Sporočila za javnost

19.07.2017
Priprava osnutka proračuna Občine Brežice za leto 2018 – poziv občankam in občanom k sodelovanju s predlogi

Proračun občine je temeljni dokument s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. Občina Brežice že pripravlja osnutek proračuna za leto 2018 in vabi zainteresirane občanka in občane, da posredujete svoje predloge za uvrstitev projektov v proračun za naslednje leto. Vaše predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine.

arhiv objav...

Župan

18.07.2017
V Brežicah začeli graditi pločnik in kolesarsko stezo ob Dobovski cesti

Brežice, 18. julij – Pričela so se dela izgradnja dvosmerne kolesarske poti in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah – na odseku od rondoja Trnje do gradu Brežice. Sočasno se izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljala cesto za dostop do gradbišča. V letu 2017 Občina Brežice namenja cca 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšujejo dostop in prometno varnost.

arhiv objav...

Razpisi

20.07.2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017.

arhiv objav...

Javna naročila

07.07.2017
Izgradnja pločnika Globoko

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika na odseku Kapele-Rakovec

arhiv objav...

Projekti

11.07.2017
Občina in direkcija bosta skupaj urejali cesto na Bizeljskem

Brežice, Bizeljsko, 11. julij – Občina Brežice in Ministrstvo za infrastrukturo oz. v njegovem imenu Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) bosta na podlagi junija sklenjenega sporazuma sofinancirala ureditev ceste skozi Bizeljsko od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici. Investicija v skupni vrednosti dobrih 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo. Zaključek del je predviden v letu 2018.

arhiv objav...

Zanimivo

14.07.2017
Občina Brežice uspešna na razpisu za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine

Brežice, 14. julij – Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18). S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala obnovo strehe na vzhodnem in severnem delu gradu Brežice (nad Viteško dvorano). Pogodbena vrednost del in strokovnega nadzora obnove strehe znaša 210.000 evrov, država bo preko razpisa sofinancirala cca 50% vrednosti, preostala sredstva za obnovo strehe pa bo občina zagotovila iz proračuna.

arhiv objav...

Civilna zaščita

22.07.2017
Že tretja predstavitev oživljanja na tržnici v Brežicah

Brežice: Že tretja predstavitev oživljanja na tržnici v Brežicah...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...