Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Kabinet župana

ŽUPAN

 (poklicno opravljanje funkcije)

 

PODŽUPAN

(nepoklicno opravljanje funkcije)

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

VODJA ODDELKA:

Tel.: 07 620 5503

 

Kabinet župana opravlja sledeče naloge:

  • izvaja administrativno-tehnične naloge za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
  • izvaja  naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
  • organizira in izvaja protokolarne zadeve občine,
  • opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov občine,
  • sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov in pravnih oseb,
  • opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva,
  • opravlja strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne zadeve za občinski svet in njegova delovna telesa ter za nadzorni odbor,
  • opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji,
  • skrbi za informacijski sistem ter računalniško programsko opremo občinske uprave,
  • pripravlja in vodi razpise za dodelitev finančnih sredstev oziroma transferov.

 

 Pravilniki:

Pravilnik o nagradah Občine Brežice za izjemne dosežke

 

Seznam veljavnih predpisov