Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.04.2023 / Projekti

BANOVA DOMAČIJA – OKUSIMO DEDIŠČINO

Deli na FBNatisni

BanovaLogoEu

Opis projekta:

Projekt temelji na revitalizaciji kulturne dediščine - Banove domačije, in preoblikovanja le - te v butično ponudbo destinacije, ki spoštuje lokalno, prinaša večjo vrednost za lokalno okolje, prakticira individualni pristop za bolj zadovoljnega gosta. V destinaciji razvija butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega in edinstvenega. Ob izkoristku naravne in kulturne dediščine prispeva k višji kakovosti doživetja turistov in razvoju kreativnega in trajnostnega turizma.  Razbremenjuje turistični tok in osredotočenost prihoda turistov ter razvija turistično ponudbo tudi izven osrednje turistične sezone.

Projekt nadgrajuje že obstoječe programe sodelovanja med društvi, javnimi zavodi, podjetniki, lokalno skupnostjo, ter gradi trdnejše vezi na podlagi povezovanja, skupne promocije in izvedbe skupnih programov in projektov.

Doživetje utripa življenja nekoč in vitalne dolgoživosti domačije bodo na izviren način spremljali trajnostni in kreativni pristopi v prepletu s kulturnimi in kulinaričnimi hodi, ki bodo kombinacija bogate kulturne ponudbe kraja in  domačih jedi, izvrstnih lokalnih proizvodov. Za popolno izkušnjo pa bomo obisk domačije obogatili z družabnim programom, pevskim in plesnim; izobraževalnim in športnim programom. Z razvojem inovativne ponudbe bo Banova domačija pridobila znak turistične znamenitosti oz. znaka Slovenia Green Attraction.

V projekt se bodo vključevali tudi težje zaposljivi ljudje kot tudi uporabniki teh storitev in skupaj razkrivali življenjske sloge, določenega časovnega obdobja. Glede na motive in tendence turistov naše ciljne skupine (pari, posamezniki, skupine, družine, šole, turistične agencije) bomo zanje pripravili programe, ki vsebujejo zanimive integrirane predstavitve naravnih znamenitosti, kulture, umetnosti in zgodovine, kulinaričnih posebnosti kraja.

Banova domačija in nje ponudba bo dostopna vsem. Programi in načini vodenja pa bodo prilagojeni različnim ciljnim skupinam. Kot posebne pomočnike pri izvajanju programov na Banovi domačiji bomo oblikovali tri skupine: Prostovoljci – pomoč pri programih, usmerjanju obiskovalcev, promocija ipd.; Prijatelji domačije – skupina, ki podpira delovanje in razvoj – npr. imajo določene ugodnosti, pomagajo pri različnih aktivnostih ipd.; Botri posameznih predmetov in objektov na domačiji - s čimer poskrbimo za ohranjanje opravil in običajev (npr. Bote-r/a čebelnjaka).

Cilji projekta:

Preko izvajanja projekta in njegove aktivnosti bomo dosegli ključne cilje Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje: Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta; Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih; Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja; Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela; Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS; Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo; Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Posebni cilji, ki jih bomo dosegli v roku (1. 4. – 31. 12. 2023):

 • Vzpostavitev »doživljajske domačije« z namenom ustvarjanja pogojev za v prihodnost usmerjen trajnostni razvoj otrok in mladine, s programi s področja ekologije, naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega turizma;
 • Oprema prostora za informiranje / sprejem obiskovalcev in izvedbo izobraževalnih vsebin na prostem;
 • Oblikovanje dveh novih turističnih produktov:

1. doživljajska domačija ter pilotno izvajanje le - te,  s čimer bomo omogočili obiskovalcu, da način življenja v obdobjih razvoja in razcveta domačije spoznava in raziskuje ter doživi svojo lastno izkušnjo dediščine.

Poskrbljeno bo za organizirano vodenje, ob tem pa vzpostavljena tudi ponudba delavnic in dogodkov:

 • izdelovanje replik predmetov, kot npr. posode,  kovanih predmetov;
 • prikaz vsakdanjega življenja na domačiji, in možnost sodelovanja pri  dejavnostih (kot npr. kmečka opravila – spravilo sena, košnja, spoznavanje poteka življenja na kmetiji v tesni povezavi z živalmi –skrb za čebele in delavnice o pomenu čebelarstva in povezave le-teh z gozdom v neposredni bližini, tečaj peke jabolčnega zavitka, peka izdelkov iz medu, peka kruha);
 • prikaz starih obrti – rokodelske delavnice (kot npr. delavnica šivanja, kvačkanja, pletenja);
 • prikaz obrezovanja visokodebelnih dreves, sajenje sadnega drevja, spoznavanje in predstavitev eko sort sadja – topaz, bonita, cepljenje drevja, sušenje sadja, zelišč, itd.;
 • glasba in zabava na kmetiji (družabni večeri na domačiji – s pesmijo, plesom ipd.),

ter kulturno gledališka predstava (Spoznavanje zgodovine kraja skozi predstavo »Zgodbe z Banove domačije«, kjer bodo obiskovalci aktivni soustvarjalci, raziskovalci in okuševalci spoznavali čare in koristi osebnega druženja z dediščino.),

2. avtentično doživetje: »Kulinarično 5* doživetje«

Doživetje za zasebna druženja. Za bolj zahtevne goste bomo oblikovali eno-gastronomsko  ponudbo, s čimer bodo gostje okusili zgodbo in identiteto lokalnega prostora.

 

Kazalniki:

 • Nova turistična produkta (butičen, zelen, dostopen, trajen)
 • Programi doživljajske domačije z delavnicami, prikazi in družabni večeri
 • Program usposabljanja za ciljne skupine, poudarek na ranljivih skupinah
 • Oprema za informiranje in sprejem obiskovalcev – 1x informacijski pult ter stol
 • Vključeni prostovoljci v program usposabljanja prostovoljcev za kvalitetno predstavljanje destinacije
 • Število vključenih in usposobljenih malih proizvajalcev
 • Oprema za sprejem obiskovalcev in izvedbo izobraževalnih vsebin na prostem – nabava 12 klopi in 6 miz
 • Izdelani kostumi za kulturno gledališko predstavo – 10 otroških, 4 za odrasle
 • Zaposlitev osebe pri partnerju
 • Strokovno gradivo oblikovano kot didaktični pripomoček za promocijo Banove domačije
 • Izdelan učni program
 • Št. izvedenih vodenih ogledov
 • Kulturno gledališka predstava
 • Vsebinska nadgradnja spletne strani www.discoverbrezice.com
 • Izdelan kratki promocijski film
 • Tiskovna konferenca
 • Program ugodnosti za Prijatelje domačije
 • Program tematske interaktivne poti za otroke
 • Število botrov predmetov / objektov
 • 5 nagradnih iger z namenom promocije projekta in sodelovanja z ponudniki iz območja LAS

Partnerji projekta so Občina Brežice, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Invalidsko podjetje Lumia, družba za rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje, d.o.o., Turistično društvo Artiče, Sadjarsko društvo Artiče.

Predvideno trajanje projekta je od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Skupna vrednost projekta je 46.771,00 EUR, od tega je višina podpore 38.590,34 EUR (sofinanciranje s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

 

Projekt »BANOVA DOMAČIJA – okusimo dediščino« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Brežice. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/