Cilji in učinki

Ob koncu naložbe bomo 20.150 prebivalcem obeh občin (1.205 prebivalcev v občini Bistrica ob Sotli in 18.945 prebivalcev v občini Brežice) zagotovili:

 • boljšo pitno vodo,
 • nemoteno oskrbo s pitno vodo
 • ustrezno javno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo,
 • rezervne vodne količine,
 • optimizacijo delovanja celotnega sistema
 • izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter zmanjšanje vodnih izgub.

Tako je celotna naložba naravnana trajnostno, saj z njo zagotavljamo dolgoročno varno oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo, in hkrati veliko pripomoremo tudi k ohranjanju narave.

Projekt je razdeljen na tri odseke v občini Brežice in devet odsekov v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 39.603 metre:

Trije odseki v občini Brežice v skupni dolžini 18.317 metrov so:

 • Dobova–Loče–Rigonce (2599 m),
 • Pišece–Bizeljsko–Bojsno (13.218 m),
 • Pišece–Veseli vrh (2500 m).

Devet odsekov v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 21.286 metrov so:

 • Trebče–Srebrnik (7992 m),
 • Trebče–Bistrica ob Sotli (3481 m),
 • Bistrica ob Sotli–Gorenje (265 m),
 • Trebče–Javorje (1750 m),
 • Križan vrh–Dekmanca (1234 m),
 • Bistrica ob Sotli–Kunšperk (1196 m),
 • Bistrica ob Sotli–Domačija Bratuša (533 m),
 • Bistrica ob Sotli–Čehovec–Bizeljsko (3965 m),
 • Bistrica ob Sotli–Koren (870 m).

Zgrajeni bodo tudi trije novi vodohrani:

 • VH Pišece (prostornine 60 m3) – Občina Brežice,
 • VH Brezje (prostornine 200 m3) – Občina Brežice,
 • VH Trebče (prostornine 100 m3) – Občina Bistrica ob Sotli.

15.12.2023

Hidravlične izboljšave

Nagradna igra

13.12.2023

Hidravlične izboljšave

Novinarska konferenca

28.11.2023

Hidravlične izboljšave

Dela v Občini Bistrica ob Sotli

27.11.2023

Hidravlične izboljšave

Dela v Občini Brežice

27.10.2023

Hidravlične izboljšave

Potek del na projektu - Občina Bistrica ob Sotli

Vse novice