Sporočila za javnost

18.08.2017
OMEJENA RABA PITNE VODE NA OBMOČJU VODOVODNEGA SISTEMA KRIŽE

Porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema Križe, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. obvešča, da zaradi dlje trajajočega sušnega obdobja in posledično povečane porabe pitne vode, do preklica velja omejitev porabe pitne vode na območju naselja KRIŽE.

arhiv objav...

Župan

17.08.2017
V Brežicah varnejši v prometu z inovativnim sistemom COPS@road

Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah z opozorilnim sistemom COPS@road.

arhiv objav...

Razpisi

20.07.2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017.

arhiv objav...

Javna naročila

18.08.2017
Izgradnja večnamenske poti na delu Ceste svoboda - ponovitev JN

Občina Brežice ponovno objavlja javno naročilo po odprtem postopku za izbor izvajalca del na izgradnji večnamenskih poti na delu Ceste svoboda v Brežicah

arhiv objav...

Projekti

10.08.2017
Zaključena 2. faza gradnje pločnika Velika Dolina

Velika Dolina – Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravičeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še posebej ob t.i. šolskih poteh, po katerih v šolo prihajajo otroci. Tako je Občina Brežice v maju zaključila z izgradnjo 2. faze pločnika v naselju Velika Dolina, ki poteka od priključka k šoli do avtobusnega postajališča pri osnovni šoli v smeri centra.

arhiv objav...

Zanimivo

26.07.2017
Reka Krka je primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano je opravil analizo vzorcev vode iz rek zaradi ugotavljanja primernosti za kopanje. Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom. Vse vzorce kopalnih vod so ocenili skladno z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS 25/08) in Priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih (NIJZ). Na podlagi rezultatov analize vzorcev je reka Krka ocenjena kot primerna za kopanje, prav tako gramozna jama Boršt.

arhiv objav...

Civilna zaščita

27.07.2017
Otroci spoznavali delo Civilne zaščite Občine Brežice

Pripadniki Civilne zaščite Občine Brežice skozi celo leto izvajajo različne aktivnosti namenjene ozaveščanju in seznanitvi občanov z nalogami Civilne zaščite. Brežiška civilna zaščita se še posebej posveča otrokom in mladim v poletnih mesecih, ko so vključeni v različne počitniške dejavnosti, in jih preko predstavitev seznanja z varovanjem, reševanjem in pomočjo ljudem v stiski. Tako se otroci naučijo varovati sebe in svoje bližnje ter pridobijo občutek za solidarnost in nudenje pomoči.

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...