Sporočila za javnost

19.07.2017
Priprava osnutka proračuna Občine Brežice za leto 2018 – poziv občankam in občanom k sodelovanju s predlogi

Proračun občine je temeljni dokument s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. Občina Brežice že pripravlja osnutek proračuna za leto 2018 in vabi zainteresirane občanka in občane, da posredujete svoje predloge za uvrstitev projektov v proračun za naslednje leto. Vaše predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine.

arhiv objav...

Župan

18.07.2017
V Brežicah začeli graditi pločnik in kolesarsko stezo ob Dobovski cesti

Brežice, 18. julij – Pričela so se dela izgradnja dvosmerne kolesarske poti in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah – na odseku od rondoja Trnje do gradu Brežice. Sočasno se izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljala cesto za dostop do gradbišča. V letu 2017 Občina Brežice namenja cca 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšujejo dostop in prometno varnost.

arhiv objav...

Razpisi

20.07.2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2017.

arhiv objav...

Javna naročila

26.07.2017
Sanacija zamakanja Športne dvorane Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca sanacije Športne dvorane Brežice (ponovljeno JN)

arhiv objav...

Projekti

11.07.2017
Občina in direkcija bosta skupaj urejali cesto na Bizeljskem

Brežice, Bizeljsko, 11. julij – Občina Brežice in Ministrstvo za infrastrukturo oz. v njegovem imenu Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) bosta na podlagi junija sklenjenega sporazuma sofinancirala ureditev ceste skozi Bizeljsko od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici. Investicija v skupni vrednosti dobrih 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo. Zaključek del je predviden v letu 2018.

arhiv objav...

Zanimivo

26.07.2017
Reka Krka je primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano je opravil analizo vzorcev vode iz rek zaradi ugotavljanja primernosti za kopanje. Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom. Vse vzorce kopalnih vod so ocenili skladno z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS 25/08) in Priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih (NIJZ). Na podlagi rezultatov analize vzorcev je reka Krka ocenjena kot primerna za kopanje, prav tako gramozna jama Boršt.

arhiv objav...

Civilna zaščita

22.07.2017
Že tretja predstavitev oživljanja na tržnici v Brežicah

Brežice: Že tretja predstavitev oživljanja na tržnici v Brežicah...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...