Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Delovna telesa

Kontaktni podatki članov delovnih teles v mandatu 2022-2026

 

Sestava delovnih teles Občinskega sveta Občine Brežice v mandatu 2022-2026

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

1. Mojca Florjanič, predsednica
2. mag. Andrej Vizjak, namestnik predsednice
3. Nataša Sagernik, članica
4. Vinko Ogorevc, član
5. Igor Zorčič, član
6. Anton Žnideršič, član
7. Matejka Kmetič, članica
 

Statutarno-pravna komisija


1. Dražen Levojević, predsednik
2. Igor Zorčič, namestnik predsednika
3. Dr. Tomaž Teropšič, član
4. Katja Čanžar, članica
5. Lana Nikolić, članica

 

Komisija za vloge in pritožbe

1. Aljoša Rovan, predsednik
2. Andrej Šmajgl, namestnik predsednika
3. Mag. Andrej Vizjak, član
4. Tadej Škof, član
5. Marjetka Slatner Gerjevič, članica

 

Odbor za družbene dejavnosti

1. Dr. Stanka Preskar, predsednica
2. Klara Humek, namestnica predsednice
3. Jožica Sušin, članica
4. Ana Kalin, članica
5. Martina Živič, članica
6. Martina Zlobko, članica
7. Ivan Kostevc, član

 

Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje


1. Aleksander Gajski, predsednik
2. Samo Stanič, namestnik predsednika
3. Rok Capl, član
4. Tatjana Močan, član
5. Franc Vranetič, član
6. Aljoša Rovan, član
7. Darja Krošelj, članica

 

Odbor za gospodarstvo

1. Ivan Kostevc, predsednik
2. Štefanija Kržan, namestnica predsednika
3. Alojz Škrabl, član
4. Jure Žlak, član
5. Vesna Kozole, član
6. Andreja Dušak, članica
7. Igor Lazanski, član

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

1. Fredi Žibert, predsednik
2. Anton Žnideršič, namestnik predsednika
3. Alenka Černelič Krošelj, članica
4. Suzana Petrović, članica
5. Karlo Budič, član
6. Darja Krošelj, članica
7. Marko Kovačič, član

 

Odbor za urbanizem

1. Bogdan Palovšnik, predsednik
2. Nataša Sagernik, namestnica predsednika
3. Stanko Tomše, član
4. Danijela Gabrič, članica
5. Boštjan Gregorič, član
6. Gregor Redenšek, član
7. Jože Krulc, član

 

Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja

1. Ferdo Pinterič, predsednik
2. Primož Hribšek, namestnik predsednika
3. Bojana Zevnik, članica
4. Gašper Mihelin, član
5. Mihael Petančič, član
6. Jožef Piltaver, član
7. Petra Grajžl, članica