnosti o vseh zadeva, ki so pomembne za občanke in občane. Informacije o delu občine, župana in občinskega sveta so javnosti na voljo na spletni strani občine, v lokalnih in regijskih časopisih ter ostalih medijih.

Pregled investicij Občine Brežice na interaktivnem zemljevidu v času od leta 2002 do 2022 (po mandatnih obdobjih) je še korak naprej k preglednemu delovanju občine in pripomoček za vse, ki jih zanimajo investicije namenjene razvoju občine.

župan Ivan Molan

 

Mandatna obdobja:

2018 - 2022

2014 - 2018

2010 - 2014

2006 - 2010

2002 - 2006

Investicije:

NazivSredstvaMandatno obdobje
Obnova vodovoda Gabrej - Pistače33.205,00 €2018 - 2022

KS DOBOVA

Obnova vodovodnega odseka pri Objektu Sromlje 17e7.808,00 €2018 - 2022

KS SROMLJE

Obnvoa vodovodnega odseka v Selah pri Dobovi17.682,00 €2018 - 2022

KS DOBOVA

Obnova vodovodnega odseka v Ulici Kozjanskih borcev72.059,00 €2018 - 2022

KS ŠENTLENART

Izgradnja fekalne kanalizacije v Novi vasi pri Mokricah in obnova javnega vodovoda.438.758,31 €2018 - 2022

KS JESENICE NA DOLENJSKEM

Obnova fekalnega voda Brezina - IPC Brezina28.430,00 €2018 - 2022

KS ŠENTLENART

Javni sistem izposoje koles in postavitve kolesarnic v mestu Brežice217.000,00 €2018 - 2022

KS Brežice, KS šentlenart, KS Zakot-Bukošek-Trnje

Ureditev Trdinove ceste v Brežicah (1. in 2.faza)350.000,00 €2018 - 2022

KS Brežice, KS Zakot-Bukošek-Trnje

Ureditev cest in križanj v Črešnjicah430.000,00 €2018 - 2022

KS cerklje ob Krki

Kolesarska povezava ob R2-419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi150.000,00 €2018 - 2022

KS Velike Malence, KS Čatež ob Savi

Pločnik Črnc z ureditvijo ceste (1. in 2. faza)390.000,00 €2018 - 2022

KS Zakot-Bukošek-Trnje

Opremljanje zemljišč za garadnjo na Kregarjevi ulici v Brežicah148.265,02 €2018 - 2022

KS ZBT

Ureditev krajevnega središča Dobova90.000,00 €2018 - 2022

KS Dobova

Izgradnja pločnika Pišece (Dokumentacija)36.753,11 €2018 - 2022

KS Pišece

Izgradnja nadaljevanja loklne ceste LC 024472 v Artičah30.000,00 €2018 - 2022

KS Atiče

Izvedba opornega zidu ob javni poti JP 524573 v KS Mrzlava vas23.824,16 €2018 - 2022

KS Mrzlava vas

Ureditev odvodnjavanja v Dobenem v KS Čatež ob Savi ob LC 024721 in v križišču z JP 52477311.508,50 €2018 - 2022

KS Čatež ob Savi

Pločnik ob R2-420 Brežice - Rigonce (proj. dokumentacija)28.000,00 €2018 - 2022

KS Dobova

Ureditev ceste in pločnika Podgračeno (sofinancirano DRSI, prikazan delež Občine)200.000,00 €2018 - 2022

KS Jesenice na Dolenjskem

Obnova Ceste bratov Milavcev v Brežicah500.000,00 €2018 - 2022

KS Brežice, KS Šentlenart