Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.07.2016 / CPS Objave

Sestanek širše delovne skupine CPS in skupine za trajnostni razvoj Občine Brežice

Deli na FBNatisni

 

V okviru izdelave Celostne prometne strategije (CPS) sta bili 1. oziroma 5. julija 2016 imenovani Delovna skupina za trajnostni razvoj Občine Brežice (5 članov) in Širša delovna skupina za izdelavo Celostne prometne strategije občine Brežice (15 članov). Obe delovni skupini bosta sodelovali pri pripravi CPS preko delovnih sestankov, delavnic, javnih razprav ipd. Njihovo znanje, izkušnje in dosedanja aktivna vloga v prometnem sistemu namreč bistveno prispevajo k naboru učinkovitih ukrepov za izboljšanje stanja v občini.


Uvodna sestanka z delavnicami sta potekala 27. julija 2016, na katerih je bilo skupinama najprej predstavljeno bistvo in namen izdelave CPS, nato pa so bili člani obeh skupin pozvani k identifikaciji prometne problematike v občini Brežice. 

Nekaj začetnih ugotovitev iz obeh delavnic

Kolesarjenje/pešačenje

 • Izpostavljene so bile naslednje prioritetne kolesarske poti za izvedbo: povezava Terme Čatež – mesto Brežice, povezava po desnem bregu reke Krke (Gadova Peč), povezava do Bizeljskega ter povezava proti Krškem.
 • V pripravi je projekt državnih kolesarskih povezav Sava-Krka bike, ki bo povezal dolenjska in posavska mesta, z navezavo do Samobora na meji z Republiko Hrvaško.
 • Kolesarski promet je v mestu že razvit, saj je mesto majhno, bi se pa kolesarski promet gotovo še povečal, če bi bila infrastruktura boljša in bi zagotavljala večjo varnost (več kolesarskih stez oziroma pasov, varna križanja z motornim prometom itd.).
 • Občina Brežice ima idealno konfiguracijo terena za kolesarjenje zato so vsekakor zelo smiselne povezave med vsemi večjimi naselji v občini (Brežice, Cerklje, Krška vas, Velika Dolina, Bizeljsko, Artiče…).
 • V mestu Brežice je še vedno premalo kolesarskih stez in pasov – ti so po večini le v rondojih, drugod pa se kolesarje vodi na cesto. Posebej je izpostavljena Cesta Svobode, kjer ni pločnika in kolesarske steze.
 • Aktualne so težnje po zaprtju Ceste prvih borcev za motorni promet in vzpostavitev promenade oziroma trga, kar bi lahko predstavljalo dodano vrednost tudi z vidika turizma.

Javni potniški promet

 • Javni potniški promet je pomanjkljiv, predvsem v zaledju, kjer bi ga najbolj potrebovali (premalo povezav dnevno, preveč vezano na šolske prevoze, brez povezav v času počitnic itd.).
 • Trenutno se na nivoju države pripravlja projekt integriranja javnega potniškega prometa – enotna vozovnica.
 • Avtobusne povezave v okviru primestnega prometa so zelo omejene in v večji meri vezane na šolske prevoze.

Drugo

 • Rezerve so tudi še v ozaveščanju prebivalstva, med njimi tudi podjetnikov oziroma delodajalcev, saj je le redko kje vzpostavljena infrastruktura, ki bi spodbujala uporabo kolesa za prevoz na delovno mesto (kolesarnice, tuši, nagrajevanje, itd.).
 • Stremi se k izboljšanju pogojev za mobilnost invalidov – odstranitev arhitektonskih ovir.
 • Pred zdravstvenim domom in bolnišnico ter pred šolami se opaža gneča, predvsem zaradi umetno ustvarjenega prometa, ki se pojavi zaradi dostave in odvoza pacientov oziroma šolarjev.
 • Nevaren odsek, predvsem za pešce in kolesarje, predstavlja regionalna cesta R2-419 od Čateža proti Krški vasi. Z vidika varnosti udeležencev v prometu z motornimi vozili pa izstopa regionalna cesta R1-219 od Brežic proti Bizeljskem.
 • Ozaveščenost občanov glede mobilnosti je na relativno nizkem nivoju (velike delež uporabe avtomobila, tudi za krajše poti; vsak bi se želel pripeljati do vhoda).
 • Prisotno je napačno razmišljanje, da morajo biti vse ceste zgrajene za vse vrste vozil. Smiselno bi bilo uvesti omejitve osne obremenitve glede na rang ceste.
 • Opaža se pojavljanje viška prometne signalizacije, ki ne zagotavlja nujno večje varnosti v prometu.

Tu so izpostavljeni le nekateri splošni prometni problemi, ki so jih zaznali člani obeh skupin. Razpravljalo se je tudi o bolj konkretnih primerih vezanih na relacijo Čatež ob Savi - Krška vas, na stanovanjske soseske idr.

V kolikor želite tudi sami podati svoje mnenje in predloge, vas vabimo, da izpolnite priložen vprašalnik ali nam predlog posredujte na elektronski naslov .

A_intervju CPS Brežice.docx

Pozorni bodite tudi na vabila na javne razprave, delavnice in druge dogodke vezane na CPS.  

 

EU KS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada

P1190589  P1190604