Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Delovna telesa

Kontaktni podatki članov delovnih teles v mandatu 2018-2022:

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA     
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Igor ZORČIČ Velike Malence 49 C, 8262 Krška vas  
Mag. Ivanka MEDVEŠČEK    
Tatjana MOČAN Mladinska 3, 8257 Dobova 041 606 810
Martina ŽIVIČ Globoko 43, 8254 Globoko   
Franc VRANETIČ Kapele 21, 8258 Kapele 041 270 878

 

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Bernardka OGOREVC Spodnja Pohanca 14, 8253 Artiče 041 695 165
Boštjan GREGORIČ Mrzlava vas 38, 8262 Krška vas    
Katja ČANŽAR Arnovo selo 32a, 8253 Artiče 040 242 429
Zdenka MIRTEK Stojanski vrh 19, 8263 Cerklje ob Krki 041 559 271
Elizabeta BUDIČ Dvorce 1a, 8250 Brežice    

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Alenka ČERNELIČ KROŠELJ Stiplovškova 18a, 8250 Brežice  
Jožica SUŠIN Kosovelova 7, 8250 Brežice  
Mira ŠULER Župelevec 29a, 258 Kapele 041 385 399
Dr. Stanka PRESKAR      
Vesna Davidović Veliki Obrež 1c, 8257 Dobova    
Klara HUMEK Ulica bratov Gerjovičev 15, 8257 Dobova    
Tatjana KOSEC    

 

ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN OBČINSKO PREMOŽENJE

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Aleksander GAJSKI Hrastje 28 A, 8263 Cerklje ob Krki 040 426 262
Jože DENŽIČ Podgorje pri Pišecah 77a, 8255 Pišece 041 326 162
Peter DIRNBEK Cerklje ob Krki 30 B, 8263 Cerklje ob Krki 040 685 385
Bernardka OGOREVC Spodnja Pohanca 14, 8253 Artiče 041 695 165
Peter SKRIVALNIK Pišece 12a, 8255 Pišece  031 582 169  
Samo STANIČ    
Rok CAPL   040 582 945

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Matija KOLARIČ Bizeljska cesta 29, 8250 Brežice 040 641 206
Goran MILJANOVIĆ      
Katja ČANŽAR Arnovo selo 32a, 8253 Artiče 051 317 898 k
Miran OMERZEL Pavlova vas 70a, 8255 Pišece 031 319 050
Ivan KOVAČIČ Loče 37, 8257 Dobova    
Igor LAZANSKI  Maistrova ulica 4, 8250 Brežice     
Miha PŠENIČNIK Župelevec 7, 8258 Kapele     

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

   
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Zdenka MIRTEK Stojanski vrh 19, 8263 Cerklje ob Krki  041 559 271

Darko UDOVIČ Gazice 2 B, 8263 Cerklje ob Krki 041 635 062
Herman PREMELČ Bračna vas 10, 8259 Bizeljsko 041 565 741
Boštjan ŠETINC    
Blaž ZAGMAJSTER Orešje na Bizeljskem 76, 8259 Bizeljsko  031 362 284
Boštjan GERŠAK Obrežje 10d, 8261 Jesenice na Dol.  031 526 876
Davor KALIN Dolenje Skopice 55, 8262 Krška vas  030 346 126

 

ODBOR ZA URBANIZEM 

     
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Miran OMERZEL Pavlova vas 70a, 8255 Pišece 031 319 050
Mladen STRNIŠA Jesenice na Dol. 7c, 8261 Jesenice na Dol. 041 604 721 
Dr. Tomaž TEROPŠIČ   031 301 958
Bogdan PALOVŠNIK Slovenska vas 48m, 8261 Jesenice na Dol.  041 487 280
Ema KAVEČIČ Ponikve 15, 8261 Jesenice na Dol. 031 465 963; 07 49 57 326  
Gregor REDENŠEK Linhartova 11, 8250 Brežice 041 969 972
Jože KRULC Pišece 69, 8255 Pišece   

 

ODBOR ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN VARSTVO OKOLJA

 
       
Ime in priimek  Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Ferdo PINTERIČ Sromlje 11, 8256 Sromlje 041 685 815
Stanko TOMŠE Ul. Ilije Gregoriča 12, 8250 Brežice 031 661 939
Mihael PETANČIČ Piršenbreg 33, 8254 Globoko 031 306 559
Matejka KMETIČ Dramlja 24, 8259 Bizeljsko 051 620 168
Anton GAJŠEK Artiče 52b, 8253 Artiče 041 416 740
Srečko ŠTANGELJ Cankarjeva ul 14, 8250 Brežice   040 851 626  
Andrej ŠMAJGL Cundrovec 5b, 8250 Brežice 041 392 807

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

     
Ime in priimek Naslov Telefonska številka e-mail naslov
Katja ČANŽAR Arnovo selo 32a, 8253 Artiče 040 242 429
Jurij PEZDIRC Bizeljska cesta 49e, 8250 Brežice 030 219 000
Vinko OGOREVC Brezina 71b, 8250 Brežice 031 215 826
Tatjana MOČAN Mladinska 3, 8257 Dobova 041 606 480
Ferdo PINTERIČ Sromlje 11, 8256 Sromlje 041 685 815
Mateja KMETIČ Dramlja 24, 8259 Bizeljsko 051 620 168
Peter SKRIVALNIK Pišece 12a, 8255 Pišece 031 582 169