14.04.2023 / Hidravlične izboljšave

Gradbena dela hidravličnih izboljšav v aprilu

Deli na FBNatisni

V mesecu aprilu so se v Občini Brežice nadaljevala gradbena dela na odseku 1.3 (Cevovodi na relaciji Vh Brezje pri Bojsnem - odcep Župelevec - Globoko), 1.1 (Cevovodi na relaciji VH Pišece-zajetje Duplo-Vitna vas) ter 4 (Dobova - Loče - Rigonce), kjer so izvajali izgradnjo cevovoda. Na odseku VH Brezje se je izvedel izkop in planiranje terena, izvajajo pa se tudi zemeljska dela. Na odseku 1.1 so nadaljevali z izgradnjo cevovoda v Pišecah, na odseku 4 pa so izvedli še podvrtavanje ceste.

V Občini Bistrica ob Sotli so se v mesecu aprilu dela pretežno izvajala na odseku 2 (Cevovod VH Trebče-Bistrica ob Sotli), kjer se je izvajala izgradnja cevovoda, tudi ob glavni cesti.

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

24.04.2023

Hidravlične izboljšave

22.4.: Svetovni dan Zemlje

14.04.2023

Hidravlične izboljšave

Gradbena dela hidravličnih izboljšav v aprilu

29.03.2023

Hidravlične izboljšave

Nadaljujejo z deli na projektu

14.03.2023

Hidravlične izboljšave

Napredek projekta

27.02.2023

Hidravlične izboljšave

Kako ravnati z vodo?

Vse novice