Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Splošni podatki

Občina Brežice je ustanoviteljica 16 in soustanoviteljica 1 javnega zavoda, ki v imenu Občine skrbijo za uresničevanje različnih interesov in potreb občank in občanov. Javni zavodi Občine Brežice opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, otroškega varstva, podpore podjetništvu, dejavnosti mladih in turizmu.

******************************************************************************************

8 osnovnih šol združenih v trud, da poleg šolskega znanja ponujajo tudi varen prostor, kjer je vsakdo sprejet in lahko razvija svoje sposobnosti.

Na hribčku med Brežicami in Krškim se razprostira eko šola s svojo eko himno OŠ Artiče, učenke in učenci pa eko pridelavo spoznavajo kar v šolskem sadovnjaku, ki nudi oskrbo z jabolki in jabolčnim sokom skozi vse šolsko leto. Jeseni je v sadovnjaku zelo živahno, saj vsi učenci sodelujejo pri obiranju in pobiranju jabolk.

Ekologiji dajejo velik poudarek  tudi na  OŠ Velika Dolina -  želijo biti šola, ki bo s skupnimi vrednotami in interesi spodbujala ustvarjalnost in optimalne dosežke vseh učencev. Zelo aktivno zbirajo plastične pokrovčke, kartuše in star papir. Sodelovali so v humanitarni akciji Anina zvezdica, v kateri so se otroci izredno izkazali.

Že 222 let so ponosni na tradicijo šolstva na severovzhodni delu občine  na OŠ Bizeljsko. 20 let prirejajo zimske glasbene festivale, glasbo ustvarjajo šolski ansambel in orkester. Pripravili so že  muzikal in osvojili 1. mesto na natečaju Evropa v šoli.

Iz bogata tradicije in dediščine izhaja tudi OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, ki letos praznuje 200 let šolstva v Pišecah. Danes je središče UNESCA za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino, so avtorji ideje projekt Moder stol – nekdo misli nate in vsako leto premikajo meje med kulturami in v učnem procesu.

Od najstarejših k največji - s 34 oddelki je največja OŠ Brežice. Kot edina šola v občini ima oddelke s prilagojenim učnim programom. Pod streho brežiške osnovne šole vodijo številne mednarodne projekte v sodelovanju s šolami in drugimi zavodi v domovini in tujini (z Republiko Češko, Republiko Hrvaško, Republiko Bosno in Hercegovino, Republiko Turčijo …).

Mednarodno usmerjeni so tudi na OŠ Cerklje ob Krki, kjer so tako dobri, da učijo tudi druge – v sklopu projekta so izdelali učbenik za učence in priročnik za učitelje s področja naravoslovja, poslali so jih vsem osnovnim šolam Posavja, Novega mesta in Bele krajine.«

Priročnik za izobraževanje pripravljajo tudi na OŠ Globoko, ki jo vodi moto Z modro do znanja, z oranžno do ljudi in z zeleno do čistega okolja. 1. februarja letos so prejeli priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo na področju osnovnih šol.

OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova je edina centralna šola s podružnico Kapele, tako centralna šola kot podružnica izobražujeta odlične glasbenike in fotografe – na šoli delujejo štirje pevski zbori, štiri folklorne skupine, dve glasbeni skupini in skupina za sodobni ples.

 

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE IN JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD LETALSKI CENTER CERKLJE OB KRKI

Zavod za šport Brežice bil ustanovljen l. 1996 kot eden prvih v Sloveniji,  danes je takšnih in podobnih zavodov več kot šestdeset. Skrbi za upravljanje in urejanje športnih površin in objektov v občini, opravlja tudi šolske prevoze otrok s posebnimi potrebami. Svojo priložnost v prihodnje vidijo v ponudbi specializiranih  turistično-športnih programov priprav in treningov za profesionalne športnike. Razvoj turistično-športne ponudbe je tudi v domeni letalskega centra ob cerkljanskem letališču, ki ponuja šolo letenja, padalstva in panoramske lete.

 

ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Ustvarjalnost in mladostna energija znotraj enega zavoda povezujeta podjetne, izobražujeta ter spodbujata razvoj turizma. Vsak dan v tednu zavod ponuja različne dejavnosti in prostor vsem, ki prestopijo njegova vrata – letno beležijo čez 55.000 obiskovalcev. Uspešnost  predanega tima je dokazal sveže pridobljeni znak kakovosti Sveta Evrope za vseevropski center neformalnih izobraževanj za MC Brežice.

 

KNJIŽNICA BREŽICE

Na ogled in izposojo 120.000 enot gradiva, dostop do računalnikov in spleta, pestra ponudba prireditev in načina za preživljanja prostega časa širijo obzorja našim občanom. Za obisk knjižnice je danes dovolj že domači računalnik, s katerim se lahko preko spleta sprehodimo po elektronskih podatkovnih bazah. Novi prostori so knjižnici prinesli laskavo uvrstitev na portal najlepših evropskih knjižnic, občanom pa nudijo prostor srečevanj ter druženja.

 

LEKARNA BREŽICE

Zdravila na recepte so našim prednikom izdajali že frančiškani, predhodnica današnje lekarne pa je bila  - verjeli ali ne -  locirana v isti hiši št. 15 dolgih 191 let, vse od l. 1786 do l. 1977. Razvoju občine je sledila tudi lekarna in svojo dejavnost razširila v zdraviliško-turistične Čateške toplice, na vinorodno Bizeljsko in v Trnje. Lekarna danes poleg izdaje zdravil, medicinskih pripomočkov in nasvetov uporabnikom, omogoča praktične izkušnje in usposabljanje dijakom in študentom, ki svojo poklicno pot najdejo na področju farmacije.

 

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

Zgodba Zdravstvenega doma Brežice sega v oddaljeni čas druge svetovne vojne. Danes se bori zoper vse bolezni in tegobe današnjega časa tako s preventivo kot nujno medicinsko pomočjo, pridejo pa tudi na dom. Nismo pa le občani uporabniki njihovih storitev – zdravstveno pomoč nudijo tudi turistom bližnjih term ter voznikom in potnikom tranzitnega prometa. Pod eno streho poskrbijo za zdravje telesa in duha, sodelavci in sodelavke ZD Brežice so nepogrešljivi del ekipe na večjih javnih prireditvah v občini.

 

VRTEC MAVRICA BREŽICE

Ime vrtca je bilo darilo ob praznovanju 50. obletnice delovanja, saj so si ga izbrali sami zaposleni spomladi leta 1996. Razgibani kot barve mavrice se nahajajo na 3 različnih lokacijah v mestu, zaposlene združuje skupen trud za dobrobit 400 otrok. Za sončno in varno otroštvo skrbijo v centralnem vrtcu, enoti Oblaček in v enoti vrtca v Splošni bolnišnici Brežice.

 

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

Varuh spomina na preteklost Posavja domuje v gradu Brežice, kjer nudi gostoljubje različnim kulturnim in protokolarnim dogodkom v občini. Poleg obsežnih zbirk in priložnostnih razstav ter sejma rokodelskih veščin so zaposleni še posebej ponosni na državno odlikovanje -  Častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge in prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine in razvoju kulturnega življenja, ki ga je muzej prejel kot prvi muzej v Sloveniji.

 

GLASBENA ŠOLA BREŽICE

Na poti od brežiškega gradu proti mestnemu jedru iz prostorov šole odmevajo zvoki kar 17 različnih glasbenih inštrumentov. Generacije njenih učencev in učiteljev že od  leta 1946 ustvarjajo in plemenitijo kulturno življenje v občini, vse do danes ostajajo nepogrešljiv del občinske in velikokrat tudi državne kulturne reprezentance. Posebnost šole, ki vzgaja mlade glasbenike, je zagotovo široka paleta orkestrov - od simfoničnega, godalnega, pihalnega, harmonikarskeg in citrarskega.

 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJA

 

Poslovnik

Lista kandidatov