Sporočila za javnost

16.05.2018
Seznanitev javnosti s spremembami po javni razgrnitvi

Seznanitev javnosti s spremembami po javni razgrnitvi...

arhiv objav...

Župan

21.05.2018
Gimnazijski maturanti 2018

Na tradicionalni pohod čez mesto so se na zadnji šolski dan v srednji šoli podali maturanti iz Gimnazije Brežice skupaj s svojimi razredniki. Kot običajno je maturante pred zgradbo Občine Brežice pozdravil župan Ivan Molan, ki jim je zažel uspešno opravljeno maturo in vse dobro na nadaljnji poti v življenju.

arhiv objav...

Razpisi

21.05.2018
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2018

objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2018, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi namenjeni otrokom in mladini.

arhiv objav...

Javna naročila

20.04.2018
Obnova tekališča pri OŠ Velika Dolina

Občina Brežice objavlja javno naročilo male vrednosti za izbor izvajlaca del na obnovi tekališča pri OŠ Velika Dolina

arhiv objav...

Projekti

11.05.2018
Poleg celovite obnove glavne prometne vpadnice v mesto Brežice bo obnovljen tudi vodovod

Predviden zaključek vseh gradbenih del oz. pogodbeni rok za dokončanje vseh del pri obnovi Bizeljske ceste je 5. 7. 2018 zaradi prireditev v juniju, ki se bodo odvijale v Brežicah, še posebej zaradi poletnega festivala Brežice, moje mesto, pa se vsi izvajalci del trudijo, da bi vsa gradbena dela predčasno zaključili do 23. 6. 2018.

arhiv objav...

Zanimivo

21.05.2018
V spomin Cvetki Miloš

Ob zaključku prvega tedna maja, je svojo življenjsko pot sklenila Cvetka Miloš, izjemna in vsestranska umetnica, samostojna, samosvoja oseba, ki se je dotaknila vseh, ki smo v različnih njenih življenjskih in ustvarjalnih obdobjih hodili ob njej.

arhiv objav...

Civilna zaščita

24.04.2018
Na OŠ Globoko namestili avtomatski zunanji defibrilator (AED)

Župan Občine Brežice Ivan Molan je predal defibrilator ravnateljici OŠ Globoko Roziki Vodopivec. Defibrilator je nameščen v posebni omarici pri vhodu v šolo, v neposredni bližini prostorov KS Globoko in Prosvetnega doma Globoko, kjer je dostopen vsem krajanom 24 ur na dan za pomoč v primeru srčnih zastojev.

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...