23.06.2023 / Hidravlične izboljšave

Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občini Brežice in Bistrica ob Sotli

Deli na FBNatisni
Galerija

Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta se s podpisom pogodbe za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli dne 26.11.2021 zavezali svojim občanom izboljšati kakovost oskrbe s pitno vodo.

S pogodbo v vrednosti 5.297.887,01 EUR (brez DDV) se je pričela izgradnja skoraj 40 km (39.603 m) povsem novega vodovoda in treh novih vodohranov (VH Pišece, VH Brezje pri Bojsnem in VH Trebče) ter obnovitev že obstoječih črpališč in razbremenilnikov na območju naselij Bizeljsko, Pišece, Brezje, Dobova, Trebče, Bistrica ob Sotli, Križan vrh, Čehovec in Srebrnik. Projekt je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v višini 3.982.597,83 EUR, od tega 3.385.208,15 EUR namenskih sredstev EU ter 597.389,68 EUR namenski sredstev slovenske udeležbe.

Danes, štiri mesece pred zaključkom projekta gradnja prehaja v zadnjo fazo izvedbe. Položilo se je že 95 % vseh predvidenih cevovodov, izvajajo se tlačni preizkusi in dezinfekcije vodovodnega sistema, sanacije poškodovanih cestišč in zaključna urejanja s posegom prizadetih območij.

Vzporedno s tem so se pričela tudi dela na izgradnji objektov vodohranov. Pripravljene so gradbene jame zabetonirani so podložni betoni in hidroizolacija pod temeljno ploščo ter opaži za betoniranje konstrukcije. Dela dnevno pospešeno napredujejo, s ciljem zagotoviti primopredajo zgrajenega sistema do končnega roka, ki je oktober letošnjega leta.

Glavni cilji projekta ob predaji vseh novozgrajenih cevovodov in vodohranov so, da bo 20.150 prebivalcev obeh občin deležno boljše oskrbe s pitno vodo, občini pa bosta pridobili posodobljen vodovodni sistem, ki bo zmanjšal vodne izgube in obema upravljalcema omogočil hitrejše, kakovostnejše in naprednejše upravljanje z vodovodnim sistemom ter na ta način omogočil bolj trajnostno rabo naravnih virov pitne vode.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Naložba v vašo prihodnost.