Gumb išči|

Zapri iskalnik

Novice

29.07.2021

Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN 2) za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob Cesti svobode«

Občina Brežice je pristopila k spremembam in dopolnitvam SD OPPN 2, ki se nanašajo na stanovanjsko območje zahodnega dela območja OPPN. V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 20.8.2021 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

28.07.2021

Sporočila za javnost

V petek, 30. julija, poteka betoniranje spodnjega dela (plošče) železnega mostu čez Krko

Na železnem mostu, ki poteka preko reke Krke, je bila odstranjena dotrajana betonska plošča, na kateri je bilo vozišče. Kot je povedala predstavnica izvajalca, direktorica podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marija Možina, je bilo izvedeno armiranje in zaščita spodnjega dela mostu oz. pasnic, danes pa poteka betoniranje nove betonske plošče. Potem bo potrebno počakati 28 dni, da beton doseže ustrezno tlačno trdnost.

27.07.2021

Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Cerklje ob Krki

Občina Brežice je prejela pobudo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enostanovanjsko Cerklje ob Krki, EUP CEK-11 (zahod) (v nadaljevanju OPPN). V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do vključno 11.8.2021 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

27.07.2021

Sporočila za javnost

Voda v reki Krki primerna za kopanje

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je Občino Brežice obvestil o rezultatih analize kopalnih vod in njihovi primernosti za kopanje. Vzorčenje vode je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom.

21.07.2021

Sporočila za javnost

Občina Brežice ne nakupuje nepremičnin za Rome

Sestanek civile iniciative na temo varnostnih razmer v KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem je v javnosti sproži val govoric, da Občina Brežice z nakupom nepremičnin rešuje romsko vprašanje v naši občini. Kot župan v imenu Občine Brežice obveščam občanke in občane, da gre za lažne informacije.

16.07.2021

Sporočila za javnost

Poslovil se je Teodor Oršanič, nekdanji predsednik Skupščine občine Brežice in oktobrski nagrajenec

Teodorju Oršaniču je bila zaupana funkcija predsednika Skupščine občine Brežice (tedanji naziv za župana) v obdobju od l. 1991 do l. 1994. Naloge župana je opravljal v negotovem času po osamosvojitvi Republike Slovenije, ko so tako država kot mesto Brežice in občina doživljali globoke in hitre družbene spremembe.

16.07.2021

Sporočila za javnost

Sanacija in zaščita skalnega podora v Slovenski vasi

Občina Brežice izvaja sanacijo in zaščito sklanega podora v Slovenski vasi, na odseku cesta JP 525062 Slovenska vas-Filipač, ki ogroža cesto ter 12 stanovanjskih objektov, kjer živi 21 občank in občanov.

Naloži več novic