Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poslovne cone

Na območju Občine Brežice se razvoj gospodarstva usmerja predvsem v tri obrtne cone, to so Industrijsko poslovna cona Brezina, Obrtna cona Dobova ter Industrijska cona Slovenska vas. Prednost vseh treh con je bližina avtoceste, letališč ter hrvaške meje.


Industrijska cona v Brezini je pozidana v 30 %, pozidani del cone pa je zaseden v celoti. Cona je v večjem delu komunalno opremljena, komunalno jo je potrebno opremiti še na skrajnem severnem delu. Nahaja se severno od mesta Brežice,  od avtocesto je oddaljena 5 km. Tako rekoč je v neposredni bližini Zagreba (oddaljena 50 km) in njegovega letališča. Nahaja se tik ob, severno nad železniško postajo Brežice, v cono vodi tudi industrijski tir, trenutno namenjen potrebam blagovnih rezerv. V fazi načrtovanja je tudi povezovalna cesta Krško – Brežice, ki bo potekala tako, da bo brezinsko industrijsko cono vpela v prometni tok med Krškim in Brežicami ter jo s hitrejšo povezavo navezala na avtocesto. Cona je namenjena industrijskim dejavnostim, kot spremljajoče dejavnosti industrijskim se lahko umeščajo tudi promet in skladiščenje, poslovne, obrtne, trgovske in storitvene dejavnosti ter dejavnost gostinstva, če služijo temu območju.

IPC Brezina


Obrtna cona V Dobovi je v večini pozidana, pozidani del pa je prav tako zaseden v celoti. Se prav tako nahaja v bližini AC ter Zagreba. Nahaja se tik ob železnici, od AC priključka je oddaljena 6 km, od najbližjega letališča pa 50 km. Cona je komunalno opremljena. Obrtna cona je v osnovi namenjena razvoju trgovskih in storitvenih, poslovnih, obrtnih, proizvodnih dejavnosti, prometu in skladiščenju. V letu 2020 se predvideva zagotovitev zemljišč za širitev cone proti zahodu v velikosti 8 ha. Po spremenjeni namenski rabi, bo občina pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo osnova za nadaljnje komunalno opremljanje in pozidavo.

OC Dobova


Industrijska cona Slovenska vas je v največji meri pozidana in sicer v 85 %, vendar pa vsi prostori niso zasedeni. Cona, nekoč tehnično remontni zavod vojske, je z osamosvojitvijo RS leta 1991 prešla v last  MORSA, ki po trenutno znanih podatkih razpolaga še z enim nepozidanim stavbnim zemljiščem. Prvotna vizija brezcarinske cone v trgovinskem in proizvodnem smislu je prerasla v industrijske obrate in generalna skladišča za nadaljnjo distribucijo. Obrtna cona je v osnovi namenjena razvoju trgovskih in storitvenih, poslovnih, obrtnih, proizvodnih dejavnosti, prometu in skladiščenju. Cona je komunalno opremljena primerno njeni dejavnosti, zato ostaja kot prioriteta, kamor se usmerja proizvodne dejavnosti ter skuša oživiti nekoč dejavno industrijsko cono. Cona je od AC oddaljena 2 km, od najbližjega letališča (Zagreb) 40 km ter od železnice 15 km. Občina vodi postopek umeščanja navezava cone na avtocesto, ki bodo cono, ki je v njeni neposredni bližini, bolj ustrezno povezali z avtocesto.

IC Slovenska vas