Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Celostna prometna strategija občine Brežice

final-Logo-CPS_Brezice-horizont_ožji

Predstavljajte si vašo občino čez 20 let. Kaj bi radi videli? Kraj, kjer lahko otroci varno rastejo? Skupnost, ki je ponosna na čist zrak in ohranjeno okolje? Prijazen prostor, kjer se lahko sprehodite do trgovin in brez napora kupite, kar potrebujete? Cvetoče mestno jedro in privlačne zelene površine? Podjetno in gospodarsko uspešno okolje?

Mnogi si želimo, da bi bile naše občine privlačne za bivanje, a kako takšno vizijo uresničiti? Enega najboljših odgovorov ponuja celostno načrtovanje prometa oziroma načrtovanje, katerega središče so ljudje.

Celostno načrtovanje prometa izhaja iz izkušenj dobro delujočih praks mnogih evropskih mest, ki z velikim uspehom uresničujejo ključna načela tega pristopa. Takšen pristop k izzivom prometa nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse s kakovostnim zagotavljanjem dostopnosti in mobilnosti prebivalcev.

(Smernice za pripravo CPS, 2012)

Ključni korak v smeri celostnega prometnega načrtovanja je priprava Celostne prometne strategije.

To je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Brežice. Na prvo mesto v prometu se postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze. V okviru dokumenta se bodo opredelili ključni ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema. Ta sistem bo zagotavljal kakovostno dostopnost do bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljšal prometno varnost, zmanjšal onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšal privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet namreč prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečane možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

Shematski prikaz izdelave Celostne prometne strategije:

CPS

EU KS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada


CPS objave