Gumb išči|

Zapri iskalnik

Pobude in vprašanja

dr. Tomaž Teropšič (SMC)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

Na prostoru nekdanje kmetijske trgovine in hokejskega, kasneje rokometnega igrišča je zrasel lep, nov stanovanjski blok, ki vsekakor polepša mesto. Ob gradnji bloka je bilo poseženo tudi v cesto oz. asfalt v križišču cest Pod obzidjem in Levstikove...

Marijan Žibert (ROK)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. V letu 2019 smo govorili o obnovi šolske kuhinje na Osnovni šoli Velika Dolina. Ravnateljica pravi, da se na sami sanaciji in širitvi kuhinje ničesar ne izvaja ter da tega projekta ne bo. Ali se bo ta projekt izpeljal ali ne? 2. Podajam...

Mihael Petančič (SDS)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Podajam vprašanje vezano na košnjo bankin ob občinski cesti v Globokem – smer Urek - Bojsno. Lastnik parcele ob cesti vprašal sprašuje, zakaj je bila pokošena samo horizontalna bankina, ne pa tudi graba, ki je vertikalna s cestiščem. Prav...

Ferdo Pinterič (Lista SONCE)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

Energetska obnova intenzivno poteka na večini objektov, se pa ob tem izvajanju pojavljajo določene težave, ki niso prevelike in nepremostljive. Mislim, da bi morali dogovorit določen sistemski pristop k reševanju le-teh. Primer: nogometni stadion...

Peter Dirnbek (Levica)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Zanima me koliko sredstev je občina porabila za nabavo zaščitnih sredstev iz naslova ukrepov COVIDA-19. Posebej me zanima, če smo naročili »Počivalškove maske«, ki jo sam danes nosim, ker pač se je nekam ta količina po 1.60 eur/kos prodanih...

Miran Omerzel (SLS)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Kakšen je status pridobivanja dokumentacije za izgradnjo varne poti oz. pločnika v Pišecah? 2. Na državni cesti Pišece – Sromlje, kjer se priključita stranski cesti Suhadola in Svete Jedrti, sta trenutno dve ogledali. Moja pobuda je, da...

Aljoša Rovan (Levica)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Zanima me, ali bo most čez Krko narejen letos. Javni razpis je šele stekel, mi smo pa že v mesecu juliju. 2. Vodovodni stolp. Veseli me, da se je tista luknja, skozi katero je padal dež zaprla in da smo končno videli dvigalo tam zraven....

Vinko Ogorevc (SDS)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

Imam dve stari pobudi: vrbinska cesta in prehodi oz. nadvozi. Vidimo, da država izvaja investicije. Kar 172 investicij naj bi se izvedlo v prihodnosti. Sprašujem se, kje smo mi, saj že 10 let govorimo o nadvozih in podvozih in projektu vrbinske...

Martina Živič (SD)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Prebivalci nižinskega predela KS Globoko (Laniše, Zakotjek, Globoko sredina, Brezje pri Bojsnem, Bojsno) in še kje po ostalih predelih občine Brežice, se soočamo s slabo pokritostjo signalov mobilnih operaterjev A1, T2 in ostalih ponudnikov...

Matija Kolarič (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Včeraj (26.5.2020) smo na Odboru za gospodarstvo pričeli zanimivo debato na temo promocije turizma v naši občini. Vsi se namreč zavedamo, da se je v letošnji sezoni potrebno izredno potruditi, da privabimo domače goste. Katja Čanžar nam je na...

dr. Stanka Preskar (SMC)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. V luči razmisleka oz. govora o načrtih kako naj bi civilna zaščita delovala v prihodnjih petih letih in v luči tega, da je celotna zgodba obešena na enega posameznika od katerega se v naši lokalni skupnosti pričakujejo nemogoče stvari in...

Peter Dirnbek (Levica)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. Zanima me, če je občina obveščena oziroma seznanjena, kdaj se izvajajo nočni poleti v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki? Opažam, da se zadnje čase glasni manevri izvajajo globoko v noč (okoli 23:00). So moteči in onemogočajo...

Alenka Černelič Krošelj (Ljudje za ljudi)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. V našem mestu se ves čas borimo s komarji. Komarji so ena velika nadloga. Na krajevni skupnosti smo raziskovali tudi druge prakse in prosimo, da to opravi tudi pristojni oddelek na občini. Kar nekaj je poročil kako se proti tigrastim komarjem...

Bogdan Palovšnik (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. Na zadnjem kolegiju, ki smo ga imeli v Kabinetu župana sem opozoril na tri točke in tu pripravljamo že določene rešitve. Obstaja problem prehajanja meje na prehodu Slovenska vas. Določen je bil sistem kako se to rešuje, zato pričakujem, da...

Marijan Žibert (ROK)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. Pridružil bi se vprašanju vezano na Tržnico Brežice in sicer, da se poenostavi prodaja domačih proizvodov in da se omogoči našim ljudem, kmetom ter da se zagotovi poenostavljanje, če želimo takšno oskrbo naših izdelkov. 2. Imam pomislek...

Mihael Petančič (SDS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Vodovod Vrhovnica – odgovor je bil podan, da se zadeva ureja in da je denar v proračunu. A nam lahko podate terminski plan, kako se bodo dela začela? Že nekaj let je preteklo in bi zdaj prosil za bolj konkreten odgovor, da vemo tudi terminsko...

Tatjana Močan (SDS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Podajam pobudo glede prenove javne razsvetljave v energetsko varčno, okolju prijazno, solarno cestno razsvetljavo. Omenjena cestna razsvetljava na sončne celice je optimalna rešitev, enostavna za namestitev, ni potrebe po nameščanju kablov, odpade...

Miran Omerzel (SLS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Že v lanskem letu sem dal pobudo za sanacijo plazov na cesti Pišece – Sromlje. Približno 1 km iz Pišec je en plaz, ki resno ogroža cestni promet. Prosil bi, da se čimprej pristopi k sanaciji tega plazu, ker je res nevaren. Po tej cesti vozi...

Jožica Sušin (DeSUS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Na februarski seji občinskega sveta sem podala pobudo, ki je vključevala nekaj točk in sicer pobudo v imenu Društva upokojencev in sem s to pobudo že pred tem seznanila Oddelek za družbene dejavnosti in na seji. Pobudo je sprejel zbor članov,...

Mateja Kmetič (Ljudje za ljudi)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. (pisno): Zanima me, kaj se dogaja s projektom RUNE - optika do slehernega gospodinjstva v občini. Kako daleč je projekt, kdaj se bo dejansko na terenu začelo kaj izvajati? V času v katerem živimo je vse bolj pomembna tehnologija. Letos smo se...

Martina Živič (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Med korono smo ugotovili, da je samooskrba izrednega pomena za vse nas. Zanima me, kdaj bo občina Brežice, skupaj z ostalimi deležniki intenzivnejše pristopila k oživitvi brežiške tržnice in promocije lokalnih pridelovalcev oz. izdelovalcev....

Aljoša Rovan (Levica)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Vprašanje glede Zaključnega računa Občine Brežice za leto 2019 – postavka: ureditev krajevnega središča Dobova, str. 48 oz. od 33 do 89 posebnega dela. V Proračunu sprejeta postavka 95k, dejanska poraba 141k. Kupljene so bile tri parcele v...

Aleksander Gajski (SDS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Podajam pobudo za namestitev cestno prometnega ogledala za povečanje varnosti ob izstopu iz Prečne poti in priključku v promet na Cesto bratov Milavcev – v tako imenovanem križišču pri Tušu. Vozniki težko in mnogokrat prepozno vidijo...

Bogdan Palovšnik (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Letošnja čistilna akcija Očistimo občino Brežice je bila zaradi epidemije preklicana. Nekatere krajevne skupnosti so to akcijo izvedle. Predlagal bi, da bi po 15.6., ko bodo vse bankine pokošene, da bi bil idealni čas, da Komunala naredi eno...

Katja Čanžar (SDS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zadeva o kateri govorimo že 10 let na občinskem svetu se nanaša na košnjo na nasipu in košnjo območja pod zahodno fasad . V času korona krize je bilo to območje res zelo obljudeno, številni Brežičani smo se lahko rekreirali. Tudi po finskem...

Mihael Petančič (SDS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zanima me, v kateri fazi je živa meja na Bojsnem, odcep Globoko – Župelevec, ker se v pol leta ni spremenilo nič. V tem času smo morali del krajevne poti v 15-ih dneh urediti, ker je prišel medobčinski inšpektorat in smo imeli nalogo, da delo...

Martina Živič (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zanima me, kdaj se bo pričela košnja nasipa ob Savi (relacija Mihalovec – Brežice)?

Martina Živič (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Na prvem delu te seje so nas bila polna usta turizma, razvoja in ob vodovodnem stolpu smo imeli različne razprave glede trajnostnega turizma. Skrajni čas je, da se občina temu prilagodi z vzpostavitvijo kolesarskih poti, ki smo jih prejšnjič...

Martina Živič (SD)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zanima me, kdaj se bo pričelo z aktivnostmi oz. izdelavo projektne dokumentacije za pločnik ob cesti LC024620 Globoko – križišče Urek, smer Bojsno?

Aljoša Rovan (Levica)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Spoštovani, že nekaj let opozarjam na nevzdržno stanje v zvezi z vodovodnim stolpom. Še posebej zgornji del je v katastrofalnem stanju. Danes sem posnel priloženo fotografijo - velik del manjka, prav tako se dobro vidi, da omet odpada, leseni...

Aljoša Rovan (Levica)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (08.04.2019)

V zadnjih desetletjih se je s podporo ideologije vitke države in v interesu komercialnih izvajalcev razširilo zunanje opravljanje del (outsourcing) v državnih in občinskih ustanovah in javnih zavodih. Proces je zajel številne podporne storitve od...

Aleksander Gajski (SDS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Temo izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja na področju občine Brežice je potrebno eskalirati. Aktualni prikaz dostopnosti optičnega omrežja v naših krajih (vir: https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/dostopnost-opticnega-omrezja...

Miran Omerzel (SLS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Uskladiti avtobus javnega prometa Brežice, ki vozi na železniško postajo tako, da počaka potnike, ki pridejo z vlakom iz smeri Zidanega mosta ali Dobove. Opažam, da avtobusi odidejo iz postaje pred železniško postajo Brežice par minut preden...

Miran Omerzel (SLS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Postavitev cestnih ogledal ob državni cesti 677 v Pavlovi vasi pri priključku stranske ceste iz smeri Dednje vasi in Brežic ter na križišču stranskih cest Suhadol , Sv. Jedrt; Postavitev ogledala 1 Priključitev stranske ceste iz smeri Dednja...

Miran Omerzel (SLS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Odstraniti postavljene prometne znake, ki omejujejo maksimalno širino vozil po vaških cestah Gornjega Lenarta na 2,7m. Pred nedavnim so bili v vasi Gornji Lenart postavljeni trije prometni znaki, ki omejujejo maksimalno dovoljeno širino vozil, ki...

Tatjana Močan (SDS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Na relaciji od gostilne Budič proti pizzeriji Grič se je obcestna nabrežina sicer lepo očistila, vendar je ob pospravljanju nekaj že odžaganih drevesnih debel ostalo na nabrežini. Ker so debla le nekaj m oddaljena od vzporednega zelo prometnega...

Mira Šuler (SDS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Menim tudi, da je za petčlansko družino odvoz smeti vsake tri tedne premalo. V poletnih mesecih se mešani odpadki kvarijo in smrdijo. Zato predlagam, da bi v poletnih mesecih bilo potrebno odvažati mešane odpadke na dva tedna. Koliko se spomnim...

Mira Šuler (SDS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Glede na to, da bomo danes na drugi obravnavi sprejeli med drugim tudi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nisem zasledila nikjer, kako naj bodo opremljena zbirališča – otoki z opozorilno tablo, kjer je zapisano: »Odpadke obvezno odložite v...

Bernardka Ogorevc (SD)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Ponovno vzpostavljamo pobudo, da se obnova ceste na Zidarski poti v Brežicah uvrsti v plan dela v Občini Brežice za leto 2020. Predhodno je bilo naprošeno, s strani prebivalcev ulice kot tudi s strani Socialnih Demokratov, da je cesta, ki vodi do...

Bernardka Ogorevc (SD)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Kot je bila že neštetokrat ustno in pisno podana pobuda s strani KS Artiče in KS Šentlenart, kot tudi iz naše strani, Socialnih demokratov, tokrat ponovno vlagam svetniško pobudo Občini Brežice za obnovo ceste R1 220. Omenjena cesta je na odseku...

dr. Tomaž Teropšič (SMC)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

V naši občini imamo več informativnih tabel z različno vsebino. Stopnje njihove sporočilnosti in ohranjenosti so zelo različne, od novih pa vse do zelo dotrajanih. Slednje nam vsekakor ne morejo biti v ponos. Takšne so table nasproti sodišča...

dr. Tomaž Teropšič (SMC)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Tisti, ki imamo grobove na pokopališču v Brežicah in jih redno obiskujemo vidimo, da dela pri prenovi pokopališča lepo napredujejo. Nikakor pa nismo zadovoljni s cesto z leve strani pokopališča oz. po novem - z izvozom. Cesta je še vedno preozka...

Martina Živič (SD)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Most čez Savo; Glede na izredno slabo stanje mostu čez Savo na Čatežu bi bilo potrebno pospešiti pripravo dokumentacije za gradnjo novega 2. mostu in čimprej pristopiti k obnovi sedanjega, da se nam ne bo potrebno zaradi njegove dotrajanosti...

Martina Živič (SD)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Sanacija cest v KS Globoko; Vitna vas – Brezje: Na cesti 024600, ki poteka na relaciji Vitna vas – Brezje (C024610-C024580), v dolžini cca 900 m (Vogrinc – meja KS Bizeljsko) bi potrebno sanirati cesto. Kdaj se predvideva asfaltiranje in...

Aljoša Rovan (Levica)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

»Stanovanjska politika. Koliko stanovanj je v občinski lasti? Koliko od tega je tržnih, koliko neprofitnih in koliko službenih? Koliko jih je zasedenih? Ali obstajajo pravilniki o dodelitvah enih, drugih in tretjih?«

Igor Zorčič (SMC)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Zanima me zakaj na Šentvidu ob cerkvi ni več zastave in kdo je lastnik droga.

Aljoša Rovan (Levica)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

53. člen Statuta občine Brežice med drugim pravi, da mora nadzorni odbor županu in občinskemu svetu najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu. Zadnjič smo poročilo NO obravnavali 19. februarja 2018. Letos ga očitno sploh ne bomo. Očitno...

Tatjana Močan (SDS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

V KS Dobova smo pred kratkim ostali brez poslovalnice NLB, ostal je le bančni avtomat, ob katerem so krajani že navajeni da zmanjkuje listov za izpis stanja na računu, da jih ob uporabi bančnega avtomata preseneti zapis, da je avtomat v...

Matija Kolarič (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Pred časom sem se nehote zapletel v en neprijeten pogovor z našim predstavnikom civilne zaščite in presenečeno ugotovil, da v imenu civilne zaščite kar precej ostro nastopa proti gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Glede na to, da...

Matija Kolarič (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Podajam pobudo vezano na delo občinskega sveta. Pozivam župana, da za leto 2020 in naprej pripravi urnik sej za celo leto. Zakaj? Ne toliko za nas kot za člane odborov. Nekateri so se obrnili name, da zelo težko planirajo datume in usklajujejo...

Matija Kolarič (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Vse pobude in vprašanja se ne beležijo v sistemu, ki jih tu podamo. Zabeleženi imam dve pobudi, sem pa vsako sejo tu, kar lahko vsi potrdite. Verjetno govorim še preveč. Prosim, da se to zabeleži kar povemo.

Mihael Petančič (SDS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Ne vem, če opažate tudi v drugih krajevnih skupnostih, predvsem v obmejnih krajevnih skupnostih in tudi v Globokem sem že dobil nekaj vprašanj, tudi na svetu seje zavoda osnovne šole Globoko, so določeni ljudje, ki živijo bolj vzhodno proti reki...

Stanko Tomše (SMC)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Glede vprašanj in pobud, ki jih postavljamo in jih imamo zdaj tudi v elektronski obliki na naših računalnikih, bi dodal, da sem pred časom dobil namig kolegov, da velikokrat hodim in sprašujem, a po tem sodeč nisem v tem mandatu še nič vprašal,...

Martina Živič (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Pereča problematika, ki se trenutno nahaja v Globokem, a bo problem tudi ostalih krajevnih skupnosti je, da se Pošta Slovenije, ki je v državni lasti, do državljanov obnaša precej mačehovsko. Zaradi racionalizacije stroškov in hlastanja po...

Martina Živič (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

V postopku je priprava osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek zakona o pokrajinah. Po poročanju medijev ste posavski župani in poslanci enotni, da Posavje postane samostojna pokrajina, kljub temu, da ta po trenutnem razrezu ni predvidena. Občani...

Igor Zorčič (SMC)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Zanima me ali ima Občina Brežice sklenjene pogodbe s katerimi medijskimi hišami. Če jih ima, bi prosil, da se te pogodbe predstavijo občinskemu svetu, če pa jih nima, potem me zanima, na kakšen način občina sodeluje z vsemi medijskimi hišami....

Bogdan Palovšnik (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Pred leti smo imeli na delu kjer živimo odlom skalovja. Ena velika skala se je pripeljala po bregu navzdol, vendar škode ni bilo. Naredili smo malo panike in od takrat naprej je bilo mir, do 27.11.2018, ko je priletelo po bregu navzdol cca 8 skal....

dr. Tomaž Teropšič (SMC)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Asfaltirane ceste v Trnju so že precej v letih in potrebne nenehnega vzdrževanja. To še posebej velja za Prežihovo ulico, ki so ji stanovalci nadeli ime »sama jama.« Zaradi lukenj v asfaltu sta še posebej nevarni križišči Prežihove ulice z...

Tatjana Močan (SDS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

V KS Dobova ob intenzivnejših padavinah, ki nam jih zadnjih nekaj let narava postreže, zaledne, tudi meteorne vode, vse pogosteje povzročajo precejšnje težave in škodo, saj so nekdaj izredni padavinski dogodki, danes postali že redni. Glede na...

Darko Udovič (SMC)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Vemo, da v zadnjem času divjajo neurja, ki jih prej nismo poznali. Lokalne ceste potekajo skozi gozdove . Vzdrževalci teh cest počistijo ob cesti, visijo pa drevesa, ki so na privatnih parcelah in jih ne odstranijo in visijo čez cesto. Zanima me...

Mag. Andrej Vizjak (SDS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

V roke mi je prišel zapisnik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Tudi Brežičanom nam je mar, kaj se dogaja na Kranjskem. Sicer gre za relativno oster zapisnik z napovedjo zaustavitve prometa oz. izvajanja neke vrste državljanske nepokorščine...

Bogdan Palovšnik (SD)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Iz pisne priloge: Komunala Brežice je v začetku tega leta pričela s popisom stanja trenutnega vaškega vodovoda in po mojih informacijah je večina hiš že naročila tudi nove števce, ki so bili pogoj za priključitev. Obstaja še nekaj hiš,...

Mihael Petančič (SDS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Zanima me v kateri fazi je vodovod Vrhovnica , ker smo letos že ostali brez vode in tudi gasilci so jo že vozili. Vodohram pri Keltisu se je, mislim da tudi že zgradi.

Marijan Žibert (ROK)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Imam pomislek, ko pogledam na vse kar se dogaja in kaj vse financiramo. Včeraj smo govorili o kolesih in podpiram mobilnost . Ne morem se pa z vsem strinjati in biti vesel , ko govorimo o kolesarski stezi Brežice – mejni prehod Obrežje in pa o...

Aljoša Rovan (Levica)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Drevesa na Cesti prvih borcev. Ko je bilo mestno jedro obnovljeno, so stara drevesa vrgli ven. Pri čemer je bilo nekaj negodovanja, da so ta drevesa lepa. Rečeno je bilo, da se drevesa menjajo, ker so bila stara drevesa plodna in so na lepe nove...

Aljoša Rovan (Levica)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Večkrat smo že govorili o revizijskem poročilu v Komunali , ki ga je župan obljubil med predvolilnim bojem in naj bi bil izveden in naj bi bilo vse v redu. Mi smo prisiljeni, da verjamemo, da naj bi bilo vse v redu. Dajem pobudo, da se poročilo...

Stanko Tomše (SMC)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Govorili smo že o tem, da so mostovi v zelo slabem stanju in da je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji, ki je v naši domeni in verjamem, da bomo to tudi storili. Zanima me, kako se odvijajo zadeve z železnim mostom. Zaskrbljen sem glede na to,...

Miran Omerzel (SLS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Podajam še pobude glede ceste, ki gre iz Podčetrtka proti Bistrici ob Sotli. Ta cesta je bila zelo lepo obnovljena v preteklem letu. Pričakoval sem, da se bo zgodilo letos, da se bo cesta obnovila še od Bistrice ob Sotli proti Bizeljskem , saj je...

Miran Omerzel (SLS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Dajem pobudo glede ceste Pavlova vas – Sveta Jedrt, kjer je prišlo do izpodjedanja ceste. Cesta je ozka in je na strmem terenu. Po cesti vozi tudi šolski avtobus in ostali promet. Prosim Občino, da pristopi k sanaciji tega. Na tem delu se cesta...

dr. Stanka Preskar (SMC)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)

Ali je narejena študija glede možnosti umeščanja novogradnje OŠ Globoko na že obstoječe mesto oz. ali je potrebno še dokupiti površine? Rok za pripravo študije je potekel pred dvema mesecema, ki ga je postavil župan Ivan Molan, na sestanku...

Martina Živič (SD)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)

V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na PLAZ OREHOVEC - PIŠECE, parcelne številke 369/1 in 366/1. V prilogi pošiljam tudi fotografije plazu. Plaz je že kar nekaj...

Martina Živič (SD)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)

V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na nedavne poplave (sobota 22.6.2019) v Šentlenartu (Ulica bratov Cerjakov). Glede na to, da je bila občinska uprava ...

dr. Tomaž Teropšič (SMC)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Januarja letos je bila prekopana cesta, zelenica in parkirišče pri bloku na Prežihovi 12 v Brežicah. Cesta je bila nato začasno pokrita z betonom, zelenica in del parkirišča pa sta ostala v grobem stanju. Križišče med Prežihovo in Lamutovo...

Mila Levec (SDS)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Na podlagi večkratnih pritožb stanovalcev Lamutove ulice, podajam pobudo za enostransko zaprtje le-te in sicer iz smeri Prežihova ulica – Lamutova ulica, do gostinskega lokala Stars. Stanovalci Lamutove ulice so večkrat izrazili nezadovoljstvo...

Aljoša Rovan (Levica)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Kdaj bo sklicana prva oziroma ustanovna seja novega sveta za preventivo in vzgojo, ki smo ga imenovali pred kakimi tremi meseci.

Aljoša Rovan (Levica)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Občan predlaga, da Občina pripravi ustrezna navodila za uporabo kombiniranih površin za pešce in kolesarje. Na primer kot je tista na Bizeljski, ker so nevarna in ne znamo jih uporabljat. Iz pisne priloge: »Na Bizeljski cesti in še kje so bile...

Miran Omerzel (SLS)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Imam pobudo za popravilo starih obcestnih avtobusnih čakalnic oziroma postaj. Moram reči, da so ene v izredno slabem stanju in mislim, da so nujno potrebne popravila. Gledal sem predvsem na relaciji, ko se jaz vozim, imam tudi eno sliko, da ne...

Bogdan Palovšnik (SD)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Letos naj bi cca 200.000 € privarčevali glede omrežnin pri Komunali. Zanima me, če bi se dalo dobiti seznam investicij, ki jih bo Občina naredila s tem denarjem. A gre tudi tukaj za kakšne vodovodne izboljšave, kakšne zamenjave cevi, kakšen...

Darko Udovič (SMC)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Danes je za to govornico že bilo govora o tem, da so bile lani volitve. Obljube za ureditev križišča na Dolenji Pirošici so bile že večkrat podane pri volitvah. Dajem pobudo, da strokovne službe proučijo možnost ureditve, ker so krajani tam...

Martina Živič (SD)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Govorili smo o načrtu razvoja širokopasovnega povezave, pa sem razpravljala in spraševala, da Elektro Celje že zbira neka soglasja po Bojsnem, pa nisem potem dobila odgovora.

dr. Tomaž Teropšič (SMC)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (08.04.2019)

Po tehtnem premisleku in v povezavi s krajani Trnja sem predlagal (prek Igorja Zorčiča in svetniške skupine SMC) preplastitev oz. asfaltiranje ulic v Trnju v letu 2019: Mencingerjeva, Samova, Kocbekova in Kregarjeva ulica. Na isti strani je podan...

Martina Živič (SD)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

Martina Živič, v svojem imenu, v imenu krajanov in krajank KS Globoko, ter ostalih občanov in občank postavljam vprašanja, ki se nanašajo na GOSO (gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja): - Kaj je občina Brežice že naredila na področju...

Matija Kolarič (SD)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana....

Aleksander Gajski (SDS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do...

Tatjana Močan (SDS)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Občan mesta Brežic je opozoril, da pri tržnici mnogi vozniki osebnih avtomobilov, pogosto zapeljejo kar na pločnik ob kiosku, kjer parkirajo svoje avtomobile. Običajno pripeljejo v smeri iz Vodnikove ulice in zavijajo desno na pločnik ali pa...

dr. Stanka Preskar (SMC)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Dajem pobudo za enotno podobo ureditve občine Brežice s tablami, kjer bodo zapisane ceste, odseki in hišne številke. Če smo turistična občina in se s tem ponašamo, bi bilo prav, da bi imeli vsi krajani enako možnost dostopa od trgovine do...

Marijan Žibert (ROK)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Na Rajcu je cesta, ki je občinska oziroma lokalna – Nova vas – Velika Dolina. Ob izgradnji kanalizacije se je na enem delu pri Rajcu, v dolžini cca 30 m, močno posedla. Prav bi bilo, da pridejo strokovne službe zadevo preveriti.

Marijan Žibert (ROK)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Na območju krajevne skupnosti Velika Dolina oziroma v zaledju le-te, imamo privatne in državne gozdove. Zadnje čase se kar precej lesa izvozi. Predvsem preko vasi Brezje, Ponikve in Cirnik oziroma iz zaledja teh vasi. Del teh cest je občinskih...

Marijan Žibert (ROK)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Gledam po občini, tudi v Brežicah in okolici, je kar nekaj prometnih znakov, da so nekatere ceste s prometnim znakom tako urejene, da je namenjen promet samo za prebivalce. S tem se na nek način strinjam, vendar bi to moralo veljati za področje...

Martina Živič (SD)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Pobuda in vprašanje se nanaša na dotrajane električne drogove na relaciji gozd Dobrava – križišče proti Globokem in relacija Črnc – Mali Vrh – Globoko. Dotrajani oziroma najbolj pereči drogovi so predvsem v Dobravi, saj gre za dotrajan...

Mihael Petančič (SDS)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Na Piršenbregu pri Šulerjevih, v smeri od križa proti kapelici, je počila cesta zdaj že v razdalji 20 m. V gozdu je obširnejši plaz in se bojimo, da bi se cesta odpeljala navzdol. Prosimo, da si pridejo občinske službe zadevo pogledati in da...

Mihael Petančič (SDS)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Vprašanje je vezano na cesto Bojsno – Župelevec , kjer je ograja oz. živa meja na odseku proti bivšemu plazu na Bojsnem. Gre za glavno cesto, ki je občinska in je zelo nevaren odsek. Ne vem, zakaj glede tega že kdaj ni bila podana kakšna...

Miran Omerzel (SLS)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Pobuda za državno cesto št 677 na relaciji Pišece – Sromlje, ki je dotrajana z mnogimi nevarnimi točkami in kot taka nujno potrebna rekonstrukcije z razširitvijo, ureditvijo brežin, odvodnjavanjem meteornih vod, ureditvijo prometne signalizacije,...

Tatjana Močan (SDS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove; V poletnih mesecih 2018, seje v centru Dobove pripetila že 2. prometna nesreča, kjer je bil zaradi zelo neprimerne hitrosti voznika osebnega avtomobila, težko poškodovan 6 letni deček in...

Alenka Černelič Krošelj (Ljudje za ljudi)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pri tem, ko govorimo o GDPR, Zveza kulturnih društev je kar nekaj naredila na tem nivoju, tako, da verjamem, da bi v to, kar boste odgovarjali dali tudi to, da Občina poskrbi tudi za ustreznega pooblaščenca za to področje, ker bi zagotovo to v...

Mateja Kmetič (Ljudje za ljudi)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Imam pobudo, da bi se preverilo okoli sanacije večnamenskega doma oziroma stavbe krajevne skupnosti Bizeljsko. Prenova oziroma sanacija tega doma je bila zaključena leta 2014. Že na otvoritvi objekta se je videlo, da odpada omet. Problem je vlaga....

Peter Dirnbek (Levica)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. V občinskem svetu nam je bilo že nekajkrat predstavljeno in smo tudi potrdili projekt v zvezi z HE Brežice, ker so bili vedno v prvo vrsto postavljeni priboljški; rekreativne površine, razne turistične priložnosti na tem jezeru, Brežiškem...

dr. Stanka Preskar (SMC)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda je oziroma predlagam vam župan in vašim sodelavcem, da naredite strokovno analizo, s katero bi lahko dobili relevantno informacijo o številu novih zaposlitev na Občini Brežice, za obdobje npr. 5 let, to je nekje od 1.1.2014 pa tja do...

Bogdan Palovšnik (SD)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Bile so informacije župan, da boste prišli v krajevne skupnosti oz. da jih boste obiskali. Je to v planu? Že veste termine? 2. Vprašanje glede obiskov krajevnih skupnosti sem izpostavil zaradi tega, ker imamo v krajevni skupnosti Jesenice...

Ferdo Pinterič (Lista SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pred sejo sem prelistal propagando in obljube, ki smo jih pred volitvami dajale tako stranke kot vsi županski kandidati. Iz tega bi izluščil tri zadeve, ki se mi zdijo zelo pomembne za en splošen razvoj te občine. Zadeve so takšne, ki niti ne...

Marijan Žibert (ROK)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Skrbi me vprašanje glede vaje NATO, o kateri je govoril tudi Jure. Nič ne vemo, v kakšnem obsegu bo to, s kakšnim vozili oz. kakšne osne pritiske bodo vozila imela. Ceste, ki jih imamo v okolici, predvsem lokalne in krajevne so grajene ozke in...

Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Na krajevni skupnosti Zakot Bukošek Trnje imamo največjo črno točko, ki jo imamo občine Brežice. Gre za cesto med Lidlom in Trnjem. Mi smo na nek način že v predvolilni kampanji o tem dosti govorili. Pred neko srednjeročno rešitvijo, je...

Igor Zorčič (SMC)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Prej omenjena Strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, je ena izmed točk, ki bo obravnavana na tematski seji v DZ. Danes je direktorica res podala izjavo oz. članek v dnevniku delo v zvezi s tem. Dobil sem tudi dopis občine,...

Vinko Ogorevc (SDS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda se nanaša na to, kar smo v prejšnjem mandatu ves čas obljubljali in se tiče železniške prehodov: Cundrovec, Brezina, Šentlenart, Gornji Lenart. V času pred volitvami so vse stranke v medijih obljubile, kaj vse bodo naredile. Zdaj smo...

Matija Kolarič (SD)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pri pripravi proračuna ste v predvolilnem času obljubili participativni proračun. Ga lahko pričakujemo? Pomembno je še, da ga resno izvedete, ker drugače bo to neslavno propadlo. 2. Rondo Čatež ob Savi – Dvorce pri vstopu v Brežicah...

Martina Živič (SD)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda se nanaša na društva in uveljavite Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki je začela veljati s 25. majem 2018. Nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki določa...

Darko Udovič (SMC)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda in vprašanje se nanaša na OŠ Cerklje ob Krki. Pomanjkljivosti je bilo zelo veliko. Na sestanku, o katerem je govoril Aleksander, sem bil tudi jaz prisoten. Vemo, da je bilo po tehničnem pregledu izvedenih kar nekaj del. Zanima me iz...

Mag. Andrej Vizjak (SDS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. V preteklih mesecih smo bili priča ukrepom nove vlade na temo sproščanja plač v javnem sektorju. Kar mislim, da je dobro. Marsikateri javni uslužbenec še zdaj zasluži premalo glede na to koliko dela in mogoče marsikateri preveč glede na...

Aleksander Gajski (SDS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. V poročilu o delu, ki smo ga danes dobili je tudi točka Sodelovanje z MORS-om, a bi vseeno izpostavil nekaj vprašanj: a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se...

Aljoša Rovan (Levica)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Govori se, da je v intenzivni pripravi proračun. Je zunaj kak poziv? Lahko mi kot stranke in javnost že predlagamo kaj ali ne? V spominu imam, da smo v prejšnjem letu že v naprej dajali predloge. 2. V času predvolilne kampanje smo v enem...