Sporočila za javnost

14.02.2017
Povišanje cen programov vrtca zaradi rasti življenjskih stroškov

Brežice, 14. februar – Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji obravnaval in potrdil nove cene programov predšolske vzgoje, ki so usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Stroški so se v večjem delu povišali zaradi rasti stroškov plač, ki so posledica sproščene plačne lestvice in napredovanj, doseženih v letu 2016. Starši otrok, vključenih v vrtce v občini Brežice, povprečno plačujejo 33% delež cene programa vrtca, Občina pa zagotavlja sredstva za 67% celotne cene. Nove cene programa v vrtcih bodo v povprečju za 4,7% višje od sedaj veljavnih, na letni ravni pa bo morala Občina Brežice za plačilo razlike cene vrtca (med polno ceno in deležem, ki ga plačujejo starši) nameniti 3.200.000 evrov.

arhiv objav...

Župan

01.02.2017
Predstavili projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju

Brežice, 1. februar – Na novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice so predstavili izobraževalni in zaposlitveni projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju župan občine Brežice Ivan Molan, direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Mateja Gerjevič ter vodja projekta Monika Gabrič. V dveh letih, kolikor projekt traja, bodo udeleženci projekta, mladi iskalci zaposlitve in brezposelni (do 29 let), deležni 300 ur brezplačnega izobraževanja ter praktičnega usposabljanja s področja turizma. Cilj projekta je mlade opremiti z znanjem in spretnostmi, ki bodo omogočile zaposlitev 18 udeležencev projekta.

arhiv objav...

Razpisi

arhiv objav...

Javna naročila

10.01.2017
Izvajanje geodetskih storitev v letih 2017 - 2018

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalcev geodetskih storitev v letih 2017 in 2018

arhiv objav...

Projekti

15.02.2017
Soglasje Občinskega sveta Občine Brežice za izvedbo HE Mokrice povezano s sklenitvijo dogovora o novem mostu

Brežice, 15. februar - Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji razpravljal o podaji soglasja k Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice. Skupna vrednost programa izvedbe infrastrukture znaša dobrih 80 milijonov evrov, pri tem pa so za Občino Brežice in občane najpomembnejše protipoplavne ureditve in gradnja mosta čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice, saj gre za velik poseg v prostor občine.

arhiv objav...

Zanimivo

07.02.2017
Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku podelili priznanja in odličja

Brežice, 7. februar – V Domu kulture je potekala osrednja prireditev ob kulturnem prazniku, na katerem so zaslužni člani kulturnih društev prejeli priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za posebne dosežke ter pomemben prispevek pri razvoju ljubiteljske kulture v občini za leto 2016. Podeljenih je bilo pet priznanj in sedem odličij (tri bronasta, eno srebrno in tri zlata odličja). Zbrane nagrajence, goste in obiskovalce je nagovoril slavnostni govornik Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, in poudaril pomen kulture za identiteto slovenskega naroda.

arhiv objav...

Civilna zaščita

06.02.2017
Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja na Policijski postaji Brežice in v Osnovni šoli Bizeljsko

Brežice: Pripadnik Civilne zaščite občine Brežice je izvedel predstavitev...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...