Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Novice

01.09.2023

Razpisi

Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica objavlja Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024.

25.08.2023

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2023

Občina Brežice objavlja javni razpis, katerega cilj je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2022 ali 2023 izbrani na razpisih programov EU ali drugih programov, razpisanih na državnem nivoju in v letu 2023 še vedno potekajo.

11.08.2023

Razpisi

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2023

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Brežice (Uradni list RS št. 29/14), in priglašene prve dopolnitve sheme državne pomoči št. M001-5880173-2014/I, z dne 22.6.2022, pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2023.

03.08.2023

Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2023

01.08.2023

Razpisi

Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v občini Brežice

21.07.2023

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2023

Občina Brežice objavlja javni razpis katerega predmet je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Aktivnosti, ki jih prijavitelj prijavlja ne smejo biti že del kateregakoli projekta ali letnega programa, ki ga je prijavitelj prijavil na javni razpis Občine Brežice. Prijavitelj mora z utemeljitvijo jasno izkazati turistični potencial prijavljenega projekta in način nadaljnjega vključevanja v promocijo kraja.

21.07.2023

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2023

Občina Brežice objavlja javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov, katerih cilj je vzdrževanje investicijske ter uporabne vrednosti objektov, namenjenih za opravljanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ter investicijske ureditve pripadajočega funkcionalnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: investicija). Za lovske objekte se smatrajo v tem razpisu lovske koče s pripadajočimi objekti kot so hladilnice za uplenjeno divjad.

Naloži več novic