Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Šentlenart

DSC_4685.JPG
Galerija galerija slik

Kontakt

Krajevna skupnost Šentlenart
Cesta bratov Milavcev 107
8250 Brežice

T: 07 49 61 766

D. št.: 43806414

M. št.: 5030919000

E-naslovi:

Tajnica KS – Simona Mlakar

Predsednik KS – Jure Žlak

Splošne informacije

Urnik

Poslovni čas:

Ponedeljek 7.00 – 11.00
Sreda 7.00 – 15.00

Uradovalni čas:

Sreda 9.00 – 11.00


Vodstvo in člani

Predsednik sveta – JURE ŽLAK

Tajnik: Simona Mlakar

Člani sveta: Martin Kržan, Lidija Vinkler, Stanko Radanovič, Matija Vimpolšek, Mojca Florjanič, Gregor Redenšek, Jure Žlak


Predstavitev

Naselja in ulice:

Cundrovec, del naselja Brežice in del naselja Gornji Lenart. Meja območja KS poteka na zahodu po reki Savi do meje z občino Krško, nato preko Vrbine po zahodnem robu potoka Močnik do železniške proge Ljubljana-Zagreb, ob njenem južnem robu do konca naselja Zgornji Obrež, kjer prečka železniško progo in zavije proti severu, prečka lokalno cesto proti Zgornjemu Obrežu pri hišni številki Zgornji Obrež 1 (ki je v KS Artiče). Naprej poteka po njenem severnem robu, do križišča z regionalno cesto Krško-Brežice, le-to prečka in poteka naprej po njenem vzhodnem robu. Pri priključku krajevne ceste pri hišni številki Gornji Lenart 53 zavije proti vzhodu ter poteka ob njenem severnem robu do hišne številke Trebež 5la (ki je v KS Artiče), pred katero zavije proti jugu in jugovzhodu, zajame še hišne številke Gornji Lenart 42 ter Šentlenart 82 in 83, prečka glinokop, nato zavije proti severovzhodu, tako da zajame še celotno ulico Brežina, naprej poteka proti vzhodu preko Gmajne, kjer zajame še kmetijsko posestvo v Cundrovcu, prečka potok Graben in reko Gabernico, naprej poteka proti jugu, zajame še hišno številko Cundrovec 24 in se približno 250 m severno od sotočja Gabernice in Sromljice zavije proti zahodu in poteka do lokalne ceste Brežice- Cundrovec, po njenem vzhodnem robu do potoka Sromljica, kjer zavije proti jugozahodu in poteka po krajevni poti, prečka železniško progo Ljubljana- Zagreb, zajame še hišno številko Črne 11 in naprej proti jugozahodu do Ceste svobode. Ob njenem severovzhodnem robu poteka do križišča s Pleteršnikovo ulico (krožišče Črnc), kjer zavije preko polja proti zahodu do Finžgarjeve ulice, jo dvakrat prečka in zajame vse hišne številke na njeni severni strani, razen hišne številke 15. Naprej poteka po južni strani stadiona do Ceste bratov Milavcev, ter ob njenem vzhodnem robu do križišča s Čolnarsko potjo. Za hišno številko Cesta bratov Milavcev 33 prečka Čolnarsko pot in zavije v jugozahodno smer do Vrbine in naprej po njenem vzhodnem delu do starega mostu čez Savo.


Objavljena gradiva KS