Sporočila za javnost

12.03.2018
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDOPN 2 občine Brežice.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SDOPN 2 občine Brežice od 12.03.2018 do 10.04.2018...

arhiv objav...

Župan

14.02.2018
Občina Brežice med 12 najbolj prodornimi slovenskimi občinami

Ljubljana – Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil konference Zlati kamen, kjer je v imenu občine prejel plaketo Zlati kamen 2018 za razvojni prodor 2018 v regiji od Koroške do Posavja. V obrazložitvi, zakaj je Občina Brežice uvrščena med 12 najprodornejših slovenskih občin, so organizatorji izbora zapisali, da zaradi vrednosti indeksa preboja in dinamičnih kazalnikov ter dobrih praks, ki jih uvaja občina na področju turizma, pospeševanja podjetništva, zaposljivosti mladih in pomoči starejšim.

arhiv objav...

Razpisi

arhiv objav...

Javna naročila

12.02.2018
Evidenčna naročila v letu 2017

Seznam oddanih evidenčnih naročil v letu 2017

arhiv objav...

Projekti

24.02.2018
Na 3. kmetijskem forumu o ukrepih za preprečevanje posledic podnebnih sprememb v kmetijstvu

Brežice – Kmetijstvo predstavlja pomemben dejavnik razvoja občine Brežice in ker se občina zaveda negativnih posledic podnebnih sprememb, ki najbolj prizadenejo prav kmetijstvo, je v odziv na vse pogostejše elementarne nesreče na našem območju organizirala posvet - 3. kmetijski forum, na katerem so strokovnjaki predstavili možnosti prilagajanja in zaščite v kmetijstvu. Številna udeležba na posvetu je potrdila, da so bile teme 3. kmetijskega foruma aktualne in koristne.

arhiv objav...

Zanimivo

23.02.2018
31. marec je rok za oddajo zahtevkov za odškodnino zaradi ograje na meji s Hrvaško

Obvestilo upravičencem o roku za vložitev zahteve za odškodnino zaradi otežene rabe zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji s Hrvaško - zahtevek za odškodnino za leti 2015 in 2016 je potrebno oddati do 31. marca 2018.

arhiv objav...

Civilna zaščita

09.03.2018
Izvedene so bile še štiri predstavitve temeljnih postopkov oživljanja

Izvedene so bile še štiri predstavitve temeljnih postopkov oživljanja...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...