Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

NADOMESTNE VOLITVE ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA V ČETRTI (4.) VOLILNI ENOTI

 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice

Posamezni kandidati v četrti volilni enoti občine Brežice so dobili naslednje število glasov:

 

Z.št.Ime in priimekSkupaj%
1Doroteja Šekoranja679,19
2Jože Denžič10714,68
3Peter Gregl16322,36
4Cvetka Omerzu14720,16
5Ferdo Pinterič24533,61
SKUPAJ:729100

Občinska volilna komisija občine Brežice je v skladu z 32. in 85. členom ZLV ugotovila koliko glasov so dobili posamezni kandidati. Četrti odstavek 32. člena ZLV določa, da je na nadomestnih volitvah izvoljen kandidat, ki je dobil največ  glasov.

Na podlagi navedene zakonodaje in prejetih glasov, ki so jih posamezni kandidati prejeli v četrti volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pišece in Sromlje, je za člana Občinskega sveta Občine Brežice na nadomestnih lokalnih volitvah, ki so bile 17. maja 2015, izvoljen: Ferdo Pinterič, roj.15.5.1960, Sromlje 11, 8256 Sromlje.
 

  OBJAVA SEZNAMA KANDIDATUR

 

RAZPIS VOLITEV

 

ROKOVNIK

 

UGOTOVITVENI SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPISOV PODPORE VOLIVCEV

 

VOLIŠČA

 

OBRAZCI:

1) za volitve nadomestnega člana občinskega sveta

 

 

 

 

2) za imenovanje volilnih odborov

 

ZAKONODAJA

 

OBČINSKI PREDPISI

 

 Stran se dnevno dopolnjuje.