Sporočila za javnost

15.03.2017
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Slovenska vas - Ap 193

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Slovenska vas - Ap 193 bo potekala od 23.3.2017 do vključno 22.4.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 5.4.2017 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

arhiv objav...

Župan

arhiv objav...

Razpisi

arhiv objav...

Javna naročila

21.03.2017
Izvedba križanj s prehodom za vodne organizme - Vodni center

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izvedbi križanj

arhiv objav...

Projekti

24.02.2017
S podpisom do novega mostu čez Savo

Brežice, 24. februar – Župan Občine Brežice Ivan Molan in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice s podpisom Dodatka št. 2 k Protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice potrdila dinamiko gradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežice, ki zajema odsek od križišča Brežice-Dobova do krožišča na izvozu AC na cesti Čatež ob Savi vključno z mostom čez reko Savo.

arhiv objav...

Zanimivo

15.03.2017
Na letošnjem otroškem parlamentu razpravljali o prihodnosti

Brežice, 15. marec – V sejni sobi Občinskega sveta Občine Brežice je že 6. leto zapovrstjo potekal otroški parlament na katerem so sodelovali predstavniki iz osmih osnovnih šol v brežiški občini. Mlade parlamentarca sta pred razpravo pozdravila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar. Letošnji občinski otroški parlament je potekal v organizaciji Osnovne šole Bizeljsko in Zveze prijateljev mladine Krško, ki povezuje otroške parlamente v Posavju.

arhiv objav...

Civilna zaščita

04.03.2017
Izvedene predstavitve temeljnih postopkov oživljanja

Brežice: Izvedene so bile predstavitve temeljnih postopkov oživljanja...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...