Gumb išči|

Zapri iskalnik

11.02.2017 / CPS Objave

Dokumenti - vizija, cilji in ukrepi

Deli na FBNatisni

 

Zaključuje se 2. faza izdelave Celostne prometne strategije imenovana Racionalno zastavljanje ciljev. V tej fazi smo od novembra 2016 do februarja 2017 izvedli vrsto aktivnosti (delavnice, ankete, intervjuje, javne razprave, sestanke ipd.), ki so nam omogočili izdelavno pomembnih temeljev strateškega dokumenta.

Izdelali smo Vizijo razvoja trajnostne mobilnosti za občino Brežice in spremljajoče Strateške cilje. Na podlagi Strateških ciljev smo določili bolj podrobne Operativne cilje, katerim sledijo Ciljne vrednosti, ki jih želimo doseči v naslednjih petih letih in Kazalniki, s katerimi bomo preverjali doseganje zastavljenih vrednosti in ciljev.

V zadnjem koraku te faze smo izbrali Ukrepe, ki nam bodo omogočili doseganje zastavljenih ciljev.

V nadaljevanju so objavljeni izdelani dokumenti. Ti dokumenti se bodo do konca izdelave dokumenta Celostne prometne strategije za občino Brežice za prvo pet letno obdobje (končano predvidoma do konca aprila 2017) še spreminjali, dopolnjevali in prilagajali. Ker se bo Strategija obnavljala predvidoma vsakih pet let, se bodo obnavljali tudi vsi spremljajoči dokumenti, s tem tudi Cilji, Vrednosti, Kazalci in Ukrepi.

2017-02-11_CPS Vizija_cilji_vrednosti_kazalci_zaznamki.docx

2017-02-11_CPS Ukrepi.docx

 

EU KS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada