Sporočila za javnost

06.12.2017
Obisk Vlade RS v Posavju in občini Brežice

Vlada RS je začela svoj obisk Posavja v občini Brežice, z delovnim posvetom v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Župan občine Brežice Ivan Molan je v uvodnem delu posveta pozdravil predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja in ministre s sodelavci. Predstavnikom Vlade je župan izrekel dobrodošlico in jim zaželel uspešno delo. V nagovoru je župan Ivan Molan izpostavil težave, za katere občani pričakujejo predloge rešitev s strani pristojnih ministrstev. Aktualne teme so protipoplavna zaščita, gradnja HE Mokrice, most čez Savo, s Schengensko mejo povezane težave, razvoj civilnega dela letališča, centralizacija državnih institucij ter financiranje lokalnih skupnosti.

arhiv objav...

Župan

12.12.2017
Na Bizeljskem učenci in učitelji obeležili prvih 10 let v novi šoli

Bizeljsko, 12. december – Učenci in zaposleni na OŠ Bizeljsko so župana občine Brežice Ivana Molana povabili v svojo sredo ob praznovanju prve desetletnice v novi šoli. Ravnateljica Metka Kržan je ob fotografijah in posnetkih gradnje šole, dosežkov učencev in številnih dogodkov obudila spomine na desetletje, ki je hitro minilo. V teh desetih letih so učenci s pomočjo mentorjev na šolskih tekmovanjih skupaj v 10 letih osvojili 744 bronastih, 158 srebrnih in 153 zlatih medalj na šolski ravni, na državni ravni pa so se razveselili 127 srebrnih in 10 zlatih medalj.

arhiv objav...

Razpisi

02.11.2017
DELNO ZAPRT: Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2018

Občina Brežice objavlja Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice v letu 2018

arhiv objav...

Javna naročila

08.11.2017
Sanacija železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

Občina Brežice objavlja javno po odprtem postopku za izbor izvajalca obnove železnega mostu čez reko Savo v Brežicah

arhiv objav...

Projekti

24.11.2017
Pločnik na Velikih Malencah izboljšal prometno varnost in povezal kraj

Velike Malence, 23. november – V krajevni skupnosti Velike Malence so namenu predali pločnik, ki v dolžini dobrih 800 m poteka od mostu čez Krko pri Krški vas do središča vasi Velike Malence. Pločnik bo pripomogel k izboljšanju prometne varnosti predvsem za pešce, hkrati pa tudi marsikaterega krajana spodbuja k hoji. V sklopu projekta je bila sanirana cesta in označena arheološka najdba, rimskodobni obrambni stolp, ki je bil odkrit ob gradnji pločnika, saj ta poteka po arheološko bogatem področju.

arhiv objav...

Zanimivo

07.12.2017
Ankete pokazale, da so v občini Brežice občani najbolj zadovoljni z življenjem

Brežice, Slovenija - Medijska hiša Eko dežela je že tretje leto zapored v posebni izdaji revije Eko dežela - Občine razglasila rezultate celoletne ankete o zadovoljstvu občanov z življenjem v občinah. Med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev zaslužila Občine Brežice, ki je dosegla najvišje rezultate tudi pri štirih od 12 kazalnikov. Po mnenju župana občine Brežice Ivana Molana so dobre ocene občanov priznanje za dobro delo župana in občinske uprave, za jasno in pregledno vodenje občine, ki je usmerjeno k občanom. Pomembno vlogo pri dobri oceni ima gotovo tudi učinkovito delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina in ki v njenem imenu skrbijo za različna področja življenja občank in občanov.

arhiv objav...

Civilna zaščita

11.12.2017
Prikaz oživljanja v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Pišece: Prikaz oživljanja v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...