Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

6. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 11.08.2020 ob 10:00

 • Sprejme se Soglasje k prodaji in osnutku besedila pravnega posla prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parcelna številka 2068, 2069/1, 2069/3, 2069/4, ...

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 09.07.2020 ob 16:00

 • Soglasje k Dopolnitvi Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem ...
 • Sklep o potrditvi strokovne podlage za območje Ap 1405.
 • Sklep o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2020.
 • Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška ...
 • Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova.
 • Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. – Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo ...
 • Odlok o občinskih cestah v občini Brežice, druga obravnava.
 • Odlok o javnih površinah v občini Brežice, druga obravnava
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice, prva obravnava.
 • Odlok o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, druga obravnava.
 • Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve \"Pomoč družini na domu\" za leto 2020.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Brežice, prva obravnava.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.