Sporočila za javnost

22.09.2017
Namenu predan nov odsek dvosmerne kolesarske steze in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah

Brežice, 21. september – Občina Brežice je v Tednu evropske mobilnosti uradno predala namenu dvosmerno kolesarsko stezo in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah. Občina Brežice je za investicijo namenila 388.000 evrov, ob gradnji kolesarske steze in pločnika je uredila tudi javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Dela so potekala sočasno ob sanaciji cestišča, za katerega sta sredstva prispevali podjetji HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. v skladu z dogovorom ob gradnji Hidroelektrarne Brežice. Izgradnja kolesarskih stez je že eden izmed dosežkov, zastavljenih v Celostni prometni strategiji Občine Brežice, ki je bila sprejeta letos maja.

arhiv objav...

Župan

20.09.2017
Dobovske mažoretke na sprejemu pri županu

Brežice, 19. september – Občina Brežice se skorajda vsako leto razveseli posebnih dosežkov na področju športa in kulture, za katera so zaslužni predani posamezniki in društva v občini, hkrati pa ti uspehi dokazujejo, da občini uspeva zagotavljati primerne pogoje za razvoj tako športa kot kulture. Lep uspeh članic Športno kulturnega društva mažoretke Dobova na nedavnem 19. evropskem prvenstvu mažoretk v Laškem je bil tokrat povod za županov sprejem. Župan Ivan Molan je v brežiški Mestni hiši čestital vsem tekmovalkam, trenerkam in predsednici društva ter ob tej priložnosti najuspešnejšim izročil simbolična spominska darila.

arhiv objav...

Razpisi

22.09.2017
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2017...

arhiv objav...

Javna naročila

12.09.2017
Izgradnja pločnika Črnc - 1. in 2. faza

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca del na izgradnji pločnika skozi naselje Črnc

arhiv objav...

Projekti

18.09.2017
Urejanje športnih površin v KS Velika Dolina

Velika Dolina – V KS Velika Dolina poteka investicija Izvedba večnamenskih zunanjih površin. Investicija v vrednosti dobrih 79.000 evrov zajema rušitev objekta stare šole, nasutje in planiranje večjega območja, izgradnjo (asfaltacija) večnamenskega igrišča, zatravitev površin ob igrišču, izgradnjo opornega zidu ter postavitev ograje. Dela bodo predvidoma zaključena spomladi 2018.

arhiv objav...

Zanimivo

07.09.2017
Investicija v čisto okolje - gradnja kanalizacije Loče

Občina Brežice je pričela s novo investicijo v kanalizacijsko omrežje - izgradnjo sekundarnega voda, tlačnega voda in črpališča v naselju Loče. Za ureditev tega dela kanalizacijskega omrežja bo občina namenila 600.000 evrov lastnih sredstev. Dela na terenu so se pričela avgusta 2017 in bodo zaključena predvidoma do marca 2018. Urejanje kanalizacijskega omrežja pomeni čistejše in bolj zdravo okolje, zmanjšanje emisije v vodotoke iz komunalnih virov onesnaževanja, zaščitita podtalnice in izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev.

arhiv objav...

Civilna zaščita

09.09.2017
Že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice

Brežice: V soboto je bil izveden že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...