Sporočila za javnost

06.08.2018
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov

Občina Brežice in Zdravstveni doma Brežice sta s skupno prijavo na razpis Ministrstva za zdravje pridobila sredstva za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov v brežiški občini

arhiv objav...

Župan

27.07.2018
21,6 milijona državnega in evropskega denarja za 12 projektov posavskih občin - podpis dodatka št. 1 k Dogovoru za razvoj regije Posavje

Ljubljana, 27. julij – Predsednik Razvojnega sveta regije Posavje in župan občine Brežice Ivan Molan ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta danes podpisala dodatek k dogovoru za razvoj regije Posavje. Dopolnitev dogovora za razvoj posavske razvojne regije prinaša v Posavje 21,6 milijona evrov državnega in evropskega denarja za 12 najpomembnejših projektov v regiji v skupni vrednosti 24 milijonov evrov. Projekti se bodo izvajali po vseh šestih posavskih občinah do leta 2022.

arhiv objav...

Razpisi

01.08.2018
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2018.

arhiv objav...

Javna naročila

13.08.2018
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas - Čatež ob Savi

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti z izbor izdelovalca projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav na relaciji Krška vas - Čatež ob Savi

arhiv objav...

Projekti

17.07.2018
Pričetek del obnove železnega mostu čez Savo

Brežice, julij – Pričela so se dela obnove železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. V juliju je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa se izvaja peskanje železne konstrukcije. Pred začetkom del obnove mostu je bilo potrebno prestaviti vodovod, prav tako je podjetje Adriaplin prestavilo plinovod pod reko Savo in sedaj čaka na dovoljenje za odstranitev cevi z mostu. Po besedah župana Ivana Molana Občine Brežice razmišlja o tem, da bi v naslednjem letu sanirala tudi železni most čez reko Krko, ki je v boljšem stanju, in tako konec leta 2019 zaključila obnovo obeh železnih mostov.

arhiv objav...

Zanimivo

24.07.2018
Novosti pri delovanju laboratorija Zdravstvenega doma Brežice

Laboratorij v Zdravstvenem domu Brežice opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Dejavnost je namenjena najširši populaciji, predšolskim otrokom, šolski mladini, odrasli populaciji in varovancem Doma starejših občanov. Pokriva laboratorijske preiskave osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva, laboratorijske preiskave preventivnih pregledov medicine dela, prometa in športa, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov.

arhiv objav...

Civilna zaščita

16.02.2018
Lokacije defibrilatorjev (AED)

Zemljevid lokacij defibrilatorjev (AED)...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...