Sporočila za javnost

20.09.2016
Sprejeti sklepi in odloki na 13. seji občinskega sveta

Brežice, september – Člani in članice Občinskega sveta Občine Brežice so na 13. seji sprejeli sklep o oskrbi s pitno vodo v Krajevni skupnosti Bizeljsko. S sklepom se obvezna občinska gospodarska služba oskrba s pitno vodo v KS Bizeljsko, ki se oskrbuje z javnim vodovodom (v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice in Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Brežice) zagotavlja preko javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.. upravljanje vodovoda s strani javnega podjetja je bila potrjena kot najbolj ugodna tako glede kakovosti pitne vode kot glede stroškov.

arhiv objav...

Župan

22.09.2016
Dan brez avtomobila pričeli z jutranjo vadbo v mestu

Ekipa športnic in športnikov je z jutranjo telovadbo 1000 gibov pod vodstvom Ernesta Sečna poskrbela za zdrav in razgiban začetek dneva. Vadečim se je pridružil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je pozdravil zbrane in si ogledal tudi ostale aktivnosti. Aktivnosti Dneva brez avtomobila potekajo do 14. ure.

arhiv objav...

Razpisi

05.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Brežice za obdobje 2014-2015.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Brežice za obdobje 2014-2015...

arhiv objav...

Javna naročila

01.09.2016
Obnova Bizeljske ceste v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na obnovi Bizeljske ceste v Brežicah

arhiv objav...

Projekti

28.09.2016
Podaljšanje popolne zapore starega mosta čez Savo in Krko

Občina Brežice obvešča, da podaljšuje popolno zaporo ceste oz. prepoved prometa za vsa motorna vozila na LZ 026031 Prešernova cesta (od priključka za HE Brežice do križišča z regionalno cesto R2 419/1206 – Križaj – Čatež ob Savi - železni most čez Savo in Krko), razen za pešce in kolesarje in sicer do 30. 11. 2016 zaradi raziskav, ki potekajo.

arhiv objav...

Zanimivo

15.09.2016
Občina Brežice bo spreminjala Občinski prostorski načrt

Občina Brežice je v l. 2014 sprejela in uveljavila Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN), ki je temeljni akt na področju urejanja prostora v občini. Zaradi velikega zanimanja občanov in v skladu z veljavno zakonodajo, da mora občina vsake 2 leti preverjati pobude, se je Občina Brežice odločila za spremembe Občinskega prostorskega načrta.

arhiv objav...

Civilna zaščita

10.09.2016
Usposabljanje za reševalce na vodi in iz vode

Solkan: Med 5. in 10. septembrom 2016 je potekalo usposabljanje za reševalce na vodi in iz vode...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...