Gumb išči|

Zapri iskalnik

Novice

26.01.2022

Sporočila za javnost

Delovni obisk Vlade RS v Posavju - 26. januar

Obisk predstavnikov Vlade RS se je začel že v torek, 25. januarja. V občini Brežice – v Viteški dvorani Gradu Brežice je v sredo, 26. januarja, potekal Delovni posvet Vlade Republike Slovenije, z Javno tribuno oz. Srečanjem Vlade Republike Slovenije z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji pa se v Krškem zaključuje delovni obisk Vlade RS v Posavju.

25.01.2022

Sporočila za javnost

Tako ministrstvo kot občina za čim prejšnji začetek gradnje novega mosta čez Savo

Brežice, 25. januar - Župan Ivan Molan se je sestal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem in direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Liljano Herga. Župan in državni sekretar sta se strinjala, da je bilo v zadnjih dveh letih v sodelovanju uresničenih veliko projektov. Kot je dejal župan Ivan Molan, si občina želi, da bi hitreje potekali postopki za izvedbo Vzhodne obvoznice, predvsem gradnja novega mosta čez Savo in nadvoza v Brezini. Na sestanku so predstavniki ministrstva in direkcije obvestili župana, da bo v sklopu vzdrževanja državnih cest v letu 2022 sanirana cesta Bistrica ob Sotli-Bizeljsko in cesta Bizeljsko-Orešje.

25.01.2022

Sporočila za javnost

Delovni obisk Vlade RS v Posavju - 26. januar 2022

Danes, 25. 1., že potekajo nekatera delovna srečanja med predstavniki Vlade Rs in predstavniki občin. Člani vlade se bodo jutri, v sredo, sestali na delovnem posvetu, ki se bo pričel ob 9.30 uri (Grad Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice), sledili bodo ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska se bodo predsednik vlade in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. Regijski obisk se bo zaključil na javni tribuni o razvoju Posavske regije. Javna tribuna se bo pričela ob 18. uri in bo potekala v Kulturnem domu (Trg Matije Gubca 2, Krško).

20.01.2022

Sporočila za javnost

Načrtovana prenova atletskega stadiona za nadaljnji razvoj atletike v občini in v regiji

Župan Občine Brežice Ivan Molan se je 18. januarja sestal s predsednikom Atletske zveze Slovenije Romanom Dobnikarjem in predstavniki Atletskega kluba Brežice. Pogovori so potekali o nadaljnjem razvoju atletike kot pomembne športne panoge v občini Brežice in v regiji Posavje. Župan Ivan Molan je prisotne na sestanku seznanil z načrti občine, da obnovi atletski stadion v Brežicah. Projekt, za katerega je občina že pridobila gradbeno dovoljenje, je uvrščen v 2. branje predloga Proračuna Občine Brežice za leto 2022. V kolikor bodo občinski svetniki proračun potrdili, se bo 1. faza prenove začela že jeseni 2022 in bo dokončana do pomladi 2023.

19.01.2022

Sporočila za javnost

Zdravstveni dom Brežice obvešča glede spremembe izvajanja testiranj

Zaradi povečanega števila okužb s korona virusom v Republiki Sloveniji v zadnjih dneh, so se povečale tudi potrebe po testiranju oziroma dokazovanju predmetne okužbe. Naša največja laboratorija za mikrobiologijo, tj. NLZOH in IMI, sta pred pojavom korona virusa letno opravila 10 tisoč PCR preiskav. Danes jih opravita v enem dnevu tudi 15 tisoč. V Sloveniji želimo ohraniti PCR metodo kot zlati standard za potrjevanje okužb s korona virusom. Zato je pripravljen spremenjen protokol izvajanja testov, ki bo po ocenah za 30 do 35 % zmanjšal potrebo po PCR testih in hkrati le-te ves čas ohranjal in zagotavljal prioritetno za obolele in tiste, ki jih potrebujejo iz drugih zdravstvenih razlogov.

14.01.2022

Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN TOP soseska v Brežicah

Občina Brežice je pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta TOP soseska (OPPN), ki predvideva novo stanovanjsko gradnjo v Brežicah. V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 28.1.2022 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

14.01.2022

Sporočila za javnost

Centralni čakalni seznam za vrtce v občini Brežice za šolsko leto 2021/22

Naloži več novic