Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2014

 

PONOVNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI KRIŽE

 

Poročilo  o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Križe

 

  •  URADNI REZULTATI PONOVNIH VOLITEV V SVET KS KRIŽE

Na volitvah 14. decembra 2014 so kandidati za člane Sveta KS Križe prejeli naslednje število glasov:

Rezultati volitev v krajevno skupnost – Križe - VOLILNA ENOTA 01

Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

1.

JOŽE OMRZEL

BRANKO SOTOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

35

15,42

2.

IVAN GRMŠEK

MARKO BAN IN SKUPINA VOLIVCEV

32

14,10

3.

DAMJANA SOTOŠEK

BRANKO SOTOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

32

14,10

4.

MAJDA BAN

BRANKO SOTOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

41

18,06

5.

SIMON ZUPAN

BRANKO SOTOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

32

14,10

6.

DARKO UMEK

BRANKO SOTOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

34

14,98

7.

TADEJA SOTOŠEK

BRANKO SOTOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

21

9,25

 

 

  • SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR
Št.Kandidat (ime in priimek, datum rojstva, naslov)Ime in priimek predlagatelja
1.Jože Omrzel, 8.2.1957, Križe 8, KoprivnicaBranko Sotošek in skupina volivcev
2.Tadeja Sotošek, 19.2.1990, Križe 29a, KoprivnicaBranko Sotošek in skupina volivcev
3.Ivan Grmšek, 15.9.1963, Križe 10, KoprivnicaMarko Ban in skupina volivcev
4.Damjana Sotošek, 26.1.1981, Križe 29, KoprivnicaBranko Sotošek in skupina volivcev
5.Majda Ban, 4.4.1966, Križe 21, KoprivnicaBranko Sotošek in skupina volivcev
6.Simon Zupan, 19.9.1980, Križe 2, KoprivnicaBranko Sotošek in skupina volivcev
7.Darko Umek, 5.3.1969, Križe 25, KoprivnicaBranko Sotošek in skupina volivcev

 

 

 

LOKALNE VOLITVE 2014

 

 URADNI REZULTATI VOLITEV

 

 

 DELNI URADNI REZULTATI VOLITEV

 

 

 

 

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR TER LIST KANDIDATOV

 

 

 

 

SKLEP O PREDČASNEM GLASOVANJU 

 

RAZPIS VOLITEV

 

ROKOVNIK

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2014

 

UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPISOV PODPORE VOLILCEV

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore volivcev za predlaganje kandidata za župana oz. za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti za lokalne volitve 2014

 

VOLIŠČA

Sklep o določitvi volišč v občini Brežice za lokalne volitve 2014

 Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi volišč v občini Brežice za lokalne volitve 2014

 Sklep o določitvi volišč v občini Brežice za lokalne volitve 2014 - neuradno prečiščeno besedilo

 

OBRAZCI

a) za volitve župana

Podpora kandidaturi za župana

LV - 4 Kandidatura za župana

LV – 5 Soglasje kandidata za župana

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

b) za volitve članov občinskega sveta

Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV - 7 Kandidatura za člana občinskega sveta

LV – 8 Soglasje kandidata za občinskega svetnika

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

c) za volitve članov svetov KS

Obrazec LV14 - Kandidatura za člana sveta KS_ podpora volivcev

Obrazec LV14 - Kandidatura za člana sveta KS_podpora pol.stranke

Obrazec LV14- Soglasje kandidata za člana sveta KS

 

d) za imenovanje volilnih odborov

Obrazec: Izjava kandidata za člana volilnega odbora

 

e) za posebne oblike glasovanja

Obrazec: glasovanje na domu

Obrazec: glasovanje po pošti

Obrazec: glasovanje na posebnem volišču

 

 NAVODILA

Ženske kvote

 

 ZAKONODAJA

-          Zakon o lokalnih volitvah

-          Zakon o lokalni samoupravi

-          Zakon o evidenci volilne pravice

-          Zakon o volilni in referendumski kampanji

-          Zakon o volitvah v Državni zbor

-          Pravilnik o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo    

 

OBČINSKI PREDPISI

-          Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Brežice

-         Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

-          Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

-          Slikovna priloga k sklepu o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

-          Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice

 

POVEZAVE

Državna volilna komisija

Ministrstvo za notranje zadeve; Lokalna samouprava - lokalne volitve 2014

 

KONTAKT: Vprašanja glede lokalnih volitev v občini Brežice lahko posredujete na elektronski naslov: ovk@brezice.si

 

Stran se dnevno dopolnjuje.