Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Pobude in vprašanja

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Zanima me, kako napreduje dokumentacija Vulkanizerstva Hotko. Dolgotrajna težava s katerim se sooča vulkanizerstvo je pridobivanje gradbene parcele za razširitev dejavnosti ob upoštevanju zapletov pri soglasju kmetijskega ministrstva. Kot občinska...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Podajam pobudo, ki jo bom znova ponovila, zdaj se name obračajo ne samo krajani Globokega, temveč tudi širše, ker vedo da delam v različnih skupinah za trajnostni razvoj planeta Zemlja. Zadevo sem tudi napisala, vendar bom podala tudi ustno. Zdi...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Morda samo ena dopolnitev, to kar je povedal Aljoša, razpis za oddelke dodatnih ur športa velja za osnovne šole, ki izvajajo osnovnošolski program in verjetno je bilo namenjeno temu, da je občina tista, ki daje še dodatno vzpodbudo šolam z...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Zelo hvaležna sem, da živim v tako lepi občini, da lahko v tej občini vzgajam otroke, da lahko delam. Naša občina postaja tudi vse bolj obljudena. Vsaj območje okoli zdravstvenega doma. Danes zjutraj sem se počutila kot Zagrebčanka, ker sem...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Pobuda se nanaša na promet v občini Brežice. Vsi si želimo, da bi bili v zvezi s prometom med bolj naprednimi občinami, med tistimi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. V nekaterih državah se tega lotevajo tako, da so tudi cestnine na avtocestah...

Aljoša Rovan (LEVICA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

1. En starš šoloobveznih otrok iz Artič me je prosil naj postavim vprašanje v zvezi z Osnovno šolo Artiče. Menda je v zelo slabem stanju. Sem postavil to vprašanje tudi na portalu. Prosil bi za pisni odgovor, ker kroži en kup zgodb, da ne bo...

Andreja Dušak (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

1. Kot predstavnica krajanov in krajevne skupnosti Cerklje ob Krki lahko povem, da se ne strinjamo s predlogom lokacije čistilne naprave, ki je bila podana na svetu krajevne skupnosti. Lokacija je preblizu naselja in bo povzročala preveč motenj....

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Z mojo pobudo sem že sam sebi tečen in najverjetneje tudi komu izmed vas, ampak odgovori so, kako se ne da zaradi nekih drugih dejavnikih…Pred časom smo tu investirali proračunska sredstva za ureditev klopi, igral in poti znotraj parka, ki so...

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

1. Zanima me, kdaj se bodo končale označbe cestišča na Bojsnem. Ko je bila preplastitev cestišča, je bilo dogovorjeno, da se bodo naredile označbe – črte ob robu cestišča. Zanima me, kdaj se bo to dokončalo. Prav tako je potrebno tudi...

Bojana Zevnik (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Pozdravljeni, vljudno prosim za pojasnilo, zakaj je pri OŠ Brežice poligon za vadbo na prostem, ki ni delujoč - ob njem se podira oranžna gradbena mreža. Zanima me, kdaj bo zadeva urejena in predana v uporabo.

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Dajem pobudo, da se razmisli tudi o izgradnji sončnih elektrarn na strehah objektov, ki so v lasti krajevnih skupnosti in ne občine Brežice. Financiranje stroškov delovanja KS je ravno tako iz občinskega proračuna, zato bi bilo z vidika zmanjševanja...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Dajem pobudo, da se javno razsvetljavo izklopi ali vsaj zmanjša osvetlitev javne razsvetljave po deseti uri zvečer, saj z osvetlitvijo ponoči zelo onesnažujemo okolje in povzročamo nepotrebne stroške, še posebej v času, ko se borimo za trajnostno...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

V lanskem letu se je pričela idejna zasnova pločnika v Globokem ob državni cesti na relaciji Urek - Hotko. Prosim za pojasnitev kakšne so nadaljnje aktivnosti za realizacijo projekta? Ter kdaj se bo nadaljevala druga faza začetega pločnika...

Primož Hribšek (NEODVISNI SVETNIK)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Predlagam pobudo da se v projektu sončne elektrarne v Pišecah( OŠ Pišece je v projektu) pridružijo tudi stavba večnamenske dvorane, krajevne skupnosti in zdravstvena postaja. Št.stavbne parcele 18/10 ima 5 etažnih delov in sicer 1-zdravstvena...

Andreja Dušak (GIBANJE SVOBODA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Kot predstavnica krajanov Cerkelj ob Krki in KS Cerklje ob Krki,lahko povem, da se ne strinjamo s predlogo lokacije čistilne naprave, ki je bil podan na svetu krajevne skupnosti. Lokacija je preblizu naselja in bo povzročala preveč motenj. Poleg...

Aljoša Rovan (LEVICA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Krajan sprašuje, kako je z obnovo Osnovne šole Artiče. Šolo naj bi obiskala inšpekcija in ugotovila, da je v zelo slabem stanju, dotrajana tudi z vidika statike in s tem nevarna. Kdaj lahko pričakujemo začetek gradnje nove šole? Če ta še ni...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Blagovnica Brežice. Nekoč trgovinski ponos mesta, danes propadajoč objekt, ki kazi podobo mesta Brežice ob sami vpadnici vanj. Če ne že danes, bo objekt s skupaj z okoliškimi ureditvami v bližnji prihodnosti predstavljal tudi varnostno tveganje....

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.04.2024)

Pozdravljeni, krajan Bizeljskega me je obvestil, da je prejel odločbo s strani inšpektorja zaradi neustrezne 2 prekatne greznice. Pritožbo na odločbo št. 06102-14/2024-5 je 4. aprila 2024 posredoval tudi na Občino Brežice. Zanima me, ali se...

Fredi Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Imamo težave s podizvajalcem za Telekom, podjetjem Gravex, ki trenutno koplje za omrežje Telekoma, to je od lokacije Koritno, Velika Dolina in vse do Nove vasi. Problem je, da izvedba del, s katero je občina soglašala z lokacijo in traso, se ob...

Fredi Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Podajam vprašanje, ki je vezano na vodovod Brezje. S strani občinske uprave nam je bilo nekako obljubljeno, da bodo pridobljena vsa soglasja in gradbeno dovoljenje nekje do februarja. Zanima me, v kateri fazi je zdaj to oz. je na tem kaj narejeno.

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

V zadnjih dnevih, tednih smo priča nesrečni zgodbi iz Litijske. Jaz sem zadnja oseba, ki bi lahko o tem karkoli sodila, a me v zvezi s tem preseneča, da poslušamo, že kakšno leto nazaj, da sredstev za investicije na državnem nivoju ni. Tu pa se...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Podajam pobudo, ki je prišla s strani Odbora za urbanizem. Pogovarjali smo se o problemu parkiranja v Brežicah. V proračunu 2024 in 2025 so sredstva za garažno hišo – 25.000€. Stališče odbora je, da bi bilo dobro, da bi te stvari pospešili,...

Ivan Kostevc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Na prejšnji seji sem naslovil vprašanje vezano na Vodovodni stolp, a piše v odgovoru, da bomo prosili direktorico za podajo odgovora. Zanima me, ali je to vprašanje dobila, ker se mi ne zdi tako zahtevno in če ga je, potem smatram, da gre za neke...

Anton Žnideršič (N.Si in SLS)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Glede na vreme, temperature so malo višje, sem opazil, da se je populacija črnih vran spet pričela pojavljati in zbirati. Zanima me, če bi bilo možno s strani občine narediti kakšen korak, da bi se ta kolonija zmanjšala.

Dražen Levojević (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Posavske občine so v pretekli leti sofinancirale pripravo projektne dokumentacije, predvsem za internistično dejavnost v bolnišnici Brežice, da bi se naredila novogradnja. Glede na to, da si bolnišnica prizadeva urediti te prostore z vidika...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Ponovno je možno organizirati in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna za financiranje oddelka krajšega programa, ki ga vrtec organizira za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. Vključijo se...

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

1. Prebivalci vasi Župelevec opozarjajo na nepregledno križišče. Predlagajo namestitev ogledala, ki bi izboljšala preglednost. 2. V Kapelah imajo še eno staro avtobusno postajo, ki je v slabem stanju. 3. V imenu krajanov Piršenbrega, od št....

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Če se ne motim, je bilo še lani govora oz. obljubljeno, da bodo končno zagotovljena sredstva za nujno potrebno obnovo stavbe okrajnega sodišča v Brežicah. Apeliram na župana in občinsko upravo, da opomni resorno ministrstvo na dano obljubo ter...

Fredi Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Vprašanje vezano za nadaljevanje izgradnje vodovoda Brezje, KS Velika Dolina. Od strani občinske uprave je bila podana izjava oziroma obljuba, da bojo do februarja 2024 pridobljena vsa soglasja in veljavno gradbeno dovoljen, kar bo omogočilo...

Nataša Sagernik (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

V Brežicah je veliko poslovnih in trgovskih objektov praznih. Vsi te objekti zasedajo zazidalne površine in bi jih bilo smiselno ustrezno obdavčit in s tem vzpodbudit lastnike k uporabi ali oddaji v najem. Predlagamo, da se poiščejo ustrezne...

Nataša Sagernik (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Komunalno opremljanje zazidljivih parcel na območju 21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode, med Finžgarjevo ulico in Pleteršnikovo ulico

Dražen Levojević (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Na območju krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje predlagam dva ukrepa za izboljšanje prometne varnosti, in sicer: - pri izvozu iz Murnove ulice na Bizeljsko cesto je nameščena zaščitna ograja, ki ovira pogled na promet iz smeri Brežic; predlagam...

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2024)

Zavedamo se potreb naših vaščanov, zlasti tistih, ki živijo stran od glavnih cest. Zaradi pomanjkanja ustrezne razsvetljave se počutijo manj varne in omejene v svojih aktivnostih, še posebej v večernih urah. Zato predlagam ,da se v sklopu...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Dlje časa kot smo tu, manj trajnostni smo, še posebej, če upoštevamo načelo ekonomike. Gre za to, da moramo mi našim volivcem poročati, kaj delamo. Gre pa za neenakopravno obravnavo pobud, ki jih svetniki pišemo na portal in tistih pobud, ki...

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

1. Na prejšnji seji smo svetniki Svobode postavili vprašanje, zakaj občina ni prijavila višjih intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah v avgustu. Še vedno nas torej zanimajo zgolj...

Martina Zlobko (KORAK NAPREJ IN SONCE)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

1. Imam podoben pomislek kot kolega v svetniški skupini, in sicer bi jaz bolj apelirala na Vodovodni stolp in vsebino v njem, ki ni kavarniškega pomena, ampak v prvi vrsti mislim, da bi moral biti turističnega pomena. Končno imamo to stavbo, katero...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

1. Dajem pobudo, da bi se enkrat resno lotili šolskega okoliša občine Brežice in ugotovili ali resnično otroci, ki ne gravitirajo, niti ne položajno, niti kakor koli drugače, res potrebujejo vzgojno izobraževalno razvijanje v samem centru Brežic...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

1. Ali ima občina pripravljeno kakšno analizo na področju osnovnošolskega izobraževanja v občini Brežice? Ko sem poslušal razpravo pri proračunu in tudi naslednjič bo tako, vidim da posamezni svetniki, ki prihajajo, prihajamo iz različnih...

Ivan Kostevc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

1. Vprašanja so vezana na kavarno Vodovodnega stolpa in tega objekta ter upravljanja z njim. Prosil bi direktorico, da nam vsem pojasni, saj nas vse, predvsem nas, ki prihajamo iz gospodarstva, da smo vložili veliko proračunskega denarja, zdaj pa...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Frekvenca kriminalnih dejanj v zadnjih dveh, treh tednih, vlomi in tatvine se povečujejo. Predvsem so bili temu priča, kar lahko preberemo tudi v medijih, po hribovskih vaseh. Prošnja, da se ponovno kontaktira PU Novo mesto glede tega in se poskuša...

Aljoša Rovan (LEVICA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

1. V proračunu sem videl, da so namenjena sredstva za odkup parcel v romskem naselju, kar me veseli, saj kaže na to, da se zadeve vendarle premikajo na tem področju. Opozoril bi na stvari, ki jih zamujamo, npr. za zaposlovanje Romov preko javnih del...

Boštjan Gregorič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

V Mrzlavi vasi 5 imamo zgradbo, ki to ni več. Gre za podrtijo, katere lastnik je umrl. En dedič je živeč v Sloveniji, dva pa v Avstraliji. Ta podrtija se podira na eno urejeno stavbo. Večkrat je bila podana vloga na gradbeni inšpektorat. Gospod...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Dajem pobudo, da občina stopi v stik z DRSI glede obnove mosta preko Save na Čatežu ob Savi. Ograja je v zelo slabem stanju, rjasta in ponekod poškodovana, ponekod je vidna armatura še iz časov bombardiranja mostu, s samega mostu pa visijo železne...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Prosim za informacijo, kakšna je časovnica izgradnje manjkajoče kanalizacije na Čatežu (projekt, izvedba). Nekateri krajani bi želeli urediti dvorišča in bi želeli vedeti potek trase, da ne bi bilo potrebno pozneje rušiti zgrajeno.

Nataša Sagernik (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Predlagamo, da se preuči smotrnost vlaganja v pločnike v občini Brežice in postavi strategija glede tega. Predlog je, da povsod kjer je to le možno vlagamo sredstva v utrditev in razširitev bankin in ustrezno označbo dela, ki je namenjen kolesarjem...

Nataša Sagernik (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Krajanom ob cesti Spodnja Pohanca - Šentlenart in KS Artiče je bil predstavljen projekt rekonstrukcije ceste in pločnika. V projekt ni vključena kanalizacijski vod za fekalno kanalizacijo, ki pa je že izpeljan od Artič do Sp. Pohance. Kljub temu,...

Nataša Sagernik (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

V marcu 2023 je bila že oddana pobuda za pripravo cenika komunale za vzdrževanje cest in obrezovanje drevja za krajevne skupnosti z vključenimi vsemi stroški na podlagi katerega si lahko KS planirajo vzdrževanje v okviru sredstev predvidenih za...

Nataša Sagernik (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Prosimo vas, da pripravite in KS Artiče predstavite terminski plan nadaljevanja projekta kanalizacije za vas Artiče z ureditvijo služnostnih pogodb in pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Ponovno izpostavljamo tveganje onesnaženja črpališča pitne...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Imam vprašanje glede izgradnje kanalizacije na Bizeljskem. Se morda vsaj približno ve, kdaj bi lahko do tega prišlo? Že večkrat so bile dane pobude, da bi se nekaj v tej smeri naredilo, vendar do danes še nismo prejeli nekega okvirnega načrta,...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

10. oktobra sem podala pobudo ( v prilogi) , na katero sem prejela tudi odgovor, vendar ni bila pobuda po mojem mnenju razumljiva. Gre za nakup stanovanj v LJ in MB in ne v Brežicah. Prosim za odgovor.

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Dajem pobudo, da se na proračunski postavki 00689 Obnova lokalne ceste Janeževa gorca za leto 2024 povečajo sredstva iz 200.000€ vsaj na 400.000€, kajti omenjena lokalna cesta je najbolj poškodovana cesta in najbolj potrebna obnove v Občini Brežice.

Aljoša Rovan (LEVICA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Občinski svet je v prejšnjem mandatu, julija 2022, sprejel Strategijo reševanja romske tematike v občini Brežice. V šestih mesecih od sprejetja, torej do januarja 2023, bi občina morala pripraviti akcijski načrt, a ga še ni. Zamuja se torej...

Fredi Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.12.2023)

Pobuda v imenu stranke ROK po sklicu izredne seje občinskega sveta ali uvrstitvi točke na dnevni red naslednje seje občinskega sveta občine Brežice. Pobuda se nanaša na aktualno problematiko premoženjske kriminalitete, katera se intenzivira v...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Vprašanje se nanaša na aktualno sprejemanje proračuna RS za leto 2025. Po pregledu tega dokumenta ugotavljam, da ni predvidenih, v letu 2025 in seveda tudi v letu 2024, nobenih investicij v naši občini. Zanima me, ali imate vi kakšne druge...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Kot član Sveta staršev OŠ Brežice dajem pobudo, ki se je razvnela in bila izpostavljena na zadnjem svetu staršev. Sedem otrok iz področja Prilip nima možnosti prevoza v osnovno šolo. Tu predlagam občini, da vstopi v kontakt za osnovno šolo...

Bojana Zevnik (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Mladi z nestalnimi zaposlitvami se obračajo na mene z vprašanji kako lahko v občini Brežice uredijo svoj stanovanjski problem. Tržne najemnine letijo v nebo. Manjše dvosobno stanovanje brez stroškov znaša v Brežicah tudi 500 EUR. Kaj lahko...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Protipolavna zaščita Bregane je zgodba, ki se vleče že vrsto let pri nas. Verjamem, da ima direkcija ogromno dela zaradi te ujme, ki je bila avgusta. Pri nas še vedno ostaja problem Bregane. Hiše so nezaščitene, industrijska cona stagnira že...

Klara Humek (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Za panelne ograje, za katere je bilo govora, da naj bi se odstranile, naprošajo oz. pozivajo, da naj ostanejo, kajti to jim res predstavlja fizično oviro in večjo varnost

Klara Humek (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Ponovno bi želela opozoriti na migrantsko problematiko v Krajevni skupnosti Dobova. Kot ste seznanjeni je največji del nezakonitih prehodov ravno v Posavju, in sicer v krajih Dobova, Rigonce in Obrežje. Prebivalci oz. domačini so se v zadnjih...

Boštjan Gregorič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Projekt Rune je zasnovan, da bi optično omrežje dobile tudi malo bolj odročne vasi. O tem smo veliko govorili, a kolikor je meni znano je to zamrlo. Zanima me, ali se tu predvideva kaj drugega.

Boštjan Gregorič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Zanima me status razgledne ploščadi na Šentvidu. Kot vem in me ljudje obveščajo, dela že nekaj časa stojijo.

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Zastavila bi vprašanje v zvezi z višino prijavljenih intervencijskih sredstev nastalih ob izvajanju nalog zaščite in reševanja in pomoči ob avgustovskih poplavah. Zanima nas, zakaj Občina Brežice ni prijavila višjih intervencijskih stroškov....

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Cesta na Bizeljskem pri Sv. Vidu je v zelo slabem stanju, kar otežuje dostop do turistično dobro znane kmetije Keltis na Vrhovnicah. Obiskovalci te priljubljene turistične točke se pritožujejo, da je cesta po kateri prihajajo skoraj neprehodna....

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Na vas se obračam zaradi ceste Globoko – Bojsno, ki je v zelo slabem stanju. Že v dveh mandatih je izpadla iz proračuna. Ko se je pred meseci gradil nov vod, je prišlo do velikih poškodb na cestišču v vasi Bojsno. Po informacijah, ki sem jih...

Aljoša Rovan (LEVICA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Jumbo plakati in oglaševanje v občini. Večkrat sem o tem že govoril in predlagal, da se to sračje gnezdo uredi, a velikokrat dobil odgovor, da je to težko in da občina tega ne more. Občanka, kateri gredo te stvari na živce vsaj toliko kot meni,...

Aljoša Rovan (LEVICA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Pobude in vprašanja se ne morejo podajati kadarkoli, ampak samo v času od sklica seje do zaključka seje. Predlagal bi, da se to spremeni, saj si je potrebno v tem primeru pobude in vprašanja nekam zapisati, da se jih potem lahko vnese na splet.

Andreja Dušak (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Predlagamo prestavitev table Cerklje ob Krki na konec naselja proti Gazicam, ker zdaj stoji na križišču in označuje konec naselja Cerkelj ob Krki.

Andreja Dušak (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Za razsvetljavo v Cerkljah so bili kabli postavljeni že pred dvema letoma. Ljudje čez te njive orjejo in bojim se, da se bo to vse uničilo, medtem ko se kandelabri ne postavijo. Gre za odsek proti Gazicam. Romi, kar naprej tu hodijo. Ljudje pritiskajo...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Vzdrževanje odvodnega kanala Hrastje - Cerklje. Na vso srečo vasi ob omenjenem kanalu ob zadnjih neurjih (poplavah) niso bila prizadeta, kljub vsemu je bilo v tistih dneh nekaj nelagodja zaradi dviga gladine vode v kanalu. Predlog gre v smer, da se...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Glede na dejstvo, da je do konca leta 2023 še možnost prijave za izgradnjo sončnih elektrarn po ključu letnega obračuna energije, od leta 2024 pa bo mesečni obračun, dajem pobudo, da Občina Brežice preuči možnost izgradenj sončnih elektrarn...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Optika Zanima me, kakšna je časovnica izgradnje optičnega omrežja v odročnejših vaseh naše KS Čatež ob Savi (Žejno, Sobenja vas, Dobeno) ?

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Sprašujem v kateri fazi je projekt pločnika Urek-Hotko. Hvala za odgovor. Stanka Preskar

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Podajam vprašanje: Kdaj bodo odpravljene sive cone v občini, saj so še vedno gospodinjstva, ki nimajo internetne povezave? Tudi v KS Globoko.

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Glede na to, da je v proračunu občine Brežice zadosti denarja, ki ni porabljen, dajem pobudo, da se renovira projekt izgradnje vrtca pri OŠ Globoko. 5,5 oddelkov je edinih, ki nimajo svojih prostorov, kar je nedopustno. Z izgradnjo primernih prostorov...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

V nadaljevanju podajam vprašanje glede modernizacije LC 024611 Vitna vas - Dramlja. V letu 2022 in 2023 se je obnavljala trasa vodovoda in gradilo se je optično omrežje. Cesta se je pri teh delih zelo uničila. Že v lanskem letu sem postavila...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Dajem pobudo, da se v naslednjem proračunu zagotovijo sredstva za modernizacijo LC 024371 Vinarska cesta na Bizeljskem, saj se vsi dobro zavedamo, da je to najslabša cesta v Občini Brežice. Prosim, da se pripravi terminski plan izvedbe tega zelo...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

In krožišča

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Še slika prikolice

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Pozdravna veduta na vhodu v destinacijo Čatež in Posavje oziroma Brežice - time for me Dajem pobudo za sprejem čimprejšnjega odloka o oglaševanju v občini Brežice. Ravno tako je potrebno kontaktirati lastnike nepremičnin in zarjavelih prikolic,...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Poplave Ob zadnjih velikih poplavah je bil prizadet tudi del naselja Čatež ob Savi. Civilna zaščita in gasilci so vzorno pomagali prizadetim in jim gre vsa pohvala. Ob analizi vzrokov za poplavljanje smo ugotovili, da je za velik del poplavljenih...

Klara Humek (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Spoštovani. Prebivalci Dobove so me v preteklem mesecu večkrat opozorili, da v Dobovi velikokrat ne deluje bankomat. Obrnili so se na NLB Brežice, kjer so jih obvestili o nedelujočem bankomatu in jih pozvali naj težave odpravijo. Na banki so...

Andreja Dušak (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

zanima me zakaj se ne dokonča javna razsvetljava v zgornjem delu cerkelj ob krki'? električna napeljav je bila narejena že pred 2 leti.SEDAJ SE KABLJI UNIČUJEJO,KER LJUBJE DELAJO PO NJIVAH IN NE PAZIJO NA KADLE. POSTAVITI JE TREBA LUČI. PRAV TAKO...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Velike Malence / protipoplavna zaščita. Ob obhodu predstavnikov Občine Brežice in njene civilne zaščite po letošnjih poplavah je bilo s prizadetimi krajani ugotovljeno, da je pred leti zgrajena protipoplavna zaščita dejansko nefunkcionalna,...

Aljoša Rovan (LEVICA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Kolesarska steza Čatež ob Savi – Krška vas 1. Stopnice nad nekdanjo picerijo Grič so nepraktične, neuporabne in nevarne. Ljudje bojo še vedno raje vozili po cesti ob Krki. Predlagam, da se preuči možnost usmerjanja kolesarjev med Čatežem...

Aljoša Rovan (LEVICA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Poleti sem se na brežiškem pokopališču udeležil pogreba. V stavbi pred vežico, kjer se izvajajo obredi, je bilo neznosno vroče. Župniku je z nosa kapljalo na mikrofon, ministrant je skoraj omedlel, zadnji trenutek so ga odpeljali na hladno, vsi...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Pozdravljeni! Na vhodu v vas Dvorce (iz smeri Prilip) se dnevno beležijo visoke hitrosti (npr. v terminu 5.9.-12.9.2023: 6.371 vozil nad dovoljeno hitrostjo kar pomeni 84% vseh vseh meritev), ob tem je bila najvišja zabeležena hitrost 164 km/h. V...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Lepo pozdravljeni. V prilogi podajam pobudi. Vse lepo.

Samo Stanič (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Prebivalci mesta Brežice in tudi celotne občine si želijo novih parkirnih mest v mestu Brežice. Zanima me, če je že bilo kaj narejenega na tem področju oziroma kdaj je predvidena gradnja parkirne hiše.

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.10.2023)

Pobuda za nakup neprofitnih stanovanj za študente

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Pred kratkim sem podal pobudo, da se reši situacija z vranami v mestnem parku pri Mladinskem centru Brežice. Glede na to, da sam park niti več ni v osnovnem namenu sprehajališča ali pa postajališča na klopcah, sploh pa ne teh otroških igral,...

Fredi Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Uporabniki vodovoda Ponikve so že pred enim letom, preko KS Velika dolina podal pobudo Občini Brežice, da upravljanje z Vodovodom prevzame Komunala Brežice. Pobuda je bila poslana Občinski upravi že nekajkrat, ampak odgovora nismo dobili ne od...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Pločnik Globoko, Urek - Križ 1 faza; Zanima me ali je že izveden javni razpis za izbor izvajalca del, če ni, kdaj le ta bo. In kdaj se bodo pričela dela na terenu -terminski plan zaradi podjetnikov, kateri opravljajo dejavnosti na tej relaciji in...

Primož Hribšek (NEODVISNI SVETNIK)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Pozdravljeni! Zanima me ali ima komunala Brežice v planu nabaviti manjšo vozilo za pobiranje smeti? Takšno vozilo bi bilo zelo koristno po vaseh, v mestih predvsem tam, kjer so ceste ožje in v mestih? Prosim za pismen odgovor. lep pozdrav Primož...

Bojana Zevnik (GIBANJE SVOBODA)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Ureditev pločnikov o občini (predvsem na starejši infrastrukturi) - zaradi neurejenih robnikov so nedostopni in nevarni za invalidske vozičke. Predlagam popis in čim prejšnjo ureditev.

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

V kraju Bojno, so se izvajala sanacijska dela, ki so potekala na cestiščih in zemljiščih. Začenjajo se košnje, njivska dela....hkrati ves čas poteka promet po popolnoma razritih cestah. Sedaj pa se je po neurjih na neurejenem cestišču začel...

Marko Kovačič (GIBANJE SVOBODA)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Zanima me zakaj še ni obljubljenega vodnega parka na Savi? (HE Brežice) Ste mogoče razmišljali o podelitvi koncesije nekomu ki se s tem ukvarja?

Marko Kovačič (GIBANJE SVOBODA)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Občane in tudi mene zanima koliko vstopnic za ogled vodovodnega stolpa se je prodalo od uradnega odprtja do danes?

Štefanija Kržan (LJUDJE ZA LJUDI)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.07.2023)

Odcepi na Bojsnem so povsem v slabem stanju. V imenu vaščanov sprašujem , kdaj se bodo pričela sanacije odcepov.

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Kako je s postavitvijo ogledala na cesti Sv. Barbara – Križ – naprej od Mediteran produkta? Če se pripelješ po tej cesti in zavijaš levo proti Bojsnem, se moraš z vozilom zapeljati na cesto, saj je le-ta nepregledna in zelo nevarna za vključevanje...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Zanima me obnova cest na območju KS Globoko, Pišece in Bizeljsko, kjer potekajo hidravlične izboljšave. Na nekaterih delih dela več ne potekajo, ceste so v zelo slabem stanju, saj se prekopi ne popravljajo sproti in vožnja postaja zelo nevarna.

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

S strani Strokovno izobraževalnega centra Brežice (SIC) sem prejela obvestilo v povezavi z ureditvijo pešpoti med avtobusno postajo Brežice in SIC, ki ga uporabljajo dijaki. Zavedajo se tega, da gre za privatna zemljišča, da pa se tudi TD Brežice...

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Tribune Nogometnega kluba Brežice – gre za kar intenzivno pobudo s strani njihovega članstva v zvezi z ureditvijo tribun. Nekaj let se že naslavlja njihova prošnja na občino. Zadnja tekma je bila zelo množična. Bilo je okoli 200 ljudi. Ljudje...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Razgledna ploščada na Sv. Vidu. Več občanov se je name obrnilo s pripombo, da se zadnje čase vse več obiskovalcev Šentvida pripelje z avtom iz smeri Žejnega ali Cerine. Avtomobile parkirajo ob gozdnih poteh ali prej na travnikih in s tem mnogokrat...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Pobiranje odpadkov Predlagam, da komunalni delavec, ki redno čisti ulice v mestu Brežice, pride dvakrat mesečno tudi na Čatež, kjer imamo ravno tako vzpostavljen ulični sistem kot v mestu. Nujno je redno pobiranje odpadkov predvsem pod...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Koši za odpadke Ob pločniku med Čatežem ob Savi in Termami Čatež so zanemarjeni stari koši za smeti ali pa so ostali samo nosilci košev, verjetno še iz časov izgradnje pločnika. Predlagam, da se turističnemu kraju primerno uredijo tako...

Fredi Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Zobna higieničarka zdravstveni dom Brežice. Po vzoru na ZD Sevnica bi lahko tudi v Brežicah začeli izobraževati novega zobnega higienika v ZD Brežice. V sodelovanju s trenutno higieničarko Blanko Romih, bi nadgradili kabinet za zobno higieno,...

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Novi TIC Čatež ob Savi Dars na Čatežu ob Savi ob iz obeh strani avtoceste prodaja svoja zemljišča. Glede na to, da nujno potrebujemo v naši občini nov TIC, ki bi predstavljal turistično ponudbo občine in tudi celotnega Posavja, bi bilo...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

V drugi polovici aprila je eden izmed občanov na FB objavil slike gozdnega poseka na področju Šentvida s pomislekom, da gre za prekomeren posek. Ali je možno preveriti ali gre za dejansko prekomeren poseg oz. ali je to v okviru možnega / dovoljenega.

Alojz Škrabl (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Košnja nasipa ob Savi Nasip ob reki Savi od Term Čatež do Čateža ob Savi (do Budiča) in od Term Čatež v smeri proti Podgračenemu je pomembna sprehajalna pot, tako za domačine, kot za turiste in je tudi del Čateževe energetske pešpoti od...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Več prebivalcev KS Cerklje ob Krki zanimajo statusi sledečih odsekov: 1) Malence - Bušeča vas; 2) Črešnjice proti "pisti" in naprej proti Hrastju; 3) pot oz. "pločnik" ob nedavno obnovljenem cestnem odseku Cerklje - Črešnjice. Ali so...

Bojana Zevnik (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

BRžkolo Seznanjena sem, da je sistem trenutno v popravilu. Ker je občina lani prejela naziv Evropsko mesto športa in ker se intenzivno urejajo kolesarske poti, prosim za naslednje odgovore: 1. Kdaj bo občina uredila aplikacijo, preko katere...

Bojana Zevnik (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Poimenovanje ulic po pomembnih osebnostih iz občine in širše Pri poimenovanju novih ulic predlagam, da občina intenzivneje promovira poziv za podajo predlogov. Geografska poimenovanja (kot je Ulica ob nasipu) so sicer v redu, zagotovo pa bi kot...

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Ob rekonstrukciji občinske ceste iz smeri centa Pišec proti Domačiji Maksa Pleteršnika je prišlo do rušitve škarpe in ograje na zemljišču krajanov KS Pišece na parc. št. 5/3 in 5/4., k.o. 1269 - Pišece. Brez rušitve rekonstrukcija ceste...

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Posredujem pobudo za postavitev prometne signalizacije - ogledala, pri naslednjih dveh objektih, in sicer: - na naslovu Trg izgnancev ob izvozu iz novega naselja nad Vrbino (ob Vili Livadi) na glavno cesto - stanovalci zaradi parkiranih vozil na...

Aljoša Rovan (LEVICA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Gradijo se ali se bojo gradile tri blokovske soseske (TOP soseska na lokaciji nekdanje tovarne pohištva, Cholewa pri avtobusni postaji in Zelena soseska v Dobovi). Dajem pobudo, da se občina z investitorji dogovori za ugoden odkup nekaj stanovanj, s...

Aljoša Rovan (LEVICA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Daejm pobudo, da se preuči možnost zavijanja desno pri rdeči luči (z ustrezno signalizacijo = zelena puščica v desno, pritrjena na semafor) na vseh treh semaforiziranih križiščih. Velikokrat se zgodi, da je križišče prazno in povsem pregledno,...

Aljoša Rovan (LEVICA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.05.2023)

Dajem pobudo, da župan oz. občinska uprava pripravi letni koledar REDNIH sej občinskega sveta, da bomo svetniki lahko ustrezno planirali svojo prisotnost. V primeru neodložljivih zadev se seveda izvede izredna ali dopisna seja mimo koledarja.

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

Predlagam, da vodstvo komunale priskrbi dodatne podatke občinskemu svetu in sicer tudi o plačah vodstvenih in vodilnih delavcev za leto 2021/2022. Na podlagi tega se bomo lahko lažje pogovarjali kje se da še karkoli privarčevati.

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

1. Vprašanje s strani prebivalcev okolice Cerkelj ob Krki glede bivših objektov agrarije, ki so sedaj v privatni lastnini. Namerava se namestiti rome iz Dobruške vasi in Šentjerneja saj je lastnih iz tistih krajev in da ta že ureja okolico glede...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

Iskanje novih rešitev za starejše občane, da bi ti lahko ostali v domačem okolju čim dalj časa in jim omogočili potrebno oskrbo še s kakšnimi dodatnimi prostori. Ni nujno, da je vse v Brežicah ampak imamo tudi po vaseh objekte, ki bi jih bilo...

Ivan Kostevc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

S strani sklepa o profitnih izvajalcih me zanima ali bo odobrena subvencija s strani ministrstva in ali bodo vsi izvajalci profitnih dejavnosti dobili subvencije ali samo tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje in pod kakšnimi pogoji. Apeliram tudi na...

Mojca Florjanič (GIBANJE SVOBODA)

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

Vprašanje s strani turističnih delavcev, ki se ukvarjajo s turizmom ob reki Krki in športni delavci, ki se ukvarjajo z vodnimi športi, saj se bliža sanacija in rekonstrukcija mostu na Borštu. Prosimo, če se lahko s strani firme Rafael d. o. o.,...

Aljoša Rovan (LEVICA)

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

1. Vizualno onesnaževanje mesta Brežice z jumbo plakati. Še vedno je 80 panojev med križiščem TMS in Tuš. Manjkajo površine za plakate društev in organizatorjev manjših dogodkov, ki si ne morejo privoščiti takšnega oglaševanja. 2. Stara...

Vinko Ogorevc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

Pobuda glede izven nivojskih prehodov Šentlenart, Brezina in Bukošek.

mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

MORS naj bi imel smele načrte z letališčem Cerklje ob Krki, da tu namerava skladiščiti nekaj1.000 ton streliva za potrebe letališča in da načrtuje vzpostavitev cevovoda oz. dostop letališča do goriva v Krški občini ter da bo v tem cevovodu...

mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2023)

Gre za okolijsko pomembno parcelo v Glogovem brodu na kateri stojijo najpomembnejše vrtine za oskrbo dobršnega dela Brežic s pitno vodo. Dajem pobudo da nas v najkrajšem času seznanite z vsemi odprtimi sodnimi spori med občino Brežice in KOP...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.07.2022)

1. Sem podpornik vsake investicije v infrastrukturo, a so pri nas te investicije bolj zgoščene v zadnjem letu mandata. Verjetno je proizvodnja asfalta v tem trenutku na višku. Nekatere vpadnice oz. bolj obremenjene ceste so trenutno tudi zaprte. Ena...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.07.2022)

1. Glede na to, da smo Evropsko mesto športa, da se v brežiški občini dogajajo odmevni dogodki in zgodbe, predlagam, da se v javnem zasebnem partnerstvu prične pobuda o izgradnji adrenalinskega parka na prostorih opuščenega rudnika Globoko ....

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.07.2022)

Ob tretji točki dnevnega reda, pri potrditvi dnevnega reda, želim svetnike obvestiti, da se imela namen glasovati »Za«, vendar sem se na hitro dotaknila napačne tipke in sem vprašala Jasmino, če se to da popravit, a se ne da. Imam pobudo, glede...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

V preteklosti sem že dal pobudo, da se na avtobusni postaji v Dednji vasi postavi javno razsvetljavo . Glede na to, da ni elektrike na tej postaji sem predlagal, da se postavi razsvetljava, ki ima fotovoltaični kolektor za električno energijo in...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Parkiranje v centru je postalo rak rana. Prosila bi občinske službe, če lahko razmislijo oz. naredijo načrt po primerih dobrih praks drugih občin. Parkirišča spodaj zasedajo/zasedamo javni uslužbenci in potem CPB ni dovolj ob ponedeljkih,...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Glede na to, da se zdaj govori o zeleni transformaciji, okoljevarstvu, zelenem, se pridružujem Petru glede plakatiranja. Meni je naša občina najlepša, ampak na področju plakatiranja pa je med slabšimi. Zadnje dni sem dosti potovala po Sloveniji...

Peter Dirnbek (LEVICA)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Včeraj sem bil na ulici z vašo kandidatko za poslanko. Med pogovorom sva prišla spet do odloka o oglaševanju v času volitev. Patricia je rekla, da se boji, da ni politične volje, da bi se zadeva enkrat uredila. Sam že drugi mandat sedim v...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

V letošnjem letu smo končno dočakali odločitev države, Telekoma in vseh vpletenih, da naj bi tudi v občini Brežicah, 15 let pozneje kot vsi ostali, vsi občani postali enakovredni in da bi se izgradila optika tudi do vseh tistih, ki je do...

Peter Dirnbek (LEVICA)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Ne zdi se mi posrečeno, da ne moremo glasovati »vzdržan«. Preverite, če je to v skladu s poslovnikom. Eno je, če ne glasuješ, če nisi v dvorani, drugo pa je, da glasuješ »vzdržan«. Celi čas je vidno in se da malo kalkulirati kakšen bo...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Spoštovani, prosim za pojasnilo glede začetka del pločnika v Globokem: Urek-smer Bojsno. Hvala, dr. Stanka Preskar

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Dajem pobudo, da se po celotni občini, tako po mestu, kot vseh krajevnih skupnosti postavijo enotne oglaševalske table oz. enotni oglaševalski prostori za fizično plakatiranje in obveščanje. Prav tako naj se razmišlja o interaktivnih oglasih,...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Spoštovani, na mene se je obrnila mati, ki mora otroka (glede na nov pravilnik o vključevanju otrok v vrtec) enega otroka voziti v en vrtec, drugega pa 20Km v drug vrtec. Otroka zbuja ob 4.30, da lahko pride do službe. Tako razumevanje zapolnjevanja...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

V imenu Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Brežice, v vlogi predsednice OZ Brežice in svetnice dajem pobudo za skupno ustrezno rešitev pri iskanju prostorov za delovanje združenja. Za izvajanje javnih pooblastil, humanitarne dejavnosti...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

22. seja Občinskega sveta občine Brežice (21.04.2022)

Predlagam, da strokovne službe Občine Brežice pregledajo trenutno veljavne kriterije za sprejem otrok v vrtce na območju občine Brežice. Gre za 13. člen Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice....

Jožica Sušin ()

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Prebrala sem v dokumentih, da je naša občina v letu 2019 v zeleno shemo slovenskega turizma. Pri tej pobudi in vprašanju, ki ga bom postavila, se bom dotaknila le ene problematike – oglaševanje v naši občini. Na eni od sej Občinskega sveta...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Nabaviti lažje tovornjake z manjšo nosilnostjo za odvažanje komunalnega odpada po vaseh in naseljih, kjer so ceste ozke, manjše nosilnost, hribovske in neprimerne za težke tovornjake kot jih ima komunala sedaj v izogib prekomernemu in pospešenemu...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Voda iz izvira potoka Gabernica občasno skoraj presahne, zaradi prevelikega odvzema vode, za oskrbo severo-zahodnega dela občine s pitno vodo. Izvir Gabrnice je naravni spomenik in kot tak si zasluži, da ga ohranimo z vodo, ki bo še naprej tekla...

Peter Dirnbek (LEVICA)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

V duhu transparentnosti in dobrega gospodarjenja z občinskimi financami in premoženjem dajem pobudo, da za vse nekvalitetno izvedena dela, občina terja odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi, saj ima za to več pravnih temeljev.

Peter Dirnbek (LEVICA)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Kakšni so bili do sedaj ukrepi občine pri uveljavljanju oziroma odpravljanju napak pri nekvalitetni izvedbi gradnje pločnikov?

Peter Dirnbek (LEVICA)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Zaradi velikosti naselja in posebno povečanega obsega prometa zaradi prenove Ceste bratov Milavcev dajem svetniško pobudo, da se takoj vzpostavijo ukrepi za umirjanje prometa in zagotovi varen prehod za pešce na lokaciji križišča treh cest (Ob...

Peter Dirnbek (LEVICA)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

V kateri fazi je priprava projekta, ki bo na križišču treh cest (Ob stadionu, Kajuhove in Finžgarjeve) upočasnil promet in omogočil varno prečkanje ceste pešcem, ki dnevno migrirajo na tej poti, ki vodi iz oziroma v veliko naselje?

Milena Strašek (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Omejitev prometa čez reko Savo in Krko med vikendi. Sprehod čez mostove je zelo prijeten za mlade družine, starejše kot tudi invalide in mislim, da je prav, da vsaj med vikendom omejimo promet čez mostova in omogočimo mirne sprehode in varno...

Goran Miljanović (LEVICA)

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

V imenu nekaterih krajanov bi želel izpostaviti problematiko svetlobnega onesnaženja v Dobovi. Namreč od begunske krize naprej so na železniški postaji Dobova postavili šest velikih reflektorskih luči, ki so izjemno močne in osvetljujejo z...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Opozarjam na neprepustnost »branika« oz. kanala za odvodnjavanje meteornih vod, ki poteka od bajerja na Hrastju do reke Krke, ki je posledica močne zaraščenosti in vdiranja brežin. Zaradi obstoječega stanja se nivo vode ob večjih nalivih na...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Pobuda 21.seja OS občine Brežice Potres je naravna nesreča, ki je ne moremo napovedati, niti ni mogoče v naprej oceniti obsega, moči v škodo prebivalstva. Vsem nam je znano, da je brežiško - krško območje drugo največje potresno območje...

Milena Strašek (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

V letu 2014 je tovarna Krke odprla obrat SINTEZA1,kjer izdelujejo farmacevtske učinkovine za zdravila.Obrat ima po mnenju strokovnjakov visokotehnološko zmogljivost ,ocenjujejo ga varen objekt in ni škodljiv okolju ? Načrtujejo širitev programa...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

21. seja Občinskega sveta občine Brežice (03.02.2022)

Glede na to, da je Nuklearna Elektrarna Krško (NEK) locirana v neposredni bližini naše občine predlagam, da se povabi njihovega predstavnika, da članom občinskega sveta na eni izmed rednih sej predstavi področja poslovanja NEK pomembna za občane...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Najprej bi se zahvalila oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe za posluh in posredovanje argumentov DRSC , glede problematike odseka regionalne ceste skozi Dobravo , kjer je bila obraščenost iz obeh strani...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Zimsko vzdrževanje lokalnih cest na območju Občine Brežice; Danes, 29.11.2021, nas je »presenetil« prvi letošnji sneg. Obveščena sem bila, da je na območju KS Bizeljsko, predvsem v višjih predelih, zapadlo tudi okoli 15 cm snega. Do sedaj...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Ali se predvideva priprava projektov za kolesarko povezavo med občino Brežice in Podčetrtkom? Glede na dejstvo, da je občina Podčetrtek že gradi kolesarsko povezavo do kraja Dekmanca. Če gremo v trajnostno in zeleno družbo, je pobuda na mestu....

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

V proračunih 2020 ter 2021 so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo pločnika Vrhje. Prvi del pločnika iz proračuna 2020 je izdelan, zanima pa me, kako je z sredstvi ter izgradnjo drugega dela pločnika?

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Kdaj se predvideva rekonstrukcija državne ceste Brežice - Bizeljsko - Bistrica ob Sotli? Cesta je na več odsekih poškodovana in nevarna. Glede na to, da je omenjena cesta na odseku od Mestinja proti Bizeljskem skoraj v celoti modernizirana, bi bila...

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Med prebivalci KS Kapele, še posebej med tistimi, ki redno koristijo makadamsko cesto Rakovec - Veliki Obrež se pojavlja vse več nezadovoljnosti glede stanja ceste ter njenega vzdrževanja! Dolgoletna želja vse prebivalcev je, da bi se ta odsek...

Mladen Strniša (KORAK NAPREJ IN SONCE)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Dal bi že marsikdaj dano pobuda a vidim , da ni bila še obravnavana, da se v gosto naseljenih vaseh ob prometnici postavijo ali pritrdijo na javne luči kakšni koši za smeti. V teh časih se vse več in več ljudi rekreira z hojo in tekom po...

Darko Udovič ()

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Med pogovorom z več vozniki o vožnji po nedavno odprtem obnovljenem starem mostu ,večina voznikov ni pozorna na novi režim signalizacije ob vožnji od gradu proti mostu ,preden prečkamo prednostno cesto proti elektrarni je na drogu javne...

Zdenka Mirtek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Glede na to, da se je začelo novo šolsko leto. Sprašujem ali je za postavitev avtobusne postaje v Hrastju pristojna KS Cerklje ali Občina Brežice in ali je le ta sploh v planu?

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

V proračunu so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v vasi Jereslavec . Postavljene so zaenkrat samo 3 ali 4 luči, ostale naj bi po odgovoru na moje vprašanje na 15. seji bile postavljene ob kabliranju daljnovoda na tem območju....

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Lokalna cesta 024261 Dobova - Rakovec v makadamskem odseku VELIKI OBREŽ - RAKOVEC poteka po območju 'NATURA 2000', ekološko pomembnem območju ohranjanja rastlin in živali. Po odloku o razglasitvi območja 'JOVSI' gre za naravni spomenik s ciljem...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Me zanima, ali je morda že izdelana idejna zasnova projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja meteornih voda za območje Dobova - Kaptol ?

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Dajem pobudo, da se v prostorih Mercatorja v Brežicah uredi dnevni center za starejše občane. dr. Stanka Preskar

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (29.11.2021)

Prosim za pojasnilo zakaj v proračunu ni namenjeno nobenega razvojnega denarja za KS Globoko, še posebej za šolo?

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Dajem pobudo vezano na točko dnevnega reda o Sklepu o podelitvi priznanj Občine Brežice. Vsako leto se ukvarjamo z isto zadevo, ne bom rekel, da imamo pomisleke, ker verjamem, da so nagrajenci skrbno predlagani in izbrani ter da nekomu ne naredimo...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Pobude - 19. seja občinskega sveta Brežice Datum: 20.9.2021 Pobude: 1. Plaz na državni cesti št 677 na relaciji Pišece- Sromlje (cca 1 km iz Pišec) še vedno ni saniran. Približuje se zima. Prosim, če posredujete na pristojnih državnih...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Kako daleč so pogovori o Rudniku Globoko? Koncesija se izteče januarja 2022.

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Zanima me v kateri fazi je projekt RUNE? Saj smo na občinski seji z veseljem poslušali, da bo projekt z izgradnjo omrežja končan do konca leta 2021. Vendar do sedaj ni nobenih konkretnih akcij ali obvestil z njihove strani. Glede na to, da so nam...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Vprašanje: V načrtu občine Brežice je dograditev lekarne in lekarne. Zanima me v k ali se zardi tega spreminja vrstni red gradnje vrtcev v občini Brežice oz. ali se lahko zagotovi, da se kljub tej investiciji ne bo zamaknila izgradnja vrtca pri...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Postavljam vprašanje: Kdaj se bodo začela dela izgradnje pločnika v Globokem na relaciji Urek smer Bojsno?

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Podajam pobudo za skupne službe za osnovne šole, kot so računovodstvo, pravna in kadrovska služba. Dejstvo je, da na primeru naše osnovne šole na Bizeljskem, kolikor sem seznanjena, se vsako leto menja računovodja oz. še verjetneje, ne zdrži...

Zdenka Mirtek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Za vodovod Piroški vrh je bil narejen projekt po katerem pa ni soglasja nekaterih lastnikov zemljišč. Sprašujem ali se pripravlja kakšna druga možnost in kdaj je previden pričetek gradnje?

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

V medijih veliko poročajo o projektu za mlade družine »s 50.000 evri do lastne hiše«. Glede na to, da se tudi v naši občini mlade družine srečujejo s problemi kako do lastnega ali najemniškega stanovanja ali ste v tej smeri razmišljali o...

Herman Premelič ()

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

V začetku junija je našo občino Brežice, obiskal minister za notranje zadeve Republike Slovenije g. Aleš Hojs. Po pisanju medijev se je srečal z g. Županom, kakor tudi predsedniki obmejnih KS. Prišla je tudi pobuda, da se preveri, ali je ob...

Herman Premelič ()

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Občinska cesta, ki vodi skozi Bračno vas, je v zelo slabem stanju. Na nekaterih mestih postaja nevarna. Gre za cesto, ki jo uporabljamo krajani, kakor tudi policija in vojska, pri izvajanju svojih nalog. V času popolne zapore, ob gradnji ceste in...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Imam vprašanje, kdo je kosil lokalne ceste. Na cesti Vitna vas – Dramlja je pokošena le bankina, cca 50 cm - 70 cm in to še tako slabo, da jaz tega ne bi plačala.

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Zanima me status pridobivanja dokumentacije za pločnik oz. varno pot v Pišecah.

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

V okolici Zdravstvenega doma Brežice in Splošne bolnišnice Brežice opažamo pomanjkanje parkirišč, kar je še posebej izrazito, ko se v Športni dvorani ali na parkirišču Zdravstvenega doma Brežice izvaja covid testiranje in tudi cepljenje. V...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Podajam pobudo za košenje brežin cest . Določene ceste tu bližje so pokošene, medtem pa pri nas še vedno niso. To velja tako za regionalne ceste kot tudi občinske kot krajevne ceste. Predlagam, da se čimprej pristopi k košnji, saj še vedno...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Podajam tudi pobudo za ureditev pešpoti čez park . Zamenjati bi bilo potrebno pesek na poteh, saj je zelo iztrošen in zmešan z blatom in ob kakšnem deževju je tu bolj blatna drča kot pešpot. Prosim, da se čimprej pristopi k urejanju te pešpoti.

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Izpostaviti moram, kar sem že omenil na prejšnji seji, in sicer problematiko vran v parku blizu naše sejne dvorane. Dajem pobudo, da se pristopi k preveritvi vseh možnosti kako te vrane odstraniti iz parka. Razloga za odstranitev vran iz parka sta...

dr. Tomaž Teropšič ()

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Dajem pobudo, da se čimprej uredi Ipavčeva ulica v Brežicah. Ipavčeva ulica v Brežicah že vse od nastanka ulice ni bila preplaščena z asfaltom. Je pa bila večkrat popravljana. Zato je zob časa naredil svoje. Trenutno je situacija takšna, da...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

V imenu prebivalcev Sromelj (predel Sv. Janez) naslavljam vprašanje, ki se nanaša na priključitev na optično omrežje. Prilagam dopis z opisom problematike, ki ga je name naslovil krajan Matej Pečnik. Z enako problematiko so se name obrnili tudi...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Pozdravljeni, že nekaj sej nazaj sem izpostavila problematiko košnje bankin, obcestnih jarkov in brežin na lokalnih cestah v naši Občini, ki jih izvaja podjetje Komunala Brežice. Pred tednom sem obvestila tudi g. Miroslava Kržana o...

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

V mesecu avgustu smo bili spet priča vse večjemu pojavu ambrozije. Vse več se ambrozije pojavlja tudi ob cestah ter javnih površinah. Ker so bile zaznane pritožbe na nezadostno čiščenje le te, tudi ob košnji občinskih cest bi podal pobudo,...

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Iz občine ter medijev je bilo spomladi moč zaslediti informacijo, da se bo žičnata ograja ob reki Sotli na relaciji Rigonce Bizeljsko zamenjala z panelno ograjo. Ker zaenkrat še ni vidnih premikov glede menjave žice za panelno ograjo me zanima,...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Glede na to, da smo turistična občina, na vrhu lestvice po številu nočitev .... in na trenutne trende glede ponudb nočitev so postali zanimivi glampingi. Zanima me ali obstaja možnost glede poenostavitve dokumentacije in raznih soglasij, ker so...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Podajam pobudo, da bi se v tem letu končal pločnik Župelevec, ker je zaradi neskladja z lastniki zemljišč bilo odloženo. Sedaj je občina lastnica zemljišč ob cesti in potrebno je dokončati le še cca 90m pločnika. Glede ...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Občina Brežice je izjemno turistična občina, je v samem vrhu po turističnem obisku tudi med preostalimi slovenskimi občinami, saj beležimo okoli 700.000,00 nočitev, od tega 20.000,00 nočitev letno v hotelu TERME PARADISO DOBOVA, ki je v...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.09.2021)

Vprašanje: Pilotni projekt mavričnih označb vzdolž cestišča ob OŠ Cerklje ob Krki z namenom upočasnitve prometa, se je kot kaže dobro odnesel. Zanima me če bomo s tovrstnimi projekti v občini nadaljevali?

dr. Tomaž Teropšič ()

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Pobuda za poimenovanje ploščadi državnosti. V Brežicah smo se leta 1991 odločili, da nastanek slovenske državnosti proslavimo posebej svečano. Skupščina občine Brežice je v ta namen izdala plakat svetlo rumene barve, s katerim je vabila vse...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

18. seja Občinskega sveta občine Brežice (10.06.2021)

Novo brežiško tovarno TPV AUTOMITIVE odlikuje visoka stopnja automizacije, robotizacije in digitalizacije. Dajem pobudo, da bi se morda v po dopustniškem času za občinske svetnike organiziral ogled te tovarne.

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Občina Brežice je po nekaterih informacijah velik porabnik električne energije iz naslova Javne razsvetljave . Po teh podatkih smo daleč nad slovenskim povprečjem glede na velikost občine in število prebivalcev. Kljub temu imamo še vedno veliko...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili od podjetja Komunala Brežice na 17. seji OS 19.4.2021 v zvezi s stanjem vodovodnega sistema dajem naslednjo pobudo. V Občini Brežice imamo cca. 750 km vodovoda. Od tega je potrebno obnoviti cca. 80% vodovoda....

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Zagotavljanje tlaka v vodovodnem omrežju v Zgornje Podgorju. Naš krajan Dular Aleksander, stanujoč v Podgorju pri Pišecah (Zgornje Podgorje) ima izredno slab tlak v vodovodnem omrežju. Tlak je tako slab, da visokotlačni čistilnik tipa Kracher...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Kako napreduje projekt Izdelave varne poti (pločnika, razsvetljave, parkirišč, itd) skozi vas Pišece?

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Slab dostop do interneta. Tudi na bolj odročnih področjih zagotoviti boljše internetne povezave. Ravno tako pa tudi drugod, kjer so te slabe. Obrazložitev: Pri nas in na mnogih drugih območjih naše občine so internetne povezave izredno slabe....

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Zagotavljanje tlaka v vodovodnem omrežju . Predlagam spremembo Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in sicer v 54. členu, 2. in 3 odstavek: Predlagam naslednji tekst namesto sedanjega: »Upravljalec je dolžan zagotoviti tlak v območju od 2 do 6 barov....

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Makadamska cesta od Globočic do Subanovega mlina je v zelo slabem stanju. Gre za občinsko cesto. V preteklem letu je bil opravljen ogled tega dela ceste s predstavniki Slovenske družbe za upravljanje z gozdovi. Na sestanku, kjer je bil prisoten tudi...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Podajam pobudo glede mestnega parka ob Mladinskem centru Brežice. Reševanje mesta oz. Bizeljske ceste v primeru gnezdenja vran je naredil problem, da so se te vrane naselile v park in s strani krajanke sem dobil vprašanje, ali je mogoče kaj ukreniti...

Alenka Černelič Krošelj (LJUDJE ZA LJUDI)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Dajem pobudo za oblikovanje skupine, ki bi pripravila reorganizacijo KS, predvsem na območju mesta Brežice. Mesto se je razširilo, meje, ki obstajajo ne zagotavljajo možnosti enotnega delovanja na območju mesta, prebivalci pa so zaradi nelogičnih...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

1. Predlagam, da Občina Brežice ob novem pumptracku pri ekonomski šoli zagotovi primerne sanitarije. Opaziti je, da uporabniki pumptracka uporabljajo sanitarije na atletskem stadionu. Zaradi večje obremenitve so sanitarije na stadionu v precej...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.04.2021)

Interaktivni portal (spletna aplikacija) kolesarskih in pešpoti v občini Brežice z usmerjevalnimi oznakami v naravi (simbolom Brežic) Občina Brežice s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi ter razgibano pokrajino ponuja številne...

Alenka Černelič Krošelj (LJUDJE ZA LJUDI)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Na podlagi vprašanj in pobud meščanov dajem pobudo, da se prične z urejanjem območja nad pokopališčem oziroma ob Orehovi aleji. Zaraščenost, ki je vedno večja, je tudi vedno bolj opazna, ob urejenih drugih delih mesta, pa tudi vedno bolj...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Lokalna cesta – modernizacija - Lokalna cesta Globoko (Urek) – Bojsno - Župelevec (do križišča pri Erbanu) je zelo v slabem stanju in na določenih odsekih zelo nevarna. Nujno potrebna je preplastitev celotnega odseka, kajti gre za zelo prometno...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Kakšen je status vodovoda Stankovo – Piroški vrh – Pekel – Sviben (KS Cerklje ob Krki)? Kdaj se pričakuje pričetek del?

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

V preteklosti sem podal pobudo za javno razsvetljavo pri avtobusni postajah v Dednji vas in sicer naj bi javno razsvetljavo napajal vir sončnih celic. Pobuda je bila podana in bilo je tudi na svetu povedano, da se bo nekaj teh javnih razsvetljav tudi...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Seznanitev regija Posavje - Kdaj bomo svetniki OS Brežice dobili kakšno informacijo o regijskem povezovanju, glede na to, da so nekateri OS sosednjih občin že o tem razpravljali in odločali?

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Pobuda za dostojno obeležitev 80. obletnice upora proti okupatorju, ustanovitev Brežiške čete ter izgona občanov Brežic v tujino ter 30 letnice osamosvojitve Republike Slovenije. Letos mineva 80 let kar so nacifašistične sile napadle Kraljevino...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Želel sem povedati, da glede na trenutno situacijo, mi je zelo všeč, da je današnja razprava šla hitro in tekoče čez. Podal bi predlog, da bi se pobude in vprašanja posredovale po el. pošti.

Alenka Černelič Krošelj (LJUDJE ZA LJUDI)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

»Dajem pobudo za predstavitev aktivnosti, ki so že bile izvedene in so še načrtovane za območje zahodne fasade. Glede na to, da je ob postavki 00555 le kratka obrazložitev, je nujno, da dobimo več informacij. Ureditev zahodne fasade je zahteven...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Prosim za informacije glede statusa spodaj navedenih objektov v KS Cerklje ob Krki: - bivša stavba pošte; - bivši zdravstveni dom; - stanovanjski objekt na sproti bivšemu zdravstvenemu domu, ki naj bi ga po mojih informacijah Občina Brežice kupila.

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Cepljenje dečkov (HPV) - Nekatere občine po Sloveniji že sofinancirajo projekte preventivnega cepljenja dečkov 6. razredov osnovnih šol proti humanim papiloma virusom (HPV). Cepljenje za dekleta iste starosti je že nekaj let vključeno v...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

16. seja Občinskega sveta občine Brežice (22.02.2021)

Dajem pobudo, da bi Občina organizirala začetni in nadaljevalni jezikovni tečaj za turistične ponudnike in sicer nemščino, italijanščino in ruščino. Dejstvo je, da ko se bodo zadeve okoli Covid 19 umirile, bo velik naval turistov tudi v naše...

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Pred kratkim je zaokrožilo vprašanje o asfaltiranju makadamske poti na relaciji Rakovec - Veliki Obrež. Po prejetih odgovorih z strani občinske uprave predlagam, da se cesta vsaj dvakrat letno obnovi z grediranjem, saj to ni bilo storjeno že najmanj...

Boštjan Šetinc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Ob sprejemanju proračuna so bila odobrena sredstva za postavitev javne razsvetljave v vasi Jereslavec. Do sedaj je bilo postavljenih le nekaj luči, 3 ali 4. Zanima me, ali se bo postavitev javne razsvetljave nadaljevalo po celi vasi Jereslavec in ali...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Prosim župana in pristojne občinske službe, da posredujejo pri distributerjih in ponudnikih internetnih storitev na območju naše občine, da se zagotovi boljši in zanesljivejši prenos internetnih podatkov brez prekinjanja. Ravno tako predlagam,...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Vsem občanom, ki si želijo urediti čiščenje komunalnih odpadnih vod z malo čistilno napravo, nimajo pa možnosti priklopa na večje kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami, omogočiti pridobivanje sredstev na javnih razpisih Občine Brežice...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Projekt pločnik Vrhje - vem do kje bo potekal pločnik, vendar ne vem ali je v projektu zajeta obojestranska izgradnja avtobusnih postajališč in sicer na odseku, kjer se pločnik začne - pri prvem odseku za naselje Slogonsko, smer Kapele. Na eni...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Pred časom sem že podala pobudo, da naj bi se v Župelevcu ob pločniku namestil prikazovalnik hitrosti. Namreč dovoljena hitrost je 70 km/h, katere se, upam si trditi, drži mogoče 10% voznikov. V obe smeri drvijo avtomobili z veliko hitrostjo....

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Vsako leto se približno enako navezujem s pobudo, vendar nekega vidnega rezultata ni. Gre namreč za regionalno cesto in sicer za najbolj kritičen del, to je od naselja Bukošek do Župelevca. Vedno znova opozarjam na zaraščenost gozda preblizu...

Zdenka Mirtek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Kot predsednica Vinogradniškega društva Gadova peč sem seznanjena s problemom vodovoda Piroški vrh in ostalih vinskih goric v tem predelu. Vinogradniki in tudi nekaj stanovalcev, ki živijo na tem območju, so še vedno brez pitne vode. Projekt...

Peter Dirnbek (LEVICA)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

K tem občutku drugorazrednosti pa gotovo ne pripomore dejstvo, da v to dolino ne seže internetna povezava, zato dajem pobudo, da občina pridobi informacijo, kako se izvaja projekt RUNE (Rural network). Pred približno dvema letoma je namreč bilo...

Peter Dirnbek (LEVICA)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Ob isti cesti, ki je še v prenovi (očitno jo čaka še preplastitev), se v spodnjem delu vasi nahajajo novi obcestni količki z odbojniki in solarne luči, ki pa ne sledijo cesti proti zgornjemu Curnovcu, ampak zavijejo v hrib, kjer naj bi se, po...

Peter Dirnbek (LEVICA)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Sprašujem, kaj se dogaja z gradbenimi posegi prenove ceste v Curnovcu? Popravljajo namreč na novo narejen most preko potoka. Prvotno so ga namreč naredili tako, da je bil postavljen v ovinek pod pravim kotom glede na cestišče, kar je očitno...

Bernardka Ogorevc (SOCIALNI DEMOKRATI)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Prosim za informacije v zadevi "Vnovična pobuda za obnovo ceste R1 220", z dne 11.11.2019 in v zadevi "Obnova ceste na Zidarski poti v Brežicah in rondo pri Sparu", z dne 16.12.2019. Kako daleč so pripravljalne dokumentacije in kdaj bo prišlo do...

Zdenka Mirtek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Dajem pobudo, da se v Posavskem obzorniku objavi odgovor na moje svetniško vprašanje, da bi bili zainteresirani krajani pravilno informirani.

dr. Tomaž Teropšič ()

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

1. Dajem pobudo, da se leto 2021 v občini Brežice poimenuje Osamosvojitveno leto . Leta 2021 bo minilo trideset let od Osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991. Tega leta je bil uspešen spopad z veliko močnejšo in bolje oboroženo agresorsko JLA....

Peter Dirnbek (LEVICA)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Ker sem kot predsednik komisije za spremljanje položaja Romov v občini Brežice neuspešen v pozivanju župana, da nam predstavi lastno vizijo reševanja položaja te skupnosti v naši občini, koristim priložnost dajanja pobude kot svetnik. Namreč,...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (17.12.2020)

Na pobudo krajanov in župnije Svetega Mihaela Pišece dajem sledečo pobudo. Včerajšnji potres (29.12.2020) je na določenih kulturnih objektih župnije Svetega Mihaela Pišece, ki niso v lasti občine, povzročil veliko gmotno škodo. Posebej veliko...

Jožica Sušin ()

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

Ko govorimo o stanovanjih, tudi o teh, ki naj bi jih dobili od vojske, predlagam, da bi bilo nekaj teh stanovanj varovanih za starejše. Ogromno stanovanj in hiš imajo vdove v Brežicah in če bi šle v najem v varovana stanovanja, bi se tudi hiše...

Jožica Sušin ()

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

Zahvalila bi se Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, ki je v predzadnji številki Posavskega obzornika, tudi z našo majhno pomočjo, uredil prilogo Tretje življenjsko obdobje, kjer naši starostniki lahko dobijo vse...

Jožica Sušin ()

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

Slišali smo, da Ekosocial ne deluje pri Komunali. Zdi se mi čudno, da bi se Komunala Brežice ukvarjala s pomočjo na domu. Kot berem v časopisu, nazadnje sem brala za Novo mesto, takšno pomoč na domu izvajajo domovi upokojencev. Govorila sem z...

Jožica Sušin ()

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

Dajem pobudo na temo pomoči na domu. Slišali smo že, da ima tudi Komunala Brežice ustanovljeno podjetje Ekosocial, ki ne deluje. Pomoč na domu v občini Brežice izvaja Center za socialno delo. Danes smo že od gospe Živičeve slišali, in njenemu...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

Prosim, da se na občini pripravi seznam dodatkov, ki so bili izplačani vsem javnim zavodom zaradi dela med pandemijo. Sprašujem predvsem zaradi tega, ker sem dobil zelo različne informacije po javnih zavodih in ugotavljam, da se nekateri delavci,...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

»Glede Komisije za spremljanje romske problematike bi želel podati nekaj informacij. Veseli me, da bo prišlo do sestanka na nivoju občine, ki ga sklicuje občine. Obširen članek na to temu je tudi v Posavskem obzorniku, kjer se vsi zavedamo tega...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

»V Globokem stoji opuščeni rudnik in koncesijo do 21.1.2022 ima IGM Zagorje. Ta koncesionar na tem območju ni naredil nič. Območje rudnika se zarašča in je zelo neugledno. Podajam pobudo, da Občina Brežice pristopi k reševanju tega območja...

Aljoša Rovan (LEVICA)

14. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2020)

»V Na eni od prejšnjih sej sem predstavniku Infre postavil vprašanje v zvezi z slabo izvedeno brežino za breguljke, ki se je v času gnezdenja podrla. V vmesnem času sem pridobil nekaj fotografij. Na prvi je urejanje stene v začetku junija –...

dr. Tomaž Teropšič ()

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

Na prostoru nekdanje kmetijske trgovine in hokejskega, kasneje rokometnega igrišča je zrasel lep, nov stanovanjski blok, ki vsekakor polepša mesto. Ob gradnji bloka je bilo poseženo tudi v cesto oz. asfalt v križišču cest Pod obzidjem in Levstikove...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. V letu 2019 smo govorili o obnovi šolske kuhinje na Osnovni šoli Velika Dolina. Ravnateljica pravi, da se na sami sanaciji in širitvi kuhinje ničesar ne izvaja ter da tega projekta ne bo. Ali se bo ta projekt izpeljal ali ne? 2. Podajam...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Podajam vprašanje vezano na košnjo bankin ob občinski cesti v Globokem – smer Urek - Bojsno. Lastnik parcele ob cesti vprašal sprašuje, zakaj je bila pokošena samo horizontalna bankina, ne pa tudi graba, ki je vertikalna s cestiščem. Prav...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

Energetska obnova intenzivno poteka na večini objektov, se pa ob tem izvajanju pojavljajo določene težave, ki niso prevelike in nepremostljive. Mislim, da bi morali dogovorit določen sistemski pristop k reševanju le-teh. Primer: nogometni stadion...

Peter Dirnbek (LEVICA)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Zanima me koliko sredstev je občina porabila za nabavo zaščitnih sredstev iz naslova ukrepov COVIDA-19. Posebej me zanima, če smo naročili »Počivalškove maske«, ki jo sam danes nosim, ker pač se je nekam ta količina po 1.60 eur/kos prodanih...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Kakšen je status pridobivanja dokumentacije za izgradnjo varne poti oz. pločnika v Pišecah? 2. Na državni cesti Pišece – Sromlje, kjer se priključita stranski cesti Suhadola in Svete Jedrti, sta trenutno dve ogledali. Moja pobuda je, da...

Aljoša Rovan (LEVICA)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Zanima me, ali bo most čez Krko narejen letos. Javni razpis je šele stekel, mi smo pa že v mesecu juliju. 2. Vodovodni stolp. Veseli me, da se je tista luknja, skozi katero je padal dež zaprla in da smo končno videli dvigalo tam zraven....

Vinko Ogorevc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

Imam dve stari pobudi: vrbinska cesta in prehodi oz. nadvozi. Vidimo, da država izvaja investicije. Kar 172 investicij naj bi se izvedlo v prihodnosti. Sprašujem se, kje smo mi, saj že 10 let govorimo o nadvozih in podvozih in projektu vrbinske...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.07.2020)

1. Prebivalci nižinskega predela KS Globoko (Laniše, Zakotjek, Globoko sredina, Brezje pri Bojsnem, Bojsno) in še kje po ostalih predelih občine Brežice, se soočamo s slabo pokritostjo signalov mobilnih operaterjev A1, T2 in ostalih ponudnikov...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Včeraj (26.5.2020) smo na Odboru za gospodarstvo pričeli zanimivo debato na temo promocije turizma v naši občini. Vsi se namreč zavedamo, da se je v letošnji sezoni potrebno izredno potruditi, da privabimo domače goste. Katja Čanžar nam je na...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. V luči razmisleka oz. govora o načrtih kako naj bi civilna zaščita delovala v prihodnjih petih letih in v luči tega, da je celotna zgodba obešena na enega posameznika od katerega se v naši lokalni skupnosti pričakujejo nemogoče stvari in...

Peter Dirnbek (LEVICA)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. Zanima me, če je občina obveščena oziroma seznanjena, kdaj se izvajajo nočni poleti v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki? Opažam, da se zadnje čase glasni manevri izvajajo globoko v noč (okoli 23:00). So moteči in onemogočajo...

Alenka Černelič Krošelj (LJUDJE ZA LJUDI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. V našem mestu se ves čas borimo s komarji. Komarji so ena velika nadloga. Na krajevni skupnosti smo raziskovali tudi druge prakse in prosimo, da to opravi tudi pristojni oddelek na občini. Kar nekaj je poročil kako se proti tigrastim komarjem...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. Na zadnjem kolegiju, ki smo ga imeli v Kabinetu župana sem opozoril na tri točke in tu pripravljamo že določene rešitve. Obstaja problem prehajanja meje na prehodu Slovenska vas. Določen je bil sistem kako se to rešuje, zato pričakujem, da...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. Pridružil bi se vprašanju vezano na Tržnico Brežice in sicer, da se poenostavi prodaja domačih proizvodov in da se omogoči našim ljudem, kmetom ter da se zagotovi poenostavljanje, če želimo takšno oskrbo naših izdelkov. 2. Imam pomislek...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Vodovod Vrhovnica – odgovor je bil podan, da se zadeva ureja in da je denar v proračunu. A nam lahko podate terminski plan, kako se bodo dela začela? Že nekaj let je preteklo in bi zdaj prosil za bolj konkreten odgovor, da vemo tudi terminsko...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Podajam pobudo glede prenove javne razsvetljave v energetsko varčno, okolju prijazno, solarno cestno razsvetljavo. Omenjena cestna razsvetljava na sončne celice je optimalna rešitev, enostavna za namestitev, ni potrebe po nameščanju kablov, odpade...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Že v lanskem letu sem dal pobudo za sanacijo plazov na cesti Pišece – Sromlje. Približno 1 km iz Pišec je en plaz, ki resno ogroža cestni promet. Prosil bi, da se čimprej pristopi k sanaciji tega plazu, ker je res nevaren. Po tej cesti vozi...

Jožica Sušin ()

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Na februarski seji občinskega sveta sem podala pobudo, ki je vključevala nekaj točk in sicer pobudo v imenu Društva upokojencev in sem s to pobudo že pred tem seznanila Oddelek za družbene dejavnosti in na seji. Pobudo je sprejel zbor članov,...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

1. (pisno): Zanima me, kaj se dogaja s projektom RUNE - optika do slehernega gospodinjstva v občini. Kako daleč je projekt, kdaj se bo dejansko na terenu začelo kaj izvajati? V času v katerem živimo je vse bolj pomembna tehnologija. Letos smo se...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Med korono smo ugotovili, da je samooskrba izrednega pomena za vse nas. Zanima me, kdaj bo občina Brežice, skupaj z ostalimi deležniki intenzivnejše pristopila k oživitvi brežiške tržnice in promocije lokalnih pridelovalcev oz. izdelovalcev....

Aljoša Rovan (LEVICA)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Vprašanje glede Zaključnega računa Občine Brežice za leto 2019 – postavka: ureditev krajevnega središča Dobova, str. 48 oz. od 33 do 89 posebnega dela. V Proračunu sprejeta postavka 95k, dejanska poraba 141k. Kupljene so bile tri parcele v...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Podajam pobudo za namestitev cestno prometnega ogledala za povečanje varnosti ob izstopu iz Prečne poti in priključku v promet na Cesto bratov Milavcev – v tako imenovanem križišču pri Tušu. Vozniki težko in mnogokrat prepozno vidijo...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Letošnja čistilna akcija Očistimo občino Brežice je bila zaradi epidemije preklicana. Nekatere krajevne skupnosti so to akcijo izvedle. Predlagal bi, da bi po 15.6., ko bodo vse bankine pokošene, da bi bil idealni čas, da Komunala naredi eno...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zadeva o kateri govorimo že 10 let na občinskem svetu se nanaša na košnjo na nasipu in košnjo območja pod zahodno fasad . V času korona krize je bilo to območje res zelo obljudeno, številni Brežičani smo se lahko rekreirali. Tudi po finskem...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zanima me, v kateri fazi je živa meja na Bojsnem, odcep Globoko – Župelevec, ker se v pol leta ni spremenilo nič. V tem času smo morali del krajevne poti v 15-ih dneh urediti, ker je prišel medobčinski inšpektorat in smo imeli nalogo, da delo...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zanima me, kdaj se bo pričela košnja nasipa ob Savi (relacija Mihalovec – Brežice)?

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Na prvem delu te seje so nas bila polna usta turizma, razvoja in ob vodovodnem stolpu smo imeli različne razprave glede trajnostnega turizma. Skrajni čas je, da se občina temu prilagodi z vzpostavitvijo kolesarskih poti, ki smo jih prejšnjič...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Zanima me, kdaj se bo pričelo z aktivnostmi oz. izdelavo projektne dokumentacije za pločnik ob cesti LC024620 Globoko – križišče Urek, smer Bojsno?

Aljoša Rovan (LEVICA)

12. seja Občinskega sveta občine Brežice (01.06.2020)

Spoštovani, že nekaj let opozarjam na nevzdržno stanje v zvezi z vodovodnim stolpom. Še posebej zgornji del je v katastrofalnem stanju. Danes sem posnel priloženo fotografijo - velik del manjka, prav tako se dobro vidi, da omet odpada, leseni...

Aljoša Rovan (LEVICA)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (08.04.2019)

V zadnjih desetletjih se je s podporo ideologije vitke države in v interesu komercialnih izvajalcev razširilo zunanje opravljanje del (outsourcing) v državnih in občinskih ustanovah in javnih zavodih. Proces je zajel številne podporne storitve od...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Temo izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja na področju občine Brežice je potrebno eskalirati. Aktualni prikaz dostopnosti optičnega omrežja v naših krajih (vir: https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/dostopnost-opticnega-omrezja...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Uskladiti avtobus javnega prometa Brežice, ki vozi na železniško postajo tako, da počaka potnike, ki pridejo z vlakom iz smeri Zidanega mosta ali Dobove. Opažam, da avtobusi odidejo iz postaje pred železniško postajo Brežice par minut preden...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Postavitev cestnih ogledal ob državni cesti 677 v Pavlovi vasi pri priključku stranske ceste iz smeri Dednje vasi in Brežic ter na križišču stranskih cest Suhadol , Sv. Jedrt; Postavitev ogledala 1 Priključitev stranske ceste iz smeri Dednja...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Odstraniti postavljene prometne znake, ki omejujejo maksimalno širino vozil po vaških cestah Gornjega Lenarta na 2,7m. Pred nedavnim so bili v vasi Gornji Lenart postavljeni trije prometni znaki, ki omejujejo maksimalno dovoljeno širino vozil, ki...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Na relaciji od gostilne Budič proti pizzeriji Grič se je obcestna nabrežina sicer lepo očistila, vendar je ob pospravljanju nekaj že odžaganih drevesnih debel ostalo na nabrežini. Ker so debla le nekaj m oddaljena od vzporednega zelo prometnega...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Menim tudi, da je za petčlansko družino odvoz smeti vsake tri tedne premalo. V poletnih mesecih se mešani odpadki kvarijo in smrdijo. Zato predlagam, da bi v poletnih mesecih bilo potrebno odvažati mešane odpadke na dva tedna. Koliko se spomnim...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Glede na to, da bomo danes na drugi obravnavi sprejeli med drugim tudi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, nisem zasledila nikjer, kako naj bodo opremljena zbirališča – otoki z opozorilno tablo, kjer je zapisano: »Odpadke obvezno odložite v...

Bernardka Ogorevc (SOCIALNI DEMOKRATI)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Ponovno vzpostavljamo pobudo, da se obnova ceste na Zidarski poti v Brežicah uvrsti v plan dela v Občini Brežice za leto 2020. Predhodno je bilo naprošeno, s strani prebivalcev ulice kot tudi s strani Socialnih Demokratov, da je cesta, ki vodi do...

Bernardka Ogorevc (SOCIALNI DEMOKRATI)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Kot je bila že neštetokrat ustno in pisno podana pobuda s strani KS Artiče in KS Šentlenart, kot tudi iz naše strani, Socialnih demokratov, tokrat ponovno vlagam svetniško pobudo Občini Brežice za obnovo ceste R1 220. Omenjena cesta je na odseku...

dr. Tomaž Teropšič ()

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

V naši občini imamo več informativnih tabel z različno vsebino. Stopnje njihove sporočilnosti in ohranjenosti so zelo različne, od novih pa vse do zelo dotrajanih. Slednje nam vsekakor ne morejo biti v ponos. Takšne so table nasproti sodišča...

dr. Tomaž Teropšič ()

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Tisti, ki imamo grobove na pokopališču v Brežicah in jih redno obiskujemo vidimo, da dela pri prenovi pokopališča lepo napredujejo. Nikakor pa nismo zadovoljni s cesto z leve strani pokopališča oz. po novem - z izvozom. Cesta je še vedno preozka...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Most čez Savo; Glede na izredno slabo stanje mostu čez Savo na Čatežu bi bilo potrebno pospešiti pripravo dokumentacije za gradnjo novega 2. mostu in čimprej pristopiti k obnovi sedanjega, da se nam ne bo potrebno zaradi njegove dotrajanosti...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Sanacija cest v KS Globoko; Vitna vas – Brezje: Na cesti 024600, ki poteka na relaciji Vitna vas – Brezje (C024610-C024580), v dolžini cca 900 m (Vogrinc – meja KS Bizeljsko) bi potrebno sanirati cesto. Kdaj se predvideva asfaltiranje in...

Aljoša Rovan (LEVICA)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

»Stanovanjska politika. Koliko stanovanj je v občinski lasti? Koliko od tega je tržnih, koliko neprofitnih in koliko službenih? Koliko jih je zasedenih? Ali obstajajo pravilniki o dodelitvah enih, drugih in tretjih?«

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

Zanima me zakaj na Šentvidu ob cerkvi ni več zastave in kdo je lastnik droga.

Aljoša Rovan (LEVICA)

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

53. člen Statuta občine Brežice med drugim pravi, da mora nadzorni odbor županu in občinskemu svetu najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu. Zadnjič smo poročilo NO obravnavali 19. februarja 2018. Letos ga očitno sploh ne bomo. Očitno...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

10. seja Občinskega sveta občine Brežice (16.12.2019)

V KS Dobova smo pred kratkim ostali brez poslovalnice NLB, ostal je le bančni avtomat, ob katerem so krajani že navajeni da zmanjkuje listov za izpis stanja na računu, da jih ob uporabi bančnega avtomata preseneti zapis, da je avtomat v...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Pred časom sem se nehote zapletel v en neprijeten pogovor z našim predstavnikom civilne zaščite in presenečeno ugotovil, da v imenu civilne zaščite kar precej ostro nastopa proti gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Glede na to, da...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Podajam pobudo vezano na delo občinskega sveta. Pozivam župana, da za leto 2020 in naprej pripravi urnik sej za celo leto. Zakaj? Ne toliko za nas kot za člane odborov. Nekateri so se obrnili name, da zelo težko planirajo datume in usklajujejo...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Vse pobude in vprašanja se ne beležijo v sistemu, ki jih tu podamo. Zabeleženi imam dve pobudi, sem pa vsako sejo tu, kar lahko vsi potrdite. Verjetno govorim še preveč. Prosim, da se to zabeleži kar povemo.

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Ne vem, če opažate tudi v drugih krajevnih skupnostih, predvsem v obmejnih krajevnih skupnostih in tudi v Globokem sem že dobil nekaj vprašanj, tudi na svetu seje zavoda osnovne šole Globoko, so določeni ljudje, ki živijo bolj vzhodno proti reki...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Glede vprašanj in pobud, ki jih postavljamo in jih imamo zdaj tudi v elektronski obliki na naših računalnikih, bi dodal, da sem pred časom dobil namig kolegov, da velikokrat hodim in sprašujem, a po tem sodeč nisem v tem mandatu še nič vprašal,...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Pereča problematika, ki se trenutno nahaja v Globokem, a bo problem tudi ostalih krajevnih skupnosti je, da se Pošta Slovenije, ki je v državni lasti, do državljanov obnaša precej mačehovsko. Zaradi racionalizacije stroškov in hlastanja po...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

V postopku je priprava osnutkov pokrajinske zakonodaje in osnutek zakona o pokrajinah. Po poročanju medijev ste posavski župani in poslanci enotni, da Posavje postane samostojna pokrajina, kljub temu, da ta po trenutnem razrezu ni predvidena. Občani...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Zanima me ali ima Občina Brežice sklenjene pogodbe s katerimi medijskimi hišami. Če jih ima, bi prosil, da se te pogodbe predstavijo občinskemu svetu, če pa jih nima, potem me zanima, na kakšen način občina sodeluje z vsemi medijskimi hišami....

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Pred leti smo imeli na delu kjer živimo odlom skalovja. Ena velika skala se je pripeljala po bregu navzdol, vendar škode ni bilo. Naredili smo malo panike in od takrat naprej je bilo mir, do 27.11.2018, ko je priletelo po bregu navzdol cca 8 skal....

dr. Tomaž Teropšič ()

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Asfaltirane ceste v Trnju so že precej v letih in potrebne nenehnega vzdrževanja. To še posebej velja za Prežihovo ulico, ki so ji stanovalci nadeli ime »sama jama.« Zaradi lukenj v asfaltu sta še posebej nevarni križišči Prežihove ulice z...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

V KS Dobova ob intenzivnejših padavinah, ki nam jih zadnjih nekaj let narava postreže, zaledne, tudi meteorne vode, vse pogosteje povzročajo precejšnje težave in škodo, saj so nekdaj izredni padavinski dogodki, danes postali že redni. Glede na...

Darko Udovič ()

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Vemo, da v zadnjem času divjajo neurja, ki jih prej nismo poznali. Lokalne ceste potekajo skozi gozdove . Vzdrževalci teh cest počistijo ob cesti, visijo pa drevesa, ki so na privatnih parcelah in jih ne odstranijo in visijo čez cesto. Zanima me...

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

V roke mi je prišel zapisnik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Tudi Brežičanom nam je mar, kaj se dogaja na Kranjskem. Sicer gre za relativno oster zapisnik z napovedjo zaustavitve prometa oz. izvajanja neke vrste državljanske nepokorščine...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Iz pisne priloge: Komunala Brežice je v začetku tega leta pričela s popisom stanja trenutnega vaškega vodovoda in po mojih informacijah je večina hiš že naročila tudi nove števce, ki so bili pogoj za priključitev. Obstaja še nekaj hiš,...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Zanima me v kateri fazi je vodovod Vrhovnica , ker smo letos že ostali brez vode in tudi gasilci so jo že vozili. Vodohram pri Keltisu se je, mislim da tudi že zgradi.

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Imam pomislek, ko pogledam na vse kar se dogaja in kaj vse financiramo. Včeraj smo govorili o kolesih in podpiram mobilnost . Ne morem se pa z vsem strinjati in biti vesel , ko govorimo o kolesarski stezi Brežice – mejni prehod Obrežje in pa o...

Aljoša Rovan (LEVICA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Drevesa na Cesti prvih borcev. Ko je bilo mestno jedro obnovljeno, so stara drevesa vrgli ven. Pri čemer je bilo nekaj negodovanja, da so ta drevesa lepa. Rečeno je bilo, da se drevesa menjajo, ker so bila stara drevesa plodna in so na lepe nove...

Aljoša Rovan (LEVICA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Večkrat smo že govorili o revizijskem poročilu v Komunali , ki ga je župan obljubil med predvolilnim bojem in naj bi bil izveden in naj bi bilo vse v redu. Mi smo prisiljeni, da verjamemo, da naj bi bilo vse v redu. Dajem pobudo, da se poročilo...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Govorili smo že o tem, da so mostovi v zelo slabem stanju in da je potrebno nemudoma pristopiti k sanaciji, ki je v naši domeni in verjamem, da bomo to tudi storili. Zanima me, kako se odvijajo zadeve z železnim mostom. Zaskrbljen sem glede na to,...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Podajam še pobude glede ceste, ki gre iz Podčetrtka proti Bistrici ob Sotli. Ta cesta je bila zelo lepo obnovljena v preteklem letu. Pričakoval sem, da se bo zgodilo letos, da se bo cesta obnovila še od Bistrice ob Sotli proti Bizeljskem , saj je...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (23.09.2019)

Dajem pobudo glede ceste Pavlova vas – Sveta Jedrt, kjer je prišlo do izpodjedanja ceste. Cesta je ozka in je na strmem terenu. Po cesti vozi tudi šolski avtobus in ostali promet. Prosim Občino, da pristopi k sanaciji tega. Na tem delu se cesta...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)

Ali je narejena študija glede možnosti umeščanja novogradnje OŠ Globoko na že obstoječe mesto oz. ali je potrebno še dokupiti površine? Rok za pripravo študije je potekel pred dvema mesecema, ki ga je postavil župan Ivan Molan, na sestanku...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)

V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na PLAZ OREHOVEC - PIŠECE, parcelne številke 369/1 in 366/1. V prilogi pošiljam tudi fotografije plazu. Plaz je že kar nekaj...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (11.07.2019)

V imenu občanov in občank posredujem pisno vprašanje na katerega prosim odgovor in hitro ukrepanje. Nanaša pa se na nedavne poplave (sobota 22.6.2019) v Šentlenartu (Ulica bratov Cerjakov). Glede na to, da je bila občinska uprava ...

dr. Tomaž Teropšič ()

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Januarja letos je bila prekopana cesta, zelenica in parkirišče pri bloku na Prežihovi 12 v Brežicah. Cesta je bila nato začasno pokrita z betonom, zelenica in del parkirišča pa sta ostala v grobem stanju. Križišče med Prežihovo in Lamutovo...

Mila Levec (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Na podlagi večkratnih pritožb stanovalcev Lamutove ulice, podajam pobudo za enostransko zaprtje le-te in sicer iz smeri Prežihova ulica – Lamutova ulica, do gostinskega lokala Stars. Stanovalci Lamutove ulice so večkrat izrazili nezadovoljstvo...

Aljoša Rovan (LEVICA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Kdaj bo sklicana prva oziroma ustanovna seja novega sveta za preventivo in vzgojo, ki smo ga imenovali pred kakimi tremi meseci.

Aljoša Rovan (LEVICA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Občan predlaga, da Občina pripravi ustrezna navodila za uporabo kombiniranih površin za pešce in kolesarje. Na primer kot je tista na Bizeljski, ker so nevarna in ne znamo jih uporabljat. Iz pisne priloge: »Na Bizeljski cesti in še kje so bile...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Imam pobudo za popravilo starih obcestnih avtobusnih čakalnic oziroma postaj. Moram reči, da so ene v izredno slabem stanju in mislim, da so nujno potrebne popravila. Gledal sem predvsem na relaciji, ko se jaz vozim, imam tudi eno sliko, da ne...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Letos naj bi cca 200.000 € privarčevali glede omrežnin pri Komunali. Zanima me, če bi se dalo dobiti seznam investicij, ki jih bo Občina naredila s tem denarjem. A gre tudi tukaj za kakšne vodovodne izboljšave, kakšne zamenjave cevi, kakšen...

Darko Udovič ()

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Danes je za to govornico že bilo govora o tem, da so bile lani volitve. Obljube za ureditev križišča na Dolenji Pirošici so bile že večkrat podane pri volitvah. Dajem pobudo, da strokovne službe proučijo možnost ureditve, ker so krajani tam...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.06.2019)

Govorili smo o načrtu razvoja širokopasovnega povezave, pa sem razpravljala in spraševala, da Elektro Celje že zbira neka soglasja po Bojsnem, pa nisem potem dobila odgovora.

dr. Tomaž Teropšič ()

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (08.04.2019)

Po tehtnem premisleku in v povezavi s krajani Trnja sem predlagal (prek Igorja Zorčiča in svetniške skupine SMC) preplastitev oz. asfaltiranje ulic v Trnju v letu 2019: Mencingerjeva, Samova, Kocbekova in Kregarjeva ulica. Na isti strani je podan...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

Martina Živič, v svojem imenu, v imenu krajanov in krajank KS Globoko, ter ostalih občanov in občank postavljam vprašanja, ki se nanašajo na GOSO (gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja): - Kaj je občina Brežice že naredila na področju...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana....

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Občan mesta Brežic je opozoril, da pri tržnici mnogi vozniki osebnih avtomobilov, pogosto zapeljejo kar na pločnik ob kiosku, kjer parkirajo svoje avtomobile. Običajno pripeljejo v smeri iz Vodnikove ulice in zavijajo desno na pločnik ali pa...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Dajem pobudo za enotno podobo ureditve občine Brežice s tablami, kjer bodo zapisane ceste, odseki in hišne številke. Če smo turistična občina in se s tem ponašamo, bi bilo prav, da bi imeli vsi krajani enako možnost dostopa od trgovine do...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Na Rajcu je cesta, ki je občinska oziroma lokalna – Nova vas – Velika Dolina. Ob izgradnji kanalizacije se je na enem delu pri Rajcu, v dolžini cca 30 m, močno posedla. Prav bi bilo, da pridejo strokovne službe zadevo preveriti.

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Na območju krajevne skupnosti Velika Dolina oziroma v zaledju le-te, imamo privatne in državne gozdove. Zadnje čase se kar precej lesa izvozi. Predvsem preko vasi Brezje, Ponikve in Cirnik oziroma iz zaledja teh vasi. Del teh cest je občinskih...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Gledam po občini, tudi v Brežicah in okolici, je kar nekaj prometnih znakov, da so nekatere ceste s prometnim znakom tako urejene, da je namenjen promet samo za prebivalce. S tem se na nek način strinjam, vendar bi to moralo veljati za področje...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Pobuda in vprašanje se nanaša na dotrajane električne drogove na relaciji gozd Dobrava – križišče proti Globokem in relacija Črnc – Mali Vrh – Globoko. Dotrajani oziroma najbolj pereči drogovi so predvsem v Dobravi, saj gre za dotrajan...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Na Piršenbregu pri Šulerjevih, v smeri od križa proti kapelici, je počila cesta zdaj že v razdalji 20 m. V gozdu je obširnejši plaz in se bojimo, da bi se cesta odpeljala navzdol. Prosimo, da si pridejo občinske službe zadevo pogledati in da...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Vprašanje je vezano na cesto Bojsno – Župelevec , kjer je ograja oz. živa meja na odseku proti bivšemu plazu na Bojsnem. Gre za glavno cesto, ki je občinska in je zelo nevaren odsek. Ne vem, zakaj glede tega že kdaj ni bila podana kakšna...

Miran Omerzel (N.Si in SLS)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.05.2019)

Pobuda za državno cesto št 677 na relaciji Pišece – Sromlje, ki je dotrajana z mnogimi nevarnimi točkami in kot taka nujno potrebna rekonstrukcije z razširitvijo, ureditvijo brežin, odvodnjavanjem meteornih vod, ureditvijo prometne signalizacije,...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove; V poletnih mesecih 2018, seje v centru Dobove pripetila že 2. prometna nesreča, kjer je bil zaradi zelo neprimerne hitrosti voznika osebnega avtomobila, težko poškodovan 6 letni deček in...

Alenka Černelič Krošelj (LJUDJE ZA LJUDI)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pri tem, ko govorimo o GDPR, Zveza kulturnih društev je kar nekaj naredila na tem nivoju, tako, da verjamem, da bi v to, kar boste odgovarjali dali tudi to, da Občina poskrbi tudi za ustreznega pooblaščenca za to področje, ker bi zagotovo to v...

Mateja Kmetič (LJUDJE ZA LJUDI)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Imam pobudo, da bi se preverilo okoli sanacije večnamenskega doma oziroma stavbe krajevne skupnosti Bizeljsko. Prenova oziroma sanacija tega doma je bila zaključena leta 2014. Že na otvoritvi objekta se je videlo, da odpada omet. Problem je vlaga....

Peter Dirnbek (LEVICA)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. V občinskem svetu nam je bilo že nekajkrat predstavljeno in smo tudi potrdili projekt v zvezi z HE Brežice, ker so bili vedno v prvo vrsto postavljeni priboljški; rekreativne površine, razne turistične priložnosti na tem jezeru, Brežiškem...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda je oziroma predlagam vam župan in vašim sodelavcem, da naredite strokovno analizo, s katero bi lahko dobili relevantno informacijo o številu novih zaposlitev na Občini Brežice, za obdobje npr. 5 let, to je nekje od 1.1.2014 pa tja do...

Bogdan Palovšnik (NEODVISNI SVETNIK)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Bile so informacije župan, da boste prišli v krajevne skupnosti oz. da jih boste obiskali. Je to v planu? Že veste termine? 2. Vprašanje glede obiskov krajevnih skupnosti sem izpostavil zaradi tega, ker imamo v krajevni skupnosti Jesenice...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pred sejo sem prelistal propagando in obljube, ki smo jih pred volitvami dajale tako stranke kot vsi županski kandidati. Iz tega bi izluščil tri zadeve, ki se mi zdijo zelo pomembne za en splošen razvoj te občine. Zadeve so takšne, ki niti ne...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Skrbi me vprašanje glede vaje NATO, o kateri je govoril tudi Jure. Nič ne vemo, v kakšnem obsegu bo to, s kakšnim vozili oz. kakšne osne pritiske bodo vozila imela. Ceste, ki jih imamo v okolici, predvsem lokalne in krajevne so grajene ozke in...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Na krajevni skupnosti Zakot Bukošek Trnje imamo največjo črno točko, ki jo imamo občine Brežice. Gre za cesto med Lidlom in Trnjem. Mi smo na nek način že v predvolilni kampanji o tem dosti govorili. Pred neko srednjeročno rešitvijo, je...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Prej omenjena Strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, je ena izmed točk, ki bo obravnavana na tematski seji v DZ. Danes je direktorica res podala izjavo oz. članek v dnevniku delo v zvezi s tem. Dobil sem tudi dopis občine,...

Vinko Ogorevc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda se nanaša na to, kar smo v prejšnjem mandatu ves čas obljubljali in se tiče železniške prehodov: Cundrovec, Brezina, Šentlenart, Gornji Lenart. V času pred volitvami so vse stranke v medijih obljubile, kaj vse bodo naredile. Zdaj smo...

Matija Kolarič (SOCIALNI DEMOKRATI)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pri pripravi proračuna ste v predvolilnem času obljubili participativni proračun. Ga lahko pričakujemo? Pomembno je še, da ga resno izvedete, ker drugače bo to neslavno propadlo. 2. Rondo Čatež ob Savi – Dvorce pri vstopu v Brežicah...

Martina Živič (SOCIALNI DEMOKRATI)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda se nanaša na društva in uveljavite Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki je začela veljati s 25. majem 2018. Nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki določa...

Darko Udovič ()

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Pobuda in vprašanje se nanaša na OŠ Cerklje ob Krki. Pomanjkljivosti je bilo zelo veliko. Na sestanku, o katerem je govoril Aleksander, sem bil tudi jaz prisoten. Vemo, da je bilo po tehničnem pregledu izvedenih kar nekaj del. Zanima me iz...

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. V preteklih mesecih smo bili priča ukrepom nove vlade na temo sproščanja plač v javnem sektorju. Kar mislim, da je dobro. Marsikateri javni uslužbenec še zdaj zasluži premalo glede na to koliko dela in mogoče marsikateri preveč glede na...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. V poročilu o delu, ki smo ga danes dobili je tudi točka Sodelovanje z MORS-om, a bi vseeno izpostavil nekaj vprašanj: a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se...

Aljoša Rovan (LEVICA)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (04.02.2019)

1. Govori se, da je v intenzivni pripravi proračun. Je zunaj kak poziv? Lahko mi kot stranke in javnost že predlagamo kaj ali ne? V spominu imam, da smo v prejšnjem letu že v naprej dajali predloge. 2. V času predvolilne kampanje smo v enem...