Sporočila za javnost

15.02.2019
Sofinanciranje sterilizacij lastniških mačk v občini Brežice

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za zmanjšanje števila zapuščenih živali. Od 4.2.2019 do porabe sredstev bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniških mačk in sicer v obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o.. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo storitev sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 35 evrov. Občina Brežice je začela z izvajanjem ukrepa sofinanciranje cene sterilizacije lastniških mačk že v letu 2014, saj je sterilizacija po priporočilu stroke tudi najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali.

arhiv objav...

Župan

11.02.2019
Svet regije Posavje soglasen za ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice

Brežice, 11. februar – Na 78. izredni seji Sveta regije Posavje so posavski župani soglasno sprejeli sklepe s katerimi podpirajo ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice. Razlog za sklic seje je predlog Strategije intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj ter imelo za posledico slabšo oskrbo pacientov iz Posavja in nižjo kakovost življenja v regiji Posavje.

arhiv objav...

Razpisi

01.02.2019
Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja.

Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja....

arhiv objav...

Javna naročila

18.02.2019
Evidenčna naročila v letu 2018

Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2018

arhiv objav...

Projekti

07.02.2019
Na dan pred slovenskim kulturnim praznikom predali namenu dve novi knjigobežnici

Brežice, 7. februar – Na dan pred slovenskim kulturnim praznikom sta bili namenu predani dve novi knjigobežnici v mestu Brežice, ena pred OŠ Brežice in druga v parku pri Občini Brežice. V občini se sedaj nahaja že 13 knjigobežnic v obliki lesenih omaric s knjigami, kjer si lahko občani izmenjajo knjige po načelu prinesi-odnesi. Kulturni program dogodka so pripravili učenke in učenci OŠ Brežice, ki so dogodek zaključili z doživeto recitacijo pesmi Povodni mož Franceta Prešerna.

arhiv objav...

Zanimivo

05.02.2019
Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo v občini Brežice

Cerklje ob Krki – V začetku leta se župan Občine Brežice Ivan Molan tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju občine Brežice, saj jih druži skupna skrb za prebivalce občine. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Letošnje srečanje je potekalo v Cerkljah ob Krki, kjer je cerkljanski župnik mag. Janez Žakelj zbranim predstavil obnovljeno župnijsko cerkev Sv. Marka in nove orgle, obiskali so tudi redovno skupnost Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke in srečanje zaključili s pogovorom ob skupnem kosilu.

arhiv objav...

Civilna zaščita

16.02.2018
Lokacije defibrilatorjev (AED)

Zemljevid lokacij defibrilatorjev (AED)...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...