Sporočila za javnost

01.08.2017
Obvestilo o zbiranju obrazcev za prijavo škode po pozebi

Občina Brežice obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2017, da bo sprejemala izpolnjene obrazce v pisarni št. 38 (2. nadstropje oz. podstrešje občinske stavbe - Cesta prvih borcev 18, Brežice).

arhiv objav...

Župan

31.07.2017
Občine Brežice sofinancira počitniške aktivnosti in letovanje za otroke

Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira letovanje otrok v Nerezinah. V letu 2017 bo s pomočjo občine na morju preživljalo počitnice 98 otrok. Poleg letovanja občina sofinancira tudi številne počitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim, ki jih organizirajo nevladne organizacije. Občina v letu 2017 sofinancira 14 tovrstnih projektov, ki načrtujejo vključitev 728 otrok in 179 mladostnikov. Pester program zajema aktivnosti na področju športa (rokomet, plavanje, kajak, planinstvo, orientacija, mažoretke), štiri oratorije in delavnice na področju kulture (video delavnica, kulturna dediščina, ročne spretnosti in glasba).

arhiv objav...

Razpisi

28.07.2017
Javni razpis za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov 2017

Javni razpis za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov 2017...

arhiv objav...

Javna naročila

26.07.2017
Sanacija zamakanja Športne dvorane Brežice

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajalca sanacije Športne dvorane Brežice (ponovljeno JN)

arhiv objav...

Projekti

10.08.2017
Zaključena 2. faza gradnje pločnika Velika Dolina

Velika Dolina – Občina Brežice prednostno gradi pločnike na tistih odsekih cest po krajevnih skupnostih, kjer je to najbolj upravičeno in potrebno zaradi zagotavljanja prometne varnosti, še posebej ob t.i. šolskih poteh, po katerih v šolo prihajajo otroci. Tako je Občina Brežice v maju zaključila z izgradnjo 2. faze pločnika v naselju Velika Dolina, ki poteka od priključka k šoli do avtobusnega postajališča pri osnovni šoli v smeri centra.

arhiv objav...

Zanimivo

26.07.2017
Reka Krka je primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano je opravil analizo vzorcev vode iz rek zaradi ugotavljanja primernosti za kopanje. Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom. Vse vzorce kopalnih vod so ocenili skladno z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS 25/08) in Priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih (NIJZ). Na podlagi rezultatov analize vzorcev je reka Krka ocenjena kot primerna za kopanje, prav tako gramozna jama Boršt.

arhiv objav...

Civilna zaščita

27.07.2017
Otroci spoznavali delo Civilne zaščite Občine Brežice

Pripadniki Civilne zaščite Občine Brežice skozi celo leto izvajajo različne aktivnosti namenjene ozaveščanju in seznanitvi občanov z nalogami Civilne zaščite. Brežiška civilna zaščita se še posebej posveča otrokom in mladim v poletnih mesecih, ko so vključeni v različne počitniške dejavnosti, in jih preko predstavitev seznanja z varovanjem, reševanjem in pomočjo ljudem v stiski. Tako se otroci naučijo varovati sebe in svoje bližnje ter pridobijo občutek za solidarnost in nudenje pomoči.

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...