Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Brežice

SlikaBrezice.jpg
Galerija galerija slik

Kontakt

Krajevna skupnost Brežice
Cesta prvih borcev 22
8250 Brežice

E: 

D. št.: 44480873

M. št.: 5016584000

Urnik

Poslovni čas:

Ponedeljek 7.00 – 11.00
Sreda 15.00 – 17.00

Uradovalni čas:

Sreda 15.00 – 17.00


Vodstvo in člani

Predsednik: Alenka Černelič Krošelj, Podpredsednica: Petra Jurečič

Tajnik: Luka Štangelj

Člani sveta: Uroš Škof, Mateja Jankovič Čurič, Jože Baškovič, Marija Žnideršič, Timotej Čargo Žagar


Predstavitev

Naselja in ulice:

Del naselja Brežice. Meja območja KS poteka na zahodu po vzhodnem delu Vrbine do starega mostu čez reko Savo, naprej po reki Savi, približno 100 m vzhodno od novega mostu zavije proti severu in poteka po hmeljišču ter se pri savskem nasipu dotakne regionalne ceste Čatež ob Savi - Brežice, od tu naprej pa po lokalni poti do regionalne ceste Dobova Brežice, kjer zavije proti zahodu in poteka preko krožišča Trnje in naprej po Dobovški cesti do križišča s Trdinovo ulico. Nato po Trdinovi, Maistrovi in Pleteršnikovi ulici, v križišču s Cesto svobode (krožišče Čmc) pa zavije proti zahodu in poteka preko polja do Finžgarjeve ulice ter zajame hišne številke na njeni južni strani, vključno s hišno številko 15, ki leži na severni strani Finžgarjeve ulice. Naprej poteka po južnem robu stadiona, do Ceste bratov Milavcev ter ob njenem vzhodnem robu do križišča z Čolnarsko potjo, katero pri hišni številki Gesta bratov Milavcev 33 (kije v KS Šentlenart) prečka in zavije proti jugozahodu ter poteka naprej do Vrbine..


Objavljena gradiva KS