Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vloge in obrazci


Elektronska oddaja vloge:

eUprava_logo_modra

 

e-Vloge občine Brežice na portalu eUPRAVA

e-Vloge občine Brežice na portalu SPOT (eVEM)
 


Seznam e-Vlog:

  • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
  • Potrdilo o namenski rabi zemljišča
  • Odmera komunalnega prispevka
  • Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
  • Sprememba podatkov za odmero NUSZ
  • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
  • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
  • Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
  • Pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč pri uporabi.


Obvestilo o predhodnem naročanju strank v občinski upravi

 


Običajen način oddaje vloge:

Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Oddelek za prostor