Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 12.02.2024 ob 16:00

 • Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2024, druga obravnava
 • Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2025, druga obravnava
 • Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode - vzhod, del BRŽ-129 in BRŽ-130, ...
 • Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrt za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2, prva obravnava
 • Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Dobovi, del EUP DOB-14, prva obravnava
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 21.12.2023 ob 16:00

 • Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2024, prva obravnava
 • Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2025, prva obravnava
 • Predlog Odloka o spremembah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Brežice, prva obravnava
 • Določitev cen gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanje s komunalnimi ...
 • Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2024, Program za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. ...
 • Predlog Odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice, prva obravnava
 • Predlog Odloka o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Cerkev sv. Ožbolta v Pečicah za kulturni spomenik lokalnega pomena, prva obravnava
 • Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, skrajšani postopek
 • Odlok o spremembah Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice, skrajšani postopek