Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Pobude in vprašanja - mandat 2014-2018

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

Odpreti želim temo, ki je sicer državni problem in ga nesposobna vlada oz. oblast težko obvladuje, kar je bilo že večkrat demonstrirano. Na žalost ne morem mimo zoprnega dogodka oz. niza dogodka, ki se je zgodil občini Brežice in kjer smo videli...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

1. Že v uvodu te seje je župan omenil, da je bila letošnja zima zelo huda in da bo potrebno proračunsko rezervo nameniti za pokrivanje zimskega vzdrževanja cest. Dajem pobudo, da bi občina del sredstev ali iz tega naslova ali iz katere koli druge...

Samo Stanič ()

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

1. Obnova ceste mimo Tovarne pohištva Brežice. Zanima me v kateri fazi je ta zadeva. 2. Občani se name obračajo tudi s vprašanji glede obnove Maistrove ulice. Ali je mogoče ta ulica v planu za obnovo. Ulica je v slabem stanju. Veliko staršev...

Darko Udovič ()

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

1. Na Odboru za gospodarske javne službe sem že izpostavil vprašanje glede postajališča pri novi osnovni šoli v Cerkljah ob Krki. Nadstrešnica je bila odstranjena. Od projektanta sem dobil odgovor, da je to vse narejeno po pravilniku. Zanima me...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

1. Želel bi dodati nekaj glede gradnje in razširitvi nekatere infrastrukture, ki se v občini dogaja. Občina najverjetneje daje soglasje, da ti izvajalci prekopavajo ceste. Strinjam se z obnovo infrastrukture, tako telefonije kot elektrike. Pri tem...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

1. Name so se obrnili občani Brežic glede Ceste bratov Milavcev. Cesta naj bi bila v katastrofalnem stanju, na določenih prekopih, kjer so se izvajali priključki. Uredila naj bi se vsaj točkovna ureditev, ker je cesta skoraj že skakalnica pred...

Aljoša Rovan (LEVICA)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

Pred slabimi dvema mesecema sem na občino poslal vprašanje in ker nisem prejel odgovora, ga moram ponoviti in dopolniti. Ulice v t.i. stari koloniji, Zupančičeva, Gregorčičeva, Cankarjeva, Gubčeva, Orehova aleja itn. so v katastrofalnem stanju....

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

24. seja Občinskega sveta občine Brežice (14.05.2018)

1. Spomnil bi na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon določa, da morajo samoupravne lokalne skupnosti sprejeti določene odloke v enem letu po uveljavitvi zakona. Ugotavljam, da v občini še nimamo pokopališkega reda in ustreznih...

Marija Levak (N.Si in SLS)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

V zadnjih novembrskih dneh me je na Kmetijski svetovalni službi obiskal kmet Anton Šneberger, stanujoč v Podgorju pri Pišecah 23 in potožil nad problemi, ki jih ima tako kot živeč na hribovitem in odročnem terenu in še zlasti kot kmet,...

Bernardka Ogorevc (SOCIALNI DEMOKRATI)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Na območju Občine Brežice, natančneje v kraju Spodnja Pohanca, se proti Brežicam iz krožišča vije republiška cesta, ki je preobremenjena s pretokom vozil, tako osebnih kot tovornih. Prav tako je cestišče dotrajano in povešeno na obeh...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Pobuda se nanaša na problematiko parkirnih prostorov pred bolnico Brežice. S pridobitvijo urgentnega centra se je povečala tudi frekvenca pacientov, tako da velikokrat ne najdeš prostega parkirnega prostora tudi pred trgovino Spar. Nič bolje...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Dajem pobudo, da občina pristopi k sprejetju programa znižanja svetlobnega onesnaževanja v občini Brežice. Občina Brežice je kar dobro pokrita z javno razsvetljavo. Večina sistemov že ima tudi vgrajene vsaj varčne sijalke, kar me veseli...

Anton Zorko ()

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Ko se neka zadeva uredi, potem toliko bolj pade v oči tisto, kar ni urejeno. V mislih imam Dobovsko cesto, južno vpadnico v center mesta, ki je zdaj primerno in lepo urejena. Na brežinah med Orehovo alejo in Dobovsko cesto pa je takšna kot je...

Darko Udovič ()

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Že nekaj časa je kar nekaj polemik glede financiranja veteranskih in domoljubnih organizacij. Podajam pobudo, da občinska uprava pristopi k spremembi Pravilnika o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij in ga uvrsti na naslednjo...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Glede prehoda za pešce pri Lidlu sem se pozanimal na direkciji in povedali so, da je to v pristojnosti občine. Strinjam se s tem, da se zadeva uredi. 2. Nedavno nazaj smo na oddaji Tednik gledali prispevek iz Brežic, kjer je nezadovoljni...

Tomi Jurman ()

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Vprašanje se nanaša na stojala, ki jih občani vidijo po mestu Brežice. Stojala so menda prepoznana tudi kot stojala, ki se uporabljajo v času volilne kampanje. Občane zanima v kakšni relaciji so s tistim, ki plakate na njih lepi. Ali jih nekdo...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

V uradnem listu št. 5, z dne 26.1.2018 je objavljen razpis Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Gre za razpis, ki vabi investitorje, izvajalce širokopasovnih omrežij, ki bi...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Že je bilo povedano, da smo v Globokem zelo zadovoljni, da so se začele dogajati zgodbe, ki so dolga leta tičale v omarah, gre za urejanje pločnikov in nove ideje o mostovih. Tu zdaj nastajajo nove stvari, ki jih podajam v pobudah, in sicer,...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Zanima me stari dom upokojencev, za katerega so v proračunu tudi predvidena sredstva. Zanima me čigav je oz. v katerem stanju je zdaj glede na razmerje občina – država. 2. Podajam pobudo, da se v krajevni skupnosti Velika Dolina pregledajo...

Aljoša Rovan (LEVICA)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

1. Na prejšnji seji sem prosil za načrte, kako bo izvedena sanacija oz. rekonstrukcija Bizeljske ceste pa tega še nisem dobil. Ne vem, ali gre za hudo skrivnost ali zakaj tega še ni. 2. Glede vodovodnega stolpa so moja vprašanja še vedno v...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

Predstavniki AMD so kot člani Športne zveze Brežice podali pobudo, da se jim pomaga pri umeščanju steze za motokros in za ekstremno gorsko kolesarjenje ob samem nasipu akumulacijskega jezera, kjer so te aktivnosti »ilegalno« že začeli izvajati....

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

Podjetnik iz Ceste prvih borcev je opozoril na problem zamakanja objektov. Pobuda je bila pripravljena, da bi jo podal na prejšnji seji, a nismo prišli do te točke. Podjetnik je tudi sam, v času javne obravnave za proračun, predlagal sanacijo...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

23. seja Občinskega sveta občine Brežice (19.02.2018)

V Globokem se gradi pločnik. Zdaj je nekje na polovici. Investicijo vodi občina. Direkcija bo zgradila tri mostove čez potoke. Apeliram na občino, da bi posredovala dopis na Direkcijo RS, da bi preplastili cesto 676 (državna cesta), kjer bo novi...

Marija Levak (N.Si in SLS)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Veliko se v medijih govori o situaciji v Sečovljah in Beli Krajini, da pa so tovrstne težave z državno mejo tudi pri nas v Brežicah pa v medijih ni zaslediti. Po razsodbi arbitražnega sodišča poteka meja med Slovenijo in Hrvaško na našem...

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Podajam pobudo po zgledu turističnega nageljna in bodeče Neže. Bila je nagrada in bila je palca. Po tem zgledu in tudi zaradi tega, ker je to potrebno, predlagam oz. dajem pobudo občinski upravi, da prouči predlog, da se Odlok o nagradah in...

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Naša komunala je pred nekaj leti pričela z zamenjavo azbestnih vodovodnih cevi v našem kraju. Ob cesti so puščene te nove cevi, ki že nekaj let štrlijo v zrak. Zanima me, kdaj bo sledilo nadaljevanje obnove tega omrežja in kdaj bo prišlo do...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

1. Ob imenovanju Jureta Tomšeta za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki smo se z njim na KMVVI pogovorili, da se stari problemi nadaljujejo in da se pojavljajo tudi novi v odnosu med lokalno skupnostjo in Letališčem...

Marija Levak (N.Si in SLS)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Veliko se v medijih govori o situaciji v Sečovljah in Beli Krajini, da pa so tovrstne težave z državno mejo tudi pri nas v Brežicah pa v medijih ni zaslediti. Po razsodbi arbitražnega sodišča poteka meja med Slovenijo in Hrvaško na našem...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

1. Več krajanov oz. občanov Brežic sprašuje kdaj bo obnovljena Bizeljska cesta. Pritožujejo se nad tem, da je številna občinska infrastruktura obnovljena, gradi krožišča, medtem ko je glavna cesta v mesto Brežice poškodovan in potrebna...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Pred časom smo v krajevni skupnosti ob cestah obsekali vse veje, ki so na javnih poteh in kjer lastniki temu niso nasprotovali. Zanima me ali imamo glede tega odlok. Sami lastniki bi morali za to poskrbeti. Nekateri lastniki tega posega niso dovolili,...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

ustno in iz pisne priloge: 1. V letošnjem juliju smo bili priča prometne nesreče s smrtnim izidom na križišču LC 191142 in t.i. »piste« v lasti MORS-a, med naseljema Črešnjice in Hrastje pri Cerkljah. Od tedaj do danes sem bil obveščen...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Moja pobuda oz. vprašanje se nanaša na težavo, ki smo ji bili priča pred kratkem ob prodaji občinskega premoženja. Konkretno gre za primer, ko smo pri prodaji zemljišč ali premalo seznanjeni z obrazložitvijo po katastrskih številkah, ki se...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Iz pisne priloge: 3. V KS Dobovi imamo krasno cestišče skozi center, krajani, zlasti ranljiva skupina prebivalcev, me večkrat opozarjajo, da je potrebno čez prehod za pešce zelo, zelo previdno, ker vozniki kljub opozorilni tabli ' VI VOZITE',...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

V tem trenutku je Dobova edina v občini, ki ima neprimeren otroški vrtec, star je okoli 40 let, edini ki je ostal od vrtcev montažne gradnje iz 70- ih let. Je resnično v zelo slabem stanju, je vlažen, brez izolacije, ima zelo slabe sanitarije,...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

Ali je že urejen prenos lastništva bivše Zupančičeva hiše ob podvozu v Dobovi? Hiša naj bi bila last države in naj bi bil opravljen prenos na občino.

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

20. seja Občinskega sveta občine Brežice (18.09.2017)

1. V zvezi z ravnanjem z odpadki, ki se odlagajo na kmetijska zemljišča in opuščene gramoznice, sprašujem kaj so naredile občinske službe in Komunala d.o.o. na področju preprečevanja odlaganja odpadkov na kmetijske površine oziroma izven...

Aljoša Rovan (LEVICA)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

Aljoša Rovan (pisno – po el. pošti, dne 4.7.2017): 1. Vodovodni stolp: Na njem še vedno visi transparent iz leta 2014 (sto let stolpa). Predlagam, da se ga sname. Leseni deli konstrukcije v zgornjem delu so potrebni barvanja, omet med lesenimi...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

1. V zvezi s trenutno vgradnjo optičnih kablov, ki končno poteka v večih naseljih občine (predvsem me zanima za kranjski del občine: KS Jesenice na Dolenjskem, KS Krška vas, KS Cerklje ob Krki), kar pozdravljam in sprašujem: • Kdo je investitor,...

Darko Udovič ()

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

Apeliram na občinske službe glede dveh mostov, eden je v Cerkljah, drugi na Borštu. V Cerkljah ob Krki se most razpada, na Borštu se most poseda. Ne vem, če je od odgovornih to kdo preveril. V Cerkljah ob Krki so bile cca 3 prometne nesreče na...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

Prebivalstvo v občini se nam precej stara. Imamo razpršeno poselitev, avtobusni prevozi so urejeni komercialno, z izjemo šolskih in manjših trgovin je vse manj. Žal mi je, da ob sprejemu prometne strategije nisem podal predlog, da bi bilo vključeno,...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

Trnje, stanovanjski kompleks in igrišče – stanovalci oz. meščanke in meščani Trnja, so prosili, da preberem njihov dopis: »V stanovanjskem naselju Trnje je znotraj kareja večstanovanjskih zgradb večnamensko otroško igrišče v izmeri cca...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

Ravnatelji ugotavljamo, da imamo na področju kratkih verig in zagotavljanja kvalitetne hrane bližnjih proizvajalcev zelo velike težave, z več vidikov: nimamo informacij, razen neposrednega okolja, kaj imamo na razpolago. To je bolj sekundarnega...

Aljoša Rovan (LEVICA)

19. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.06.2017)

1. Na prejšnji seji sem pri 10. točki – Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. predlagal, da poročilu dodajo organigram in jih vprašal koliko jih stanejo promocijske aktivnosti (Komunalko, PR, razna tekmovanja…). Odgovora ni...

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

Na temo varnosti je bilo že nekaj rečenega danes. Pred leti, en teden preden je ministrica za notranje zadeve izgubila svoj »stolček« je ukinila Policijsko upravo Krško. Takrat z gromkim obveščanjem, da je to predrago za državo in da se bo...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

1. V imenu krajanov Lanišč Globokega bi prosila za umiritev prometa, ki je 90km/h čez naselje, kjer nimamo ne pločnikov, ne ničesar. Mislim, da za proučitev te zadeve zdaj že drugič prosim. 2. Kadar prihaja v Brežicah do večjih kulturnih...

Darko Udovič ()

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

1. Vezano na avtobusno postajališče na Borštu – zadeva se vleče že več kot 10 let. Zdaj je zadevo prevzelo turistično društvo, ki je poslalo dopise na več naslovov, tudi na Oddelek za gospodarske javne službe in mislim, da je naslovljeno...

Anton Zorko ()

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

Verjetno ga ni občana Brežic, ki ne bi želel hitrejši razvoj občine, večjo zaposlenost, nove investicije in s tem boljše blagostanje vseh zaposlenih oz. vseh občanov. Moja pobuda, če bi se realizirala dolgoročno gre v to smer. Pred približno...

Martin Preskar ()

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

1. Na občinski cesti na relaciji Dvorce – Sobenja vas, se je jeseni sprožil plaz, ki je poškodoval cestišče. Zdaj je odtrgan že del cestišča, medtem ko je bila bankina že jeseni. Predlagamo, da se to sanira čimprej, ker gre tu tudi avtobusna...

Aljoša Rovan (LEVICA)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

Gre za izvajanje Odloka o oglaševanju v občini Brežice. Ko se gost ali turist pripelje v Brežice, najprej naleti na po mnenju marsikoga pregrešno drago urejena krožišča. Na svetniško vprašanja nekaj sej nazaj smo dobili odgovor, da smo za dve...

Aljoša Rovan (LEVICA)

17. seja Občinskega sveta občine Brežice (27.03.2017)

1. Konec leta 2015 je župan sklical izredno sejo občinskega sveta o dogajanjih v zvezi z begunci. Seja je bila 2.11.2015 v Dobovi. Med drugim se je pojavilo vprašanje, kako je s povračilom izpada dohodkov, ki so jo zaradi različnih dejavnikov...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Dajem pobudo, da občina Brežice: 1. izvede sanacijo železnih mostov preko Save in Krke na LC 026031, skupaj z ureditvijo križišča z državno cesto št. 1206, in prometno ureditvijo za dvosmerni promet osebnih vozil in dograditvijo pešpoti,...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Vprašanje se nanaša na zaprto odlagališče odpadkov v Dobovi in sicer krajane zanima, ali se na tem področju izvaja obratovalni monitoring ali druga oblika nadzora za podzemne, izcedne in meteorne vode in pa emisije snovi v ozračje? Če se, kakšni...

Darko Udovič ()

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Na križišču v Cerkljah, iz smeri mostu proti Krškem (gre za smer iz Dolenje Pirošice), podajam pobudo za postavitev ogledala, ker je zelo nepregledno križišče.

Darko Udovič ()

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Podajam pobudo krajanov za križišče pri Budiču, da se preveri možnost ureditve krožišča po sistemu kot je v Krškem. Vemo, da je stari most zaprt in krajani, ki delajo v Brežicah iz kranjske strani ter gravitirajo potem proti Cerkljam, opažajo,...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Imam vprašanje vezano na parkirišča za avtodome. Bila je pobuda SMC-ja, da potrebujemo parkirišča za avtodome in mislim, da smo zadevo premaknili. Glede na to, kar opažam, ne vem, če je to pravi namen. Imamo možnost malo večjega parkirnega...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Pobuda gre v smeri vzdrževanja naših ulic, cest v delu pod bivšim nazivom »Stara kolonija« - Orehova aleja, Gubčeva ulica, vpadnica Bizeljska cesta, ki so vse v zelo slabem stanju, a so ceste, ki jih domačini in tudi turisti uporabljajo v zelo...

Samo Stanič ()

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Krajani Marofa (pri tovarni Pohištva) smo dali pobudo za ureditev ceste že na začetku mandata. Zdaj so se stvari premaknile v pravo smer. Zanima me, v kateri fazi je rekonstrukcija te ceste in kakšen je terminski plan?

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

V službo se vozim iz svojega stalnega naslova na Velikih Malencah. Zadnji dnevi so zelo megleni in kar z zaskrbljenostjo opazujem otroke, ki hodijo na relaciji ob državni cesti Krška vas – Budič, od hiše Tomič proti Horvatiču. Pobuda, predlog...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

Pred leti je bila cesta Ponikve – Globočice kategorizirana kot lokalna cesta. Na Zavodu za gozdove so zapisali, da gre za gozdno cesto. Ne vem, če je kdo na občini o tem seznanjen. Cesta od Ponikve do Velike Doline je bila ravno tako občinska....

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

15. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.12.2016)

V poročilu župana o delu med sejama sem opazil, da so predstavniki občine na ministrstvu nekaj zadev pregledali. Cesta Čatež – Obrežje, o kateri sem že na eni izmed sej govoril, da je v zelo slabem stanju, je tukaj zelo malo omenjena. Omenjeno...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Na Telekomovi spletni strani http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/gradnja-opticnega-omrezja so prikazane tako imenovane sive lise, kjer naj bi v prihodnje gradili optično omrežje. V naši občini so označene 3...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Podajam še vprašanje glede pločnika Župelevec II. faza. Kolikor mi je poznano se v letošnjem letu ni zgodilo ničesar, ni opravljen odkup zemljišča, niti projektant še ne ve kje bodo avtobusna postajališča. Čas pa hitro teče in zopet bomo...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Že drugo leto je od oddaje podpisov krajanov Vrhnja in Slogonskega, ki so prosili za namestitev prometnega znaka za zmanjšanje dovoljene hitrosti iz 90km/h na 70km/h. Po večkratnem povpraševanju odgovornih služb, je bilo obljubljeno, vendar tudi...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Ponovno podajam vprašanje, ki sem ga podala že pred enim letom. Ker je lani veter odlomil utripajočo luč nad prehodom za pešce v Župelevcu, se do danes kljub mojim opozorilom, da je nevarno z otroke, ki prečkajo cesto zjutraj na avtobusno...

Herman Premelič ()

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Kar nekaj krajanov se je name obrnilo s vprašanjem, kam z uničenimi valovitimi strešnimi ploščami, za katere vemo, da vsebujejo azbest. To pomeni, da so okolju in človeku nevarne in spadajo med nevaren odpad. Kot veste je bila na Bizeljskem in...

Darko Udovič ()

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Merilec hitrosti pri OŠ Cerklje ob Krki je bil postavljen cca pol leta, čez poletje pa je izginil. Če je bil postavljen le za nekaj časa oz. le na preizkušnji, potem imam pobudo, da se ta, ki je ob glavni cesti pri šoli, kjer se gradi, ki enkrat...

Mihael Petančič (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Glede Trga izgnancev pa je pobuda, da se glede krožišča vzpostavi prejšnje stanje, ker je to zdaj bistveno slabše kot je to zdaj.

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Podajam pobudo za ureditev povezovalne poti med Ulico Ilija Gregoriča in parkiriščem pri Mladinskem centru. V deževnem obdobju, ko so kakšne prireditve, ljudje parkirajo vozila na urejenih parkiriščih Pod obzidjem in gredo tu peš in hodijo po...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Podajam še pobudo s strani krajanov, ki opozarjajo na to, da se jim dela škoda na vaških in lokalnih cestah zaradi pretežkih komunalnih vozil, ki pobirajo smeti. Pravijo, da so že prej bila vozila velika in pretežka za te osne obremenitve kot jih...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Navezal bi se na eno od pobud na katero je bil podan kar vzpodbuden odgovor, ampak se do začetka šolskega leta še ni nič spremenilo. Govorimo o avtobusnem postajališču v Krajevni skupnosti Mrzlava vas. Pred kratkim sem bil opozorjen, da se še...

Anton Zorko ()

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Pobuda glede vožnje avtobusa do Intermarketa in da bi imeli tudi tisti, ki nimajo možnosti z osebnimi avti priti do trgovskega centra v tem delu, lahko prišli. Brebusu je bilo poslano, ta dopis smo dobili. Po šestih mesecih bi lahko bil tudi že...

Anton Zorko ()

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Na sejah občinskih svetov, od februarja do maja, sem podal tri pobude. Do sedaj ni realizirana nobena, ena le na pol. Ena je zelo aktualna. Bojim se, da se bo zgodila kakšna nesreča. To so prehodi za starostnike ob Domu upokojencev, na Prešernovi...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

13. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.09.2016)

Glede na to, da se številni Dobovčani poslužujejo tako imenovanega črnega prehoda iz smeri dobovskega pokopališča do župnišča, čeprav je le nekaj metrov vstran narejen tudi podhod za pešce, dajem pobudo, da se zgolj zaradi varnosti krajanov,...

Katja Čanžar (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Turizem smo ljudje in občina Brežice je turistična občina. Dajem pobudo, da tudi zbrani v tem prostoru začnemo sodelovati. Že uvodoma je g. Zorko povedal, da je za gospodarsko stanje v občini potrebno stopiti skupaj in zagovarjati skupen razvoj....

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

1. Ponovno odpiram temo letališča Cerklje ob Krki. Ne dolgo nazaj smo vsi svetniki dobili dopis s strani Letalskega centra Cerklje ob Krki, da jim je v večji meri onemogočeno delovanje. Pred meseci smo imeli ministra Vebra na obisku v Cerkljah ob...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

1. Pred leti je bilo vodenih že veliko aktivnosti, delala se je tudi že projektna dokumentacija in proučevale so se variante za izven nivojsko križanje ceste, ki vodi skozi Brezino in železniško progo. V zadnjih treh letih nič ne slišim in nič...

Igor Zorčič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Pri točki, ki se nanaša na kadrovske zadeve je kolega Rovan opozoril na to, da nima podatkov o kandidatih, o katerih odločamo. S tem se nekako strinjam. Pri teh sklepih dobimo dejansko samo ime, priimek in naslov kandidata. Moj predlog je, glede na...

Tomi Jurman ()

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

V svetniški skupini SMC že drugič ali tretjič podajamo pobudo, da se v občini Brežice izoblikuje razvojna strategija, ki bo natančno definirala katere so tiste vsebine, ki bodo t.i. vlečni konji v smislu razvoja gospodarstva. Zaenkrat se zdi...

Anton Zorko ()

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

1. Današnjo pobudo združujem s čestitko, saj je med obema rednima sejama občinskega sveta župan imenoval Jureta Pezdirca za podžupana zadolženega za gospodarstvo. Imenovanje je združeno z veliko priložnostjo in odgovornostjo za stanje gospodarstva...

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

1. Danes smo tu že slišali dve pobudi, ki ju v celoti podpiram. Pobudo g. Rovana in g. Piltaverja, v zvezi z diskusijo na temo enega pomembnega državnega projekta. Zapleta se in to po zaslugi dosedanje vlade. Vedno smo si mi, ki smo bili v politiki,...

Darko Udovič ()

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

1. Danes smo slišali že poročilo za šolo Cerklje ob Krki. Zanima me, ali je revizija zaključena in kdaj predvidevate pričetek del. 2. Ali imate kakšne nove informacije vezane na nekdanji »mobikrog«. Zdaj je neko zatišje. Ali se tam kaj...

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Čudi me, ker nas je tu več predsednikov krajevnih skupnosti, da tega ni izpostavil nihče, a očitno je, da se na delu naše krajevne skupnosti, pri vsakem proračunu finance blazno režejo. Ob koncu našega mandata, če bo šlo tako naprej, je...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

1. Pobuda je enaka kot od Aljoše, tako, da ne bo tega ponavljal. Na kranjski strani, nas predvsem zanima ravno to, kar je potem tudi župan načel. Gre za proceduro zakona, s katero se podaljšuje obdobje gradnje. Ministrstvo pravi, da se bo s tem...

Aljoša Rovan (LEVICA)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

1. V času med prejšnjo in današnjo sejo sem županu poslal nekaj vprašanj. Odgovore sem dobil zelo hitro, kar je za pohvaliti, sploh glede na to, da je bilo to v tistem tednu, ko je bila najbolj pereča zadeva z begunci. Vendar sem vsaj na eno od...

Anton Zorko ()

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

2. V mesecu avgustu sem slučajno bil z manjšo skupino krajanov prisoten, kjer so bili dosti kritični do urejanja krajev s pločniki. Moram reči, da se dostikrat vozim tudi po Ulici bratov Cerjakov proti Krškemu in da nisem bil nikoli pozoren na...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

1. K razpravi me je spodbudilo to deževje. Reka Krka in celotna Dolenjska je bila zopet v oranžnem alarmu. Spomnimo se leta 2012, ko je bil dejansko ves ta konec Slovenije, tudi večji del te naše brežiške občine, s Krško vasjo in ostalimi vasmi...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

Jaz sem že večkrat razmišljala in tudi kot krajani smo pošiljali pobude na različne strani. Mislim, da je tudi kolegica Šulerjeva že enkrat opozorila na cesto Brežice – Župelevec – Bizeljsko, po kateri, če se peljete, vsak trenutek letijo...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

1. Enkrat sem že v tem občinskem svetu govoril o čiščenju vodotokov in vendar se okrog tega ni kaj dosti zgodilo. Po zadnjem neurju so se spet pojavile različne težave okrog nekaterih vodotokov. Torej, kolikor vem, je za to odgovorno Ministrstvo...

Tomi Jurman ()

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

1. Podal bi pobudo gospodu županu, tem občinskem svetu, občinski upravi in vsem nam, ki smo tukaj, da na nek način skrbimo za našo občino. Menim, da bi bil skoraj zadnji čas, da oblikujemo eno skupno razvojno strategijo, ki bi bila potem temelj,...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

V letošnjem letu se je izvedel prvi del urejanja kanala za odvodnjavanje Hrastje-Črešnjice-Cerklje ob Krki (glej spodnjo sliko – zeleno črto). Izvajalec je bil MORS. Dela so bila izvedena strokovno ter kvalitetno, a brez nadaljevanja le teh, ne...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Predstavniki MORS-a so pred pričetkom in med samim izvajanjem del v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture zagotavljali, da bodo lokalno cestno infrastrukturo, poškodovano zaradi intenzivne uporabe v sklopu...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Pločnik Župelevec je narejen. Vsaj en del. Veseli smo. Spomladi je bil hud veter, ki je podrl utripajočo luč nad prehodom za pešce in je odletela. Črepinje so pobrali, luči niso dali nazaj. Po vprašanju zakaj, so rekli, da se ne morejo dogovoriti...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Ponovno postavljam isto vprašanje. Že nekje februarja sem dala pobudo, ki je romala v Ljubljano. Odgovor sem dobila od gospe Moldovanove. Tudi kolegica Stanka je podobno pobudo dala za mano, in sicer gre za zaraščenost ob regionalni cesti Brežice...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Imam zadevo v imenu Krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje. Zadnje čase se dosti ukvarjam z internetom, z optičnim kablom in tudi na področju te krajevne skupnosti sta dejansko aktivni Telekom Slovenije s Siolom in tudi T2. Z obema sem imel pogovor...

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Gospoda župana bi prosil, za odgovor, ker sem mu že pred pol leta dal pisno vprašanja o tolmačenju cen pogrebnih storitev.

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Občane zanima, kdaj bo prišlo do nadaljevanje sanacije vodovodnega omrežja, ki je bilo narejeno v zelo velikem obsegu in s tem povezano tudi optiko, ki naj bi v te cevi, ob tej trasi, bile tudi vnesene.

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Občani, ki imajo vozila tudi na plin, poročajo, da v občini Brežice, na nobenem bencinskem servisu, razen menda na Obrežju, ne dobijo plina. Možno je le v Krškem in naši najbližji evropski državi. Mi tega nimamo in dajem pobudo, da bi občina...

Ivan Urek (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Prenašam stališča naših krajanov, ki jih zelo zanima, o tem je bilo tudi tu že nekaj govora, kaj je z nadaljevanjem rekonstrukcije državne ceste od Artič do Rakovca. Na krajevni skupnosti imamo zajeten kup materiala, kjer je vse zelo lepo urejeno,...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Zahteva za dodatno obrazložitev - omejitev hitrosti, Krška vas, JP 524391; zveza: vaš odgovor št. 901-8/2015, z dne 11.9.2015. Dne 1.2.2015 sem na pobudo nekaterih vaščanov Krške vasi med drugim dal predlog, da se na JP 524391 vsaj na njenem...

Anton Zorko ()

8. seja Občinskega sveta občine Brežice (05.10.2015)

Na svetniško skupino DeSUS se je obrnilo podjetje MB oprema d.o.o. iz Jesenic na Dolenjskem. Podjetje ima ambicije v trgovsko poslovnem centru v Slovenski vasi investirati in zaposliti večje število delavcev (do 20), v pol leta oz. v letu dni, in...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

K razpravi me je spodbudilo to deževje. Reka Krka in celotna Dolenjska je bila zopet v oranžnem alarmu. Spomnimo se leta 2012, ko je bil dejansko ves ta konec Slovenije, tudi večji del te naše brežiške občine, s Krško vasjo in ostalimi vasmi...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

Jaz sem že večkrat razmišljala in tudi kot krajani smo pošiljali pobude na različne strani. Mislim, da je tudi kolegica Šulerjeva že enkrat opozorila na cesto Brežice – Župelevec – Bizeljsko, po kateri, če se peljete, vsak trenutek letijo...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

6. seja Občinskega sveta občine Brežice (25.05.2015)

Enkrat sem že v tem občinskem svetu govoril o čiščenju vodotokov in vendar se okrog tega ni kaj dosti zgodilo. Po zadnjem neurju so se spet pojavile različne težave okrog nekaterih vodotokov. Torej, kolikor vem, je za to odgovorno Ministrstvo...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

1. Podajam obvestilo o JR na dobovskih ulicah: Sobota, dne 11. aprila so že od 16.30 ure dalje gorele luči JR v naslednjih dobovskih ulicah: CESTA BRATOV GERJOVIČEV na relaciji od transformatorja do konca novega pločnika v smeri gostilne Katič;...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Dajem pobudo, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij (pisno, ali preko svojih predstavnikov v organih, javnih podjetij in javnih zavodov) zagotovi, da bodo le te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Nedavno je bila prestavljena krajevna tabla, ki označuje konec mesta Brežic, iz lokacije na začetku starega mosta preko reke Save (levi breg reke Save) na lokacijo začetka starega mostu preko reke Krke (levi breg reke Krke). Kaj je bil povod za to...

Tomi Jurman ()

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

1. Imam pobudi v interesu gospodarstvenikov, podjetnikov, ki živijo v občini Brežice. Eni so tisti, ki so lastniki oziroma najemniki prostora v industrijski coni Slovenska vas. Ti majo težave z internetom, s široko pasovnim dostopom. To temo smo...

Vinko Ogorevc (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

1. Prometna varnost peščev/kolesarjev v Brežicah – rondo v Trnju – pokopališče. Vzrok za spodaj podano pobudo glede prometne varnosti peščev in kolesarjev v Brežicah je ta, da je promet iz dneva v dan večji, pešci in kolesarji pa na...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Podajam še pobudo občanov. V spomladanskem času in pa tudi v poletnem je dejansko ogromno odpadkov od drevja, trave in ga občani nimajo kam dati. Lahko ga dajejo v rjave kontejnerje, ampak to je enostavno premalo prostora. Ene občine imajo primer...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Slovenija je imela leta 2011 akcijo »očistimo Slovenijo«. Takrat je bila očiščena tudi Vrbina in je bila odpadkov. Pred časom sem malo kolesaril in opazil, da se dejansko spet pojavlja, verjetno je nekdo začel s tem in zdaj je tam nekaj...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

2. Sprašujem, ali Občina Brežice ima oziroma vodi podatke o izkoriščenosti oziroma o dejanskem času uporabe javnih objektov (telovadnic, športnih površin, gasilskih in vaških domov, mladinskega hotela, drugih javnih objektov in površin) v...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

1. Dajem pobudo, da Občina Brežice kot ustanovitelj organizacij (pisno, ali preko svojih predstavnikov v organih, javnih podjetij in javnih zavodov) zagotovi, da bodo le te objavile Kataloge informacij javnega značaja in v skladu z 10. členom Zakona...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Sprašujem, kdaj boste za obravnavo pripravili spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta. Na moje eno od prejšnjih vprašanj oziroma pobud ste odgovorili, da bo dokument pripravljen za obravnavo v jeseni letošnjega leta. Mnenja sem,...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

V razmislek podajam pobudo o protihrupni ograji v zaščito neposrednim prebivalcem , ki živijo tik ob progi, kjer se odvija oskrba, popis in vstop beguncev na drug vlak. Kot povedo krajani, je stanje v neposredni bližini precej nevzdržno.

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Nujno je potrebno poskrbeti vsaj za obutev in topla oblačila, če ne tudi za del plačila tistih prostovoljcev , ki še sami zase nič nimajo, pa so srčni in pridejo pomagati.

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

V obdobju od pričetka begunske krize do danes je na poti iz HR v Slovenijo, natančneje na železniško postajo Dobova prispelo na deset tisoče beguncev, migrantov, ki se najprej napotijo v prostore namenjene oskrbi in popisu, nato sledi vstop na...

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Prej je bil podan predlog, da bi naredili analizo investicijskih vlaganj oz. potenciala za razvoj gospodarstva in nova delovna mesta v naši občini, tako na področju širšega gospodarstva kot na področju turizma. Imamo kar nekaj potenciala, ki pa...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Sprašujem, kje je vzrok, da je za javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del v letu 2016, rok za prijavo tako kratek. Razpis je bil objavljen 2.12.2015, rok za oddajo vlog za sofinanciranje programov za leto 2016 pa...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Še vedno ni nobenega ukrepa glede »biča« nad prehodom za pešce v Župelevcu. Nemudoma bi bilo potrebno postaviti prometni znak nad prehodom za pešce. Otroci so tu resnično vsako jutro zelo izpostavljeni in glede na letni čas, meglo in sneg je...

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Najprej se želim zahvaliti pravni službi, ki je posredovala mojo pobudo oz. dopis o čiščenju obcestnega sveta ob državni regionalni cesti Brežice – Maribor R1 219/1242 in R3 676/2204, skozi gozd Dobrava. Dela namreč že potekajo, vendar nisem...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Kdo bo v KS Dobova saniral ceste po begunski krizi, če in ko bo le-ta prenehala?

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

V obdobju od pričetka begunske krize do danes je na poti iz HR v Slovenijo, natančneje na železniško postajo Dobova prispelo na deset tisoče beguncev, migrantov, ki se najprej napotijo v prostore namenjene oskrbi in popisu, nato sledi vstop na...

Aljoša Rovan (LEVICA)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Aljoša Rovan in Peter Dirnbek (iz pisne priloge): Pobuda za ureditev prehoda za pešce na Cesti bratov Milavcev – pri avtobusnem postajališču ob gasilnem domu v Šentlenartu. Avtobusno postajališče ob gasilnem domu v Šentlenartu uporabljajo...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Krajevna skupnosti Zakot Bukošek Trnje ima novega predsednika, to je Adi Brod, ki je prišel na to funkcijo prav v času, ko je moral podpisati pogodbo za pluženje in mi ob tem postavil nekaj vprašanj. Vprašanja so se nanašala predvsem na normative,...

Ferdo Pinterič (KORAK NAPREJ IN SONCE)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

V krajevnih skupnostih, predvsem v tistih, ki smo na območjih, ki so izredno hribovita in kjer je teren nestabilen, plazovit, imamo veliko infrastrukture oz. lokalnih cest in javnih poti, ki so ogrožene s plazovi. Občina se po svojih močeh trudi...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Opažam, da ko na teren prihaja geometer in gre za parcele ob javnih površinah, ob javnih cestah, da je pravilo, da so vsi lastniki povabljeni na ogledu geometra. V primeru javnega dobra, javne poti oz. javne ceste, bi morala biti obveščena občina....

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

9. seja Občinskega sveta občine Brežice (07.12.2015)

Že v prejšnjem mandatu smo govorili o regionalni cesti Čatež – Obrežje (mejni prehod), mogoče tudi že od Krške vasi do mejnega prehoda. Rečeno je bilo, da bo v letu 2015 izdelana projektna dokumentacija za ta del. Zanima me, ali je država...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

»Krajani Velikih Malenc in Krške vasi me v zvezi z javno potjo JP 524441 v območju vinogradov lastnikov Prah in Vinkšel sprašujejo, kaj bo z obstoječo potjo, po kateri poteka tudi vodovod in je asfaltirana in poteka po parceli v lasti Jožeta...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Dajem pobudo za ustanovitev javne občinske blagajne. Vsak prihranjen evro za občane pomeni veliko, zato menim da ni razlogov, da ne bi ustanovili občinske javne blagajne vsaj s pričetkom z 01.01.2016. Takšna blagajna dejansko omogoči plačevanje...

Bernardka Ogorevc (SOCIALNI DEMOKRATI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Drugi del vprašanja pa se nanaša na samo upravljanje zemljišča javnega dobra. Namreč, z odločbo št. 478-8/2010 ste lastniku sosednjega zemljišča, hkrati dolgoletnemu interesentu za odkup javnega dobra, omogočili upravljanje z nepremičnino...

Bernardka Ogorevc (SOCIALNI DEMOKRATI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Moje vprašanje se nanaša na ureditev problematike odkupa zemljišča javnega dobra. Že deset let je mimo, odkar se je v Spodnji Pohanci zgradilo novo krožišče, kar je bilo nujno potrebno za varen promet na območju starega križišča, na katerem...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Gre za zadevo, ki se ponavlja vsako leto – DARS in ne košnja. Smo turistična občina. Mislim, da jim je krajevna skupnost Čatež ob Savi tudi že nekaj pisala in na občino. Sam niti ne vidim rešitve. Zadeva bi bila najbolj enostavna, da mi to...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Podajam pobudo, ker se nisem pozanimala, kdo je lastnik parcele pri bivši Blagovnici oz. na tistem deležu, kjer je že tako zaraščeno, gre za območje od Štefaniča proti parkirišču ter bankomatu, da nam resnično ne služi kot ugled za vse, ki...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Mislim, da sem že dvakrat postavila vprašanje in ga bom še enkrat ponovila, kako je s priključitvami na komunalno omrežje v Globokem, za vse tiste, ki se pač v teh treh, štirih letih niso priključili. Zanima me, kaj se namerava v tem okolju...

Andrej Šmajgl (SOCIALNI DEMOKRATI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Ob tem, da je povezava neprimerna za lokalno prebivalstvo, tudi ne spodbuja prihoda tujcev v naše kraje, ker npr. tujec, ki ne sme na mali mejni prehod mora za obisk Obrtno poslovne cone Slovenska vas, kupiti vinjeto za cca 600m avtoceste!? V medijih...

Andrej Šmajgl (SOCIALNI DEMOKRATI)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Prebivalci krajevnih skupnosti Čatež ob Savi, Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem že od izgradnje avtoceste opozarjajo na neustrezno (nevarno) prometno povezavo med njimi in Brežicami. Z izgradnjo avtoceste se je večji del lokalnega prometa...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Klicali so me iz Gorenje Pirošice, pri št. 7, da že cca 14 dni zelo teče voda in pa z Dolenje Pirošice med št. 7 in 6, kjer tudi teče voda na cesti. Gre tudi za dva upravljavca, nekdo upravlja z vodovodom in KOP upravlja s cesto. Eden od njiju...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Konkretno pa želim obvestiti še, da že cca tri dni teče iz vodovoda na Dolenji Pirošici. Zanima me, če bo kdo ukrepal oz. če je že kdo ukrepal. Enako se je že zgodilo, teklo je cca dva, tri dni, potem so pa samo ograjo naredili iz traka.

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Sprašujem, ali obstaja plan odprave napak pri izvedbi del oziroma izvedbe sanacij poškodb po neurjih in izvajanju zimske službe ter poškodb na cestah, mostovih in pločnikih v občini. Na različnih lokacijah po občini Brežice (npr.: Krška vas,...

Darko Udovič ()

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

»Romsko vprašanje. Komisijo smo ustanovili, nismo pa še imeli konstitutivne seje. Poletje je že, problematike je na površju, tako da bi lahko kakšno rekli na to temo.«

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

»Sprašujem, če bom in kdaj bom, prejel odgovore na moja vprašanja in pobude iz preteklega obdobja – 3. seja – pobuda za pripravo poročilo po posameznih proračunskih postavkah za pretekla leta. Pobuda dana na 3. seji je glasila: Dajem pobudo,...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

Gre za zadevo, ki se ponavlja vsako leto – DARS in ne košnja. Smo turistična občina. Mislim, da jim je krajevna skupnost Čatež ob Savi tudi že nekaj pisala in na občino. Sam niti ne vidim rešitve. Zadeva bi bila najbolj enostavna, da mi to...

Darko Udovič ()

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

1. Ob preselitvi šole Cerklje ob Krki v Vojašnico Cerklje ob Krki se postavlja vprašanje varnega dostopa za šolarje iz naselij Cerklje ob Krki in Župeče vasi. Za druge vemo, da je zadeva urejena, ker se vozijo z avtobusom. No, vsaj do zdaj so se...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

1. Mislim, da sem že dvakrat postavila vprašanje in ga bom še enkrat ponovila, kako je s priključitvami na komunalno omrežje v Globokem, za vse tiste, ki se pač v teh treh, štirih letih niso priključili. Zanima me, kaj se namerava v tem okolju...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

7. seja Občinskega sveta občine Brežice (20.07.2015)

1. Sprašujem, če bom in kdaj, prejel odgovore na moja vprašanja in pobude iz preteklega obdobja (3.seja – pobuda za pripravo poročila po posameznih postavkah za pretekla obdobja; 4. seja – pobuda za ustanovitev javne občinske blagajne; 21.1.2015...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Moje vprašanje se veže na izglasovane sklepe na občinskem svetu. Za mlade družine smo izglasovali sklep, da se upošteva pri nadaljnjih vlaganjih vlog za znižanje plačila vrtcev, tudi najem kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema....

Darko Udovič ()

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Jaz nisem bil na prejšnji seji pa vidim, da je kolega Aleksander Gajski že postavil vprašanje o zopet na novo nastajajočem dirkališču. Prejeli smo tudi odgovor, sicer zame neformalni, saj ni jasno, da na občini ne bi vedli za investicijo, ki...

Peter Dirnbek (LEVICA)

5. seja Občinskega sveta občine Brežice (09.04.2015)

Z naše strani vlagamo pobudo, da se gradivo občinskega sveta posreduje, v skladu s priporočili Ministrstva za javno upravo. Namreč, 10. februarja smo bili na seminarju, Aljoša, jaz, Jure Pezdirc in Jasmina, kjer so govorili, da je priporočen rok...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Ob aktiviranju brežiškega urgentnega centra, me je klicalo kar nekaj krajanov, zanima jih dostopnost oskrbe klica na številko 112, oziroma spraševali so: 1. Ali bo nujno reševalno vozilo kot do sedaj, imelo s seboj zdravnika in tehnika? 2. Če...

Anton Zorko ()

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Na pobudo krajanov iz Bukoška in Sel sprašujem, zakaj dela na ureditvi pločnika na relaciji Cerjak - Rezelj, ki so se začela že v lanski jeseni še pred volitvami, še sedaj po pol leta, niso končana. Promet je po nepotrebnem oviran, tudi takrat,...

Aleksander Gajski (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

V zadnjem času se pojavlja vse več govoric na račun dogovora med MORS-om in Zvezo za avtošport Slovenije AŠ 2005, o recimo temu, reaktivaciji t.i. »Mobikrog-a«. Le-te so podkrepljene s korenitim gozdnim posekom znotraj območja Gaj, kateremu smo...

Andrej Šmajgl (SOCIALNI DEMOKRATI)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Ob izgradnji novega voda vodovoda Brežice-Glogov brod se je pri železniškem prehodu Črnc-Cundrovec izkoristil obstoječi podvoz pod železniško progo. Pri izgradnji obvoznice bomo prebivalci Cundrovca ostali brez avtomobilskega prehoda na tej...

Andrej Šmajgl (SOCIALNI DEMOKRATI)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Pri izgradnji hidroelektrarne Brežice se vozi gramoz iz gramoznice Stari grad v Vrbini. Pot kamione pelje čez Vrbino, mimo HPG-ja, do izvoza pri bivšem skladišču Petrola in naprej proti elektrarni. Ker je asfalt na odseku od HPG-ja do ''vhoda''...

Ivan Kostevc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Opažam, da je že dlje časa infomat, ki naj bi imel funkcijo obveščanja turistov in navsezadnje naših občanov v nedelujočem stanju. Prosim za informacijo, kdo je upravljalec oz. skrbnik?

Ivan Kostevc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Gre za problem nizkega tlaka na vodovodu, zato imajo uporabniki velike težave z nizkim pritiskom ter posledično večje okvare na gospodinjskih aparatih. STANOVANJSKA HIŠA OGOREVC in sosednje hiše; Še vedno imajo enofazno napetost kljub obljubljanju...

Tomi Jurman ()

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

V naši občini se pogosto pogovarjamo o razvoju. Danes zagotovo vsi vemo, da eden od temeljev razvoja je ustrezna povezanost s svetom, pri čemer mislim predvsem na tako imenovane široko pasovne povezave. Osebno sem se pozanimal pri določenih...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Že lansko leto se je izvajalo, kar je pozitivno, kabelsko podzemno omrežje v naši krajevni skupnosti v določene vasi in v določena naselja. Vendar gre verjetno to za široko pasovni internet, posebej o temu nismo bili nič obveščeni. Pri tem ob...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Prosim za dodatno obrazložitev, glede vprašanja v zvezi z zamenjavo znaka občine Brežice, na vstopnih mestih v občino Brežice.

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Imam vprašanje in pobudo skupaj ali ločeno, kakorkoli boste razumeli. Namreč, mi smo imeli eno izredno sejo na temo nadomestila, ki nam ga sedanja vlada pobrala, približno 450.000,00€ del tega nadomestila, pomemben del. Župan, vi ste nas seznanili,...

Andrej Šmajgl (SOCIALNI DEMOKRATI)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Prostori bivše OŠ Mrzlava vas. Če se nekaj ne zgane se bo šola sama zrušila. Notri je tudi nezasedeno občinsko stanovanje. Načrti z objektom!?

Aljoša Rovan (LEVICA)

4. seja Občinskega sveta občine Brežice (12.02.2015)

Kaj je za zgradbami na Obrežju, kjer je bila carina? Kdo je lastnik, ali je kaj v planu?

Mira Šuler (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

1. Lani je bila opravljena rekonstrukcija ceste Župelevec - Dobova. Mislim, da so vsi pregledi in prevzemi tudi že mimo. Ravno zato se obračam s pobudo oz. predlogom, ker se do sedaj ni nič zgodilo. Namreč skozi naselje Vrhje ni nobene omejitve....

Tomi Jurman ()

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Sprašujem se, zakaj v občini Brežice nismo bolj aktivni na področju iskanja poslovnih priložnosti. V mislih imam veliko priložnosti, ki se pojavljajo na področju turizma, ena takšnih, ki sem jo zasledil preko medijev je vzpostavitev mreže...

Tomi Jurman ()

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Sprašujem se, zakaj v občini Brežice nismo bolj aktivni na področju iskanja poslovnih priložnosti. V mislih imam veliko priložnosti, ki se pojavljajo na področju turizma, ena takšnih, ki sem jo zasledil preko medijev je vzpostavitev mreže...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Videl sem, da se občina Brežice reklamira v časopisu Finance. Reklamira našo industrijsko cono. Tudi sam osebno sem bil in sem pozitivno naravnan do tega. Povedati pa moram, da sem kot svetnik pričakoval, da dobivamo vsaj neke osnovne informacije,...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Dajem pobudo, da bi strokovne službe pripravile seznam parcel, ki so v lasti fizičnih oseb ali drugih in po njih potekajo javne poti ali grajeno javno dobro, ki pa ni v lasti teh oseb. Naj se naredi ocena, koliko bi za to potrebovali sredstev v...

Stanko Tomše (KORAK NAPREJ IN SONCE)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Ustanovitev stvarne služnosti v korist občine. V kolikor občan potrebuje vzpostavit služnost na občinskem zemljišču je plačljivo, v kolikor pa občina, za potrebe izgradnje infrastrukture, potrebuje služnost na privatnem zemljišču, pa se...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

1. Dajem pobudo, da se prične postopek za spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice. Poslovnik po moje omejuje možnosti delovanja članov občinskega sveta z vsebinskega stališča in postopkovnih pravil, predvsem na...

Anton Zorko ()

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Druga pobuda se nanaša na poslovniško določilo, in sicer na zapisnik. 68. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice pravi, da zapisnik obsega vse glavne podatke o podanih pobudah in vprašanjih. Kakor jaz osebno razumem, se glavne pobude...

Anton Zorko ()

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Prva je praktične narave, in sicer se nanaša na označevanje gradiva. Predlagam, da se vsako gradivo označi s tekočo številko vrstnega reda predlaganega dnevnega reda in to z debelo številko, tako da se potem ne bo pomešalo gradivo med sabo. Vsi...

Ivan Sušin (N.Si in SLS)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

1. Dobil sem vabilo za »Županov sprejem« za v četrtek 18.12.2014. Kdo bo kril te stroške za »Županov sprejem«? Obrazložitev: V teh kriznih časih, ko čedalje več ljudi nima več niti za najbolj osnovne življenjske stroške je zelo neprimerno,...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Konec leta 2004 je bila narejena projektna dokumentacija za dograditev vrtca pri Osnovni šoli Globoko. Minilo je 10 let in vem, da so se od takrat bistveno spremenile prioritete. Vrtec nikoli ni bil dograjen. Še vedno domuje v prostorih krajevne...

dr. Stanka Preskar (GIBANJE SVOBODA)

3. seja Občinskega sveta občine Brežice (15.12.2014)

Imam pobudo, da bi se načeloma, če bi se dalo, dogovorili za en ponedeljek v mesecu, da bi imeli sejo občinskega sveta. Lahko rečemo, da naj bo to vsak tretji ponedeljek v mesecu.

Anton Zorko ()

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Tveganje za socialno ogroženost v občini Brežice. V tej regiji je to tveganje največje. Dajem pobudo, da župan in predvsem občinske službe pred obravnavo osnutka proračuna pripravijo program za pospešitev razvoja občine in pritegnitev...

Aljoša Rovan (LEVICA)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Neasfaltiran kos ceste v Brežicah. Ta kos ceste na Prešernovi cesti, v dolžini cca 250 m, med veterinarsko bolnico, v smeri nasipa, je praktično zadnja neasfaltirana cesta v mestu in tam zraven so zavetišče za male živali, Dom starejših občanov...

Peter Dirnbek (LEVICA)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Predlog v zvezi z ažuriranjem Excelove tabele na občinski spletni strani, pobude in vprašanja, katere je omenil že Jure Pezdirc. Tabela je zelo uporabna, žal pa ni redno ažurirana. Zadnje vprašanje je bilo ažurirano septembra 2013, odgovor pa...

Mag. Andrej Vizjak (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Varčevalni paket vlade za lokalne skupnosti. Dobili smo tabelo - Ukrepi za znižanje odhodkov, za povečanje prihodkov občinskih proračunov. Ob znižanju povprečnine so napovedani tudi nekateri sistemski rezi v delovanju precejšnih sfer. Tu notri...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Umiritev prometa čez center Dobove. To je državna cesta in zlasti z vzhodne strani, torej s Hrvaške, avtomobili prehitro vozijo. Kljub visokim kaznim in kljub temu da so na tisti cesti narisane zebre prihaja tam do prehitre vožnje, kar pa ogroža...

Tatjana Močan (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA )

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Nedelujoče luči v krajevni skupnosti Dobova. Razsvetljava ne deluje vzdolž celotne Mladinske, Maistrove ulice ter Železniške ulice. Prav tako razsvetljava ne deluje na Ulici Bratov Gerjovičev, in sicer od hišne številke 1 pa do gostilne Katič....

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Država in finance. Zelo previdni moramo biti kaj se bo sprejemalo na področju občin in kot je župan že omenil, Skupnost slovenskih občin sodeluje na tem področju. Koliko sem jaz seznanjen, je v večini zavodov manj kot 15 zaposlenih. To, da bi...

Jurij Pezdirc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

V Osnovni šoli Brežice se je s šolskim letom 2014/2014 spremenil čas predure (7.30) in prve ure (8:20). Problem je pri vozačih, na primeru Bukoška. Otroci imajo avtobus ob 7.00 uri in ob 7.30 uri ter čakajo 35 - 40 min na prvo šolsko uro. Kar...

Ivan Kostevc (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Pred nekaj časa, smo videli, da se je odvijala gasilska vaja v Splošni bolnišnici Brežice. Prosil bi g. Levojevića, da nam na naslednji seji posreduje poročilo o vaji.

Darko Udovič ()

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Iz pisne priloge: Vprašanje je vezano na nekdanji tako imenovani »Mobikrog« na lokacije Črešnjice – Hrastje, za katerega je MORS letos poleti podpisal petletno najemno pogodbo z Avto moto klubom AŠ 2005. Zanima me, ali je Občina Brežice...

Darko Udovič ()

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Podajam pobudo, ki sem jo ne vem kolikokrat že podal, glede zaščitnih ograj – Gorenja Pirošica ob potoku. Dal sem pobudo, da bi se to uredilo, ker je nevarno in je cesta čisto ob potoku. Druga ograja pa naj bi se postavila ob Krki, Dolenja...

Darko Udovič ()

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Ena zadeva se nanaša na vprašanje glede nove prometnice Črešnjice – Drnovo. Župan je nek odgovor dal na realizacijo. Zanima me, ta prometnica je narejena 98%. Del ene parcele še ni odkupljen. Obstoječo staro cesto so razkopali, se ne popravlja,...

Marijan Žibert (STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Uporaba javnih poti v krajevni skupnosti. Komunala Brežice je tudi ena izmed tistih, ki uporabljajo te poti. Te ceste smo večinoma delali s samoprispevki in prispevki na različne načine krajanov. Ceste so grajene za takšen promet kot so in za osne...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Dajem pobudo, da se neprometni znaki, ki označujejo območje občine Brežice, na vseh cestah, ki vodijo v občino, odstranijo na stroške osebe, ki je tik pred lokalnimi volitvami 2014, zamenjavo naročila in se takoj zamenjajo z znakom Občine...

Jožef Piltaver (KORAK NAPREJ IN SONCE)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Posledice odpravljanja poplav. Zadnji sklic občinskega sveta, je sprejel Odlok o odpravi posledic poplav. V njem so trije ukrepi, kateri naj bi se začeli izvajat. V zvezi s tem postavljam vprašanje: Za katere namene in koliko sredstev je bilo...

Ivan Sušin (N.Si in SLS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Pozivam župana Ivana Molana z občinsko upravo, da naredi vse in na tem vztraja, da občina Brežice ne bo brez dežurnega zdravnika za teren vse dni v tednu, tudi vikende in praznike, in tudi ponoči. V javnosti se pojavljajo informacije, da naj bi...

Ivan Sušin (N.Si in SLS)

2. seja Občinskega sveta občine Brežice (24.11.2014)

Večnamenski domovi po KS se po večini obnavljajo. Prosil, bi da se umesti v proračun tudi večnamenski dom v Pišecah, da bo tudi v našem kraju poskrbljeno za ta dom. Iz pisne priloge: Predlagam, da se v proračun občine Brežice za leto 2015...