Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadzorni odbor

 

Franja Žokalj – predsednica; Bevkova 3, Brežice,  franja.zokalj@gmail.com,  051 394 321

Roman Baškovč – namestnik predsednice; Kocbekova 31, Brežice, , 031 378 824

Mojca Lovše

Nataša Mihajlović Grubiša, Šolska 1, Brežice, , 041 662 432

Janko Strašek

 

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE BREŽICE

Poslovnik je Nadzorni odbor občine Brežice sprejel na 35. redni seji, dne 22.02.2022, objavljen je v Uradnem listu RS, št. 29/22.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brežice

POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA

Poročilo o delu za leto 2015

Poročilo o delu za leto 2016

Poročilo o delu za leto 2017

Poročilo o delu za leto 2018

Poročilo o delu za leto 2019

Poročilo o delu za leto 2020

Poročilo o delu za leto 2021