Sporočila za javnost

22.09.2017
Namenu predan nov odsek dvosmerne kolesarske steze in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah

Brežice, 21. september – Občina Brežice je v Tednu evropske mobilnosti uradno predala namenu dvosmerno kolesarsko stezo in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah. Občina Brežice je za investicijo namenila 388.000 evrov, ob gradnji kolesarske steze in pločnika je uredila tudi javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Dela so potekala sočasno ob sanaciji cestišča, za katerega sta sredstva prispevali podjetji HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. v skladu z dogovorom ob gradnji Hidroelektrarne Brežice. Izgradnja kolesarskih stez je že eden izmed dosežkov, zastavljenih v Celostni prometni strategiji Občine Brežice, ki je bila sprejeta letos maja.

arhiv objav...

Župan

12.10.2017
Na OŠ Globoko so se razveselili novih oken

Globoko – Učenke in učenci OŠ Globoko so ob menjavi novih oken na hodniku južnega trakta, v dveh vrtčevskih igralnicah, učilnicah in v kabinetu pripravili krajši kulturni program, kamor so povabili župana Občine Brežice Ivana Molana. Program se je pričel s šolsko himno, nadaljeval pa z recitacijami, petjem in plesom. Župan Ivan Molan se je ravnateljici Roziki Vodopivec, zaposlenim in učencem, zahvalil za vabilo ter vse pohvali za izjemno skrb, ki jo namenjajo več kot 100 let stari šoli. Ta je bila letos ponovno izbrana za najlepše urejeno šolo v brežiški občini.

arhiv objav...

Razpisi

05.10.2017
Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Zavoda za šport Brežice

Na podlagi 1. in 16. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS št. 12/12 in 47/13) Svet Zavoda za šport objavlja javni razpis za prostor delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) \"Zavod za šport Brežice\".

arhiv objav...

Javna naročila

25.09.2017
Nakup gasilskega vozila

GASILSKA ZVEZA BREŽICE objavlja javno naročilo po odprtem postopku za nakup gasilskega vozila GVC-16/25 za potrebe PGD Obrežje

arhiv objav...

Projekti

11.10.2017
Gradnja pločnika v smeri od dobovskega vrtca proti naselju Mali Obrež

Dobova – V jesenskem času so se pričela dela gradnje pločnika Mali Obrež – 1. faza, ki predstavlja nadaljevanje pločnika v smeri od OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova proti naselju Mali Obrež. Dela zajemajo izgradnjo pločnika ob lokalni cesti LC 024270 Kapele – Dobova, od vrtca Dobova do križišča z javno potjo JP 5258371 Gaberje – Mali Obrež v dolžini cca 840 m. Ob izgradnji pločnika se bo odstranila in izvedla tudi nova javna cesta razsvetljava, urejeno bo odvodnjavanje in avtobusno postajališče. V skladu s pogodbo je načrtovan zaključek del do konca maja 2018.

arhiv objav...

Zanimivo

16.10.2017
Najboljši županov golaž 2017 so skuhali člani Turističnega društva Krška vas

Brežice – Za uvod v Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem so turistična društva iz krajev brežiške občine tekmovala v kuhanju najboljšega županovega golaža. Pri kuhanju golaža je sodelovalo letos kar 14 ekip – Brodarsko društvo Mostec, TD Artiče, TD Dobova, TD Globoko, TD Kapele, TD Krška vas, TD Pišece, TD Pod Gorjanci Dvorce, TD Sromlje, TD Velike Malence, TD Zakot-Bukošek-Trnje in TŠKD Črešnjice, Fakulteta za turizem in županova ekipa.

arhiv objav...

Civilna zaščita

09.09.2017
Že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice

Brežice: V soboto je bil izveden že 4. prikaz oživljanja na Tržnici Brežice...

arhiv objav...

Uradne objave

arhiv objav...