Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Župan

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci spletne strani, dragi občanke in občani!

Župan Ivan Molan 11.jpg

Občina Brežice sodi med večje slovenske občine in v zadnjem času pridobiva na pomenu predvsem zaradi svojevrstne lege v slovenskem in evropskem prostoru. Leži namreč ob slovensko-hrvaški oziroma t.i. »Shengenski« meji, v bližini glavnega mesta sosednje države, prečkata pa jo tudi pomembna mednarodna prometna koridorja.

Z vstopom Slovenije v EU se brežiškemu gospodarstvu odpirajo nove priložnosti, saj se ob tradicionalno razviti trgovini, obrtništvu, malemu in srednjemu podjetništvu ter kmetijstvu, porajajo nove možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti povezanih s prometom. Zavedamo se pomena vpliva stabilnega gospodarstva na razvoj ostalih področij v občini, zato je v programu spodbud občina Brežice komunalno opremila zemljišča v Industrijsko-poslovni coni Brezina, kjer rastejo novi objekti za proizvodnjo in trgovino.

Gospodarstvo občine pomembno zaznamuje turizem, kjer se ob Termah Čatež krepi ponudba na obeh  vinskih cestah (Bizeljsko-sremiška in Podgorjanska vinska cesta). Krepiti  želimo sodelovanje in dopolnjevati obstoječo in razvijajočo se turistično ponudbo ter povezovati turizem s kmetijstvom in kulturno-zgodovinskimi značilnostmi pestre in bogate krajine (reka Krka, naravni park Jovsi, gradovi Brežice, Mokrice, Pišece in Bizeljsko, vinorodni griči, turistične kmetije, športno-rekreacijski center,…).

Verjamemo, da je vlaganje v ljudi odločilnega pomena za nadaljnji uspešen razvoj, zato namenjamo veliko pozornosti razvoju šolstva, zdravstva, kulture in športa. Poleg mreže osnovnih šol, dveh srednjih šol in višje strokovne šole, smo skupaj z Univerzo v Mariboru ustanovili Fakulteto za turizem.

Bogato delovanje ljubiteljske kulture dopolnjujemo z vrhunskimi prireditvami, kot je festival stare glasbe Seviqc Brežice (prej Festival Brežice), ki se tradicionalno odvija v viteški dvorani Posavskega muzeja v Brežicah. Športniki v številnih klubih posegajo tudi po najvišjih mestih na evropskih in svetovnih tekmah, vzor mladim brežiškim športnikom je prav gotovo legenda slovenske atletike in častni občan občine Brežice - Primož Kozmus,  lastnik olimpijskega zlata (Peking 2008) in zlate medalje iz svetovnega atletskega prvenstva (Berlin, 2009) v metu kladiva. V občini se kalijo tudi nasledniki odličnega atleta, med najbolj obetavnimi brežiškimi atletinjami je prav gotovo Barbara Špiler s srebrno medaljo v metu kladiva, osvojeno na svetovnem mladinskem prvenstvu v Kanadi (Moncton 2010).

Občina Brežice vidi svojo prihodnost skupaj z ostalimi posavskimi občinami v Pokrajini Posavje, kjer želimo z opiranjem na lastno znanje in potenciale, z medsebojnim sodelovanjem  in ob ustrezni pomoči države odpraviti sedanje razvojne zaostanke.

Ivan Molan, župan

 

STIK Z ŽUPANOM:

E-pošta:
Telefon (Kabinet župana): 07 620 55 03