Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.08.2023 / Projekti

Izgradnja razgledne ploščadi na Sv. Vidu

Deli na FBNatisni

LogoOkrevanjeObjava

 

Razgledišče na Sv. Vidu se nahaja nad vasjo Čatež ob Savi v destinaciji Čatež in Brežice, na 386 metrih nadmorske višine. Na vrhu nas pričaka čudovit razgled na Brežice in okolico ter cerkvica svetega Vida, v kateri je tudi zvon želja. Prva omemba stavbe sega v leto 1689. Najstarejši del predstavljata polkrožna apsida in ladja, ki sta bili zgrajeni na prehodu iz romantike v gotiko. Danes je notranjost krita z ometanim in ravnim lesenim stropom. Cerkev je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

 

Z vlaganjem v razgledno ploščad kot turistični objekt in širjenjem turistične infrastrukture bo:

- dodatno urejena ploščad z opremo namenjeno obiskovalcem (klopi, razgledni daljnogled, plošča s kodo bo ponujala turistične informacije obiskovalcem na spletni podstrani,…);

-  vzpostavljena dodatna atraktivna ponudba za obiskovalce (razgledni daljnogled, ploščad …);

- z dodatno opremo in digitalizacijo vsebin (razlagalne plošča s kodo, razgledni daljnogled …)bo  vzpostavljena podlaga za nadgradnjo učnih in turističnih vsebin – spoznavanje brežiško krškega polja;

- omogočeno dodatno trženje turističnih ponudb (bosonogi pohod, pohod po energijski poti …),

- razvita dodatna ponudba v sodelovanju z lokalnimi deležniki in podporniki projekta.

 

Predmet projekta:

Gre za investicijo v javno turistično infrastrukturo - razgledno ploščad na Sv. Vidu, s čimer bodo vzpostavljeni pogoji za širitev turistične ponudbe v občini.

 

Namen projekta:

S projektom bomo prispevali h krepitvi trajnostnega razvoja, razvoja javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turistični destinaciji, poskrbeli za dvig kakovosti in s tem konkurenčnosti destinacije in njenih deležnikov, višjo kakovost doživetij turistov, dvig dodane vrednosti v turizmu ter izboljšanje kakovosti bivanja domačega prebivalstva in sprejemljivost turizma za lokalno okolje, ter vključenost domačega prebivalstva v koristi od turizma ter k zmanjševanju sezonskosti, digitalizaciji.

 

Dolgoročni cilji projekta:

 • Trajnostno  preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture,
 • Izboljšanje funkcionalnosti, varnosti, kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov,
 • Dvig zavesti ključnih akterjev o pomembnosti vrednotenja naravne in kulturne dediščine ter njene integracije v ponudbo aktivnega turizma,
 • Večati prepoznavnost obstoječe in oblikovati dodatno turistično ponudbo,
 • Vključevati dediščino in turistične produkte v informacijsko družbo,
 • Spodbujati trajnostno mobilnost (spodbujati hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prometa in alternativne oblike mobilnosti) ter zagotavljati učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, ter omejevanje osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov,
 • Vzpodbujati razvoj novih delovnih mest na področju turizma.

 

Kratkoročni cilji projekta:

 • vzpostavljena razgledna ploščad na Sv. Vidu, s čimer bodo vzpostavljeni pogoji za širitev turistične ponudbe v občini;
 • vzpostavljena dodatna atraktivna ponudba za obiskovalce na lokaciji (razgledni daljnogled, ploščad …), z dodatno opremo (razgledni daljnogled …) vzpostavljena podlaga za nadgradnjo učnih in turističnih vsebin – spoznavanje brežiško krškega polja;
 • širitev turistične ponudbe v občini (5 novo oblikovanih produktov);
 • razgledna ploščad na Sv. Vidu bo pri aktivnostih in razviti dodatni ponudbi sledila usmeritvam destinacijskega platinastega znaka »Slovenia Green«;
 • v sodelovanju z lokalnimi deležniki in podporniki projekta, bomo ob vzpostavitvi ploščadi oblikovali ponudbo, ki bo zelena, butična, nagovarjala odgovornega, zahtevnejšega gosta, kjer bo narava navdihovala in omogočala dobro počutje in zdravje.

 

Trajanje projekta:

 • 11. 8.  do 31. 12. 2023

 

Vrednost projekta in viri financiranja :

 • Vrednost projekta: 170.744,28 EUR
 • Vir financiranja: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Načrt za okrevanje in odpornost IC: trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 80%  upravičenih stroškov, kar znaša 111.963,46 EUR) ostalo Občina Brežice v višini 58.780,82 €