Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Kabinet župana

KDAJ SO URADNE URE OBČINSKE UPRAVE OBČINE BREŽICE?
 

Uradne ure za poslovanje s strankami občinske uprave so:

  • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
  • torek od 8.00 do 12.00 ure
  • sreda od 8.00 do 16.30 ure
  • petek od 8.00 do 13.30 ure.

 

KAKO SE LAHKO DOGOVORIMO ZA SESTANEK PRI ŽUPANU?
 

Župan sprejema stranke na podlagi predhodnega naročila v tajništvu Kabineta župana. Vsakdo lahko zaprosi za termin sestanka pri županu, tako da pokliče na tel. št. 07 62 05 503 ali se oglasi osebno v tajništvu Kabineta župana ali pošlje elektronsko sporočilo na naslov: .

 

KJE SO OBJAVLJENI SPREJETI AKTI?
 

Vsi sprejeti akti (odloki, pravilniki, sklepi) so objavljeni na spletni strani občine Brežice: https://www.brezice.si/akti_obcine/.

 

KDO SE LAHKO UDELEŽI SEJ OBČINSKEGA SVETA IN KJE DOBIMO GRADIVO ZA SEJE OBČINSKEGA SVETA?
 

Delo občinskega sveta je javno, kar se zagotavlja tudi z navzočnostjo javnosti (predstavnikov javnih medijev in občanov) na sejah sveta. Gradiva za seje občinskega sveta so objavljene na spletni strani občine (https://www.brezice.si/organi_obcine/obcinski_svet/vabila_na_seje_os/).

 

ALI LAHKO DRUŠTVA PRIDOBIJO FINANČNA SREDSTVA ZA ORGANIZACIJO PRIREDITEV IN PRAZNOVANJ TER NA KAKŠEN NAČIN?
 

Občina Brežice namenja sredstva različnim društvom, zavodom in neprofitnim organizacijam, ki prirejajo različne prireditve, investicije in mednarodne projekte, ki bodo služili za javne namene. Sredstva se razdelijo na podlagi javnih razpisov, ki se objavijo po sprejemu proračuna za posamezno proračunsko leto. Na področju Kabineta župana se tako vodijo naslednji javni razpisi za sofinanciranje:

  • praznovanj in pokroviteljstva
  • poletnih prireditev izven mesta Brežice
  • etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj
  • programov veteranskih in domoljubnih organizacij
  • o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Javni razpisi so objavljeni na spletni strani občine Brežice: https://www.brezice.si/objave/razpisi/.

Piši nam