Gumb išči|

Zapri iskalnik

Energetsko svetovanje

Energetsko svetovanje pisarna ESP Brežice

CPB 11,

Torek in Četrtek od 16-18:00 (ob predhodnem dogovoru)

Novi Letak

Vse zainteresirane vabimo k obisku energetske svetovalne pisarne, ki je namenjena brezplačnemu svetovanju občanom na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Izvajanje svetovanja za občane sofinancira Eko sklad – slovenski okoljski javni sklad, svetovanje pa že več kot dve desetletji izvajajo usposobljeni energetski svetovalci. Svetovalna mreža ENSVET povezuje že 52 energetskih pisarn po vsej Sloveniji, kar je rezultat dobrega sodelovanja z občinami.

Brezplačno svetovanje v Brežicah izvajata dva svetovalca.Razgovor s svetovalcem traja 45 minut, nato pa svetovalec pripravi in na dom pošlje povzetek razgovora s podrobnimi navodili.

Prostori lokalne ENSVET pisarne so nasproti občinske stavbe v Brežicah CPB 11 na 3.nadstropju.

Svetovanje poteka vsak TOR in ČET od 16:00 do 18:00 ob predhodnem dogovoru

Svetovanje izvajata licencirana energetska svetovalca:

 • Marko Pirc mag.inž.en.        (051/344 633)
 • ​Medvešek Roman univ.dipl.inž.str (031/787 447)

 

Opis poteka svetovanja:

 1.  Stranka se prijavi in rezervira termin - dan in uro svetovanja ter opiše področja interesa.

 2. Na svetovanje naj občan prinese vso dokumentacijo o objektu.

 3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu.

 4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepi.

 5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.

 6. ​Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki ga pošlje stranki na dom, in kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Ekosklad.

 

Bistvena področja svetovanja:

1. Ogrevanje:

 • Izbira energenta - primerjava lastnosti in cen.
 • Obnova ogrevalnega sistema s posodobitvijo kotlovnice.
 • ​Pripravs tople sanitarne vode.

2. Toplotna izolacija oboda objekta:

 • Izolacijska fasada, izolacija podstrešja, mansarde, izbira in vgradnja energetsko učinkovitih oken.

3. Obnovljivi viri energije:

 • Sončna energija (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, sončna elektrarna).
 • Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti).
 • ​Geotermalna energija, toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica).

4. Možnostih pridobitve nepovratnih finančnih vzpodbud - subvencij in kreditov

 • Nepovratna sredstva, aktualni razpisi Ekosklada za nepovratne finančne vzpodbude  - subvencije za URE in OVE

 • Kredite s subvencionirano obrestno mero (www.ekosklad.si ali 01/2414820)

 • !! NOVO - Jesenski Razpisi 2017 NOVO!!:

  • Nove spodbude Eko sklada za naložbe v stavbah in električna vozila od 13.10.2017. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka. Druga bistvena novost pa so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede ter postopkovne spremembe. Občani bodo namreč vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lahko oddali po izvedbi naložbe.

Za ukrepa zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bodo nepovratne finančne spodbude bistveno višje kot doslej, in sicer za:

 • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;

 • toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Občani, ki so za navedene ukrepe vlogo oddali na prejšnji javni poziv in z izvedbo naložbe še niso začeli, lahko od te vloge odstopijo in vložijo vlogo na novem pozivu. Naložba pred oddajo nove vloge ne sme biti izvedena.


S pozivi se zagotavlja dovolj nepovratnih sredstev za vse ključne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, vlagatelji pa lahko za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada, poleg le-teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko sklada (več na www.ekosklad.si).

Kontakt
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.
 

Aktualna področja:

 1. Obnova starejših stavb (menjava oken, izolacija fasade, mansarde, ogrevanje).

 2. Novogradnja nizkoenergijske ali pasivne zgradbe.

 3. Izkoriščanje obnovljivih virov energije:

 • Lesna biomasa - kotli na polena, sekance in pelete.
 • Toplotne črpalke v nepotratnih objektih z nizkotemperaturnim ogrevalnim sistemom (zemlja-voda, voda-voda, zrak-voda)
 • Sončni sprejemniki za ogrevanje, pripravo tople sanitarnbe vode. 
 • ​Sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije.

 

Nasveti za učinkovito rabo energije:

 1. Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?

 2. Bistveno je, da se prepreči toplotne izgube skozi obod stavbe z menjavo oken in s toplotno izolacijo stropa oz. ostrešja in fasade. Izoliran objekt je energetsko učinkovit in postane vrsta in cena energenta manj pomembna. 

 3. Podstrešje se izolira z vsaj 25-35 cm toplotno izolacijskega materiala v pravilno sestavljeni odprti konstrukciji, ki "diha" in je preprečeno navlaževanje.

 4. Toplotno izolacijska fasada naj ima vsaj 16 cm toplotne izolacije, priporoča se preverjen SISTEM, ki ga vgradi pooblaščen izvajalec in izda račun (garancija).

 5. Kljub višjim cenam je na dolgi rok smiselna in ekonomsko upravičena izraba obnovljivih virov energije kot sta npr. sončni sprejemniki energije za pripravo tople sanitarne vode in lesna biomasa za ogrevanje.

 6. Nizkotemepraturni ogrevalni sistemi (talno, stropno, stensko) potrebujejo bistveno manj energenta zaradi nižje temperature medija  sistemu, ki se praviloma segreva do 30°C.

 7. Priprava na novo kurilno sezono, mag. Damjan Korošec, energetski svetovalec mreže ENSVET

  Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon. Pred zimo lahko nekatera enostavna dela opravimo tudi sami in postorimo še nekaj stvari, ki bodo pripomogle k čim bolj gospodarnemu ogrevanju in nas obvarovale pred izrednimi izpadi zaradi napak na opremi v času, ko jih najbolj potrebujemo.

 8. Stroški ogrevanjaEvgen Gömbös, energetski svetovalec mreže ENSVET

  V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta. Izkazalo se je, da je energija toplote, pridobljena iz kurilnega olja, najdražja, najcenejša pa je toplotna energija, pridobljena iz polen. Glede na to, da je še vedno v uporabi veliko peči na kurilno olje in je med njimi tudi precej zastarelih, se bomo ukvarjali z vprašanjem, ali je smiselno te oljne kotle zamenjati z drugimi kotli. Hkrati bomo odgovorili tudi na to, s katerim energentom bi bilo smiselno zamenjati drago kurilno olje.

 

Grafični prikaz gibanja energetskih tokov v zgradbi ponazarja razmerja energetskih izgub med posameznimi gradbenimi elementi s katero si lahko pomagamo pri identifikaciji lokacij z največjimi izgubami.

Z okvirno primerjavo trenutnih CEN koristne energije  in dolgoročnih trendov gibanja cen (1998-2009) najpogostejših energentov lahko pomagata pri dolgoročnem načrtovanju nižanja stroškov ogrevanja.

Več o dejavnosti ENSVET je prikazano na priloženem letaku ENSVET:

Letak ENSVET

Vprašanja za energetsko svetovalno pisarno lahko pošljete tudi na  in odgovor boste prejeli po pošti. Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca pa lahko v nadaljevanju vpišite svoje podatke z kontakt - ime in priimek, naslov in telefonska številka.

 

Pripravil:

Marko Pirc
vodja ESP Brežice
Telefon: 051344633