Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadzorni odbor

ČLANI NADZORNEGA 

Predsednica NO

ODBORA OBČINE BREŽICE         

2022-2026

Bevkova 3, Brežice

051 394 321
Namestnica predsednice NO Šentlenart 79, Brežice  
     
  Janko STRAŠEK    
  Željko NIKEZIĆ    

 

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE BREŽICE

Poslovnik je Nadzorni odbor občine Brežice sprejel na 35. redni seji, dne 22.02.2022, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 29/22.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice

 

POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA

Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu za leto 2016

Poročilo o delu za leto 2017

Poročilo o delu za leto 2018

Poročilo o delu za leto 2019

Poročilo o delu za leto 2020

Poročilo o delu za leto 2021

Poročilo o delu za leto 2022

 

PROGRAMI DELA NADZORNEGA ODBORA

Program dela NO za leto 2023