Sporočila za javnost

16.01.2018
Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo v občini Brežice

Dobova – V začetku novega leta se župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Župan Ivan Molan je po dobrodošlici zbranim predstavil delo Občine Brežice v preteklem letu in načrte za prihodnje. V imenu duhovnikov je spregovoril brežiški župnik Milan Kšela, ki je sodelovanje med občino in župnijami označil kot korektno in uspešno.

arhiv objav...

Župan

15.01.2018
Srečanje župana s prostovoljkami projekta Starejši za starejše

Mostec – Župan občine Brežice Ivan Molan se je srečal z več kot 50 prostovoljkami, ki izvajajo dejavnosti projekta Starejši za starejše v treh društvih upokojencev (DU Brežice, DU Bizeljsko in DU Dobova Kapele), organiziranih na območju občine Brežice. Prostovoljke v sklopu projekta obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo. Pri osebah, ki izjavijo, da potrebujejo pomoč, izvajajo tudi redne obiske in spremljajo kakovost pomoči in njihovo zadovoljstvo.

arhiv objav...

Razpisi

18.12.2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih SPOMENIKOV lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter DRUGIH programov na področju KULTURE v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture v letu 2018

arhiv objav...

Javna naročila

08.11.2017
Sanacija železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno po odprtem postopku za izbor izvajalca obnove železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

arhiv objav...

Zanimivo

29.12.2017
Praznično srečanje Sožitja Brežice

Društvo Sožitje Brežice vsako leto organizira tradicionalno predbožično srečanje za članice in člane društva ter njihove družine. Srečanje je priložnost za druženje in je prijeten uvod v praznični december. Dogodka se je udeležila podžupanja občine Brežice Katja Čanžar, ki je v svojem imenu in v imenu župana Ivana Molana navzočim ob pozdravnem nagovoru zaželela predvsem obilo dobrega počutja in zdravja v novem letu.

arhiv objav...

Civilna zaščita

04.01.2018
Izvedba predstavitve temeljnih postopkov oživljanja v Pišecah

Pišece: Izvedba predstavitve temeljnih postopkov oživljanja v Pišecah...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...