Financiranje

Vrednost celotnega projekta skupaj z izvedbo, strokovnim nadzorom ter projektom obveščanja in informiranja javnosti znaša 6,67 milijona evrov z DDV (Občina Brežice 3,96 milijona evrov in Občina Bistrica ob Sotli 2,7 milijona evrov).

Naložbo sofinancirajo:

Podpora Evropske unije in državnega proračuna za realizacijo projekta je 4,814.767,23 EUR.

priloga 3 financiranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.