Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Novice

02.11.2022

Razpisi

Poziv za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice

Društva s področja kulture oz. dejavnosti muzeja, ki delujejo v občinah ustanoviteljice in občin ustanoviteljic javnega zavoda Posavski muzej Brežice pozivamo, da podate svoje predloge za člana sveta javnega zavoda Posavski muzej Brežice.

02.11.2022

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Brežice za obdobje 2020-2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij, pridelava in nakup hrane za divjad in čiščenje divjih odlagališč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

18.10.2022

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice v letu 2022/II

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa.

23.09.2022

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini.

29.08.2022

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2022

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2022

16.08.2022

Razpisi

Obvestilo o končanih javnih natečajih

10.08.2022

Razpisi

Povabilo k oddaji prijave na javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2022

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov.

Naloži več novic