Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Zelena destinacija

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

ZSST je zasnovana na dveh ravneh, in sicer na ravni destinacij in na ravni turističnih ponudnikov. Ravni sta medsebojno odvisni in povezani. Za pridobitev znaka Slovenia Green na ravni turističnih ponudnikov je potrebno najprej pridobiti enega izmed veljavnih okoljskih znakov, ki ga priznava ZSST.

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma

POMEN TRAJNOSTNEGA KONCEPTA RAZVOJA ZA TURIZEM V BREŽICAH

V strategiji turizma občine Brežice 2017 – 2021, je na strani 15 zapisano:

»Želimo, da postane trajnostni koncept razvoja v občini Brežice samoumeven ne samo na področju turizma, ampak na vseh področjih delovanja. V tem dokumentu v ospredje sicer postavljamo turizem, vendar je zaradi narave te dejavnosti nujno povezovanje z vsemi ostalimi dejavnostmi in aktivnostmi v občini in le tako bo možno udejanjiti trajnostni koncept.«

Predpogoj trajnostnega turizma predstavlja spoštovanje kulturnih vrednot v družbi, ki je okoljevarstveno naravnana in je hkrati tista, ki lahko razvija trajnostne gospodarske dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na razvoj vseh deležnikov, so socialno pravične in hkrati optimirajo ekonomski učinek.

Občina Brežice je načrtno usmerjena v trajnostni razvoj, ki ga v celoti podpira Zelena shema slovenskega turizma. Dne 13. februarja 2018 smo vstopili v proces za pridobitev znaka Slovenia Green, ki ga bomo izvajali v sodelovanju z vsemi deležniki.

Trajnostni kazalniki občina Brežice 


KLJUČNI DOKUMENTI ZSST

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 – ključni poudarki

Strategija turizma občine Brežice 2017 – 2021

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green

Preliminarni načrt komuniciranja podnebnih sprememb za občino Brežice

Krizni načrt turizma

Prilagajanje turizma na podnebne spremembe


ZA PONUDNIKE TURISTIČNIH STORITEV

Priložnosti za razvoj in promocijo destinacije z Zeleno shemo slovenskega turizma

Vabilo za ponudnike turističnih storitev

Seznam znakov, ki jih priznava ZSST


POROČILA ANALIZ, ANKET

Zadovoljstvo obiskovalcev na destinaciji Čatež in Brežice

Analiza anket turistično gospodarstvo 2022

Poročilo o zadovoljstvu domačinov s turizmom 2022


TRAJNOSTNI REZULTATI

Poročilo o spremljanju trajnostnih indikatorjev v občini Brežice

Dosežki s področja trajnostnega turizma v občini Brežice

Sustainable tourism achivements for the municipality Brezice 2021

Zeleni kazalniki turistične destinacije Čatež & Brežice

Green tourism indicators in destination Čatež & Brežice


TURISTIČNE ZMOGLJIVOSTI

Popis naravnih in kulturnih znamenitosti

Namestitvene kapacitete Brežice


ZELENI NAPOTKI ZA OBISK DESTINACIJE

Zeleni napotki Čatež&Brežice

Zeleni napotki _ letak


NOSILCI ZNAKA SLOVENIA GREEN

  • Gostilna in pension Les
  • Ošterija Debeluh
  • Hostel Brežice

Untitled-1

 


Green destination objave