17.06.2022 / Hidravlične izboljšave

Dela na projektu Hidravlične izboljšave napredujejo.

Deli na FBNatisni
Galerija

V Občini Brežice napreduje delo na odseku 1, kjer so vstavili cevi, na naslednjih etapah pa že izvedli geodetsko zakoličbo trase. Na odseku 4 so izvedli izkop jarka, kamor so tudi že položili cevi in jih zasuli. Na odseku 5 pa so se izvedla manjša montažna dela, izdelali so se jaški za prepust, uredilo in zavarovalo se je tudi gradbišče.

V Občini Bistrica ob Sotli se je na odseku 1 in 3 izvedla zakoličba trase. Na odseku 4, 5 in 5.1. so v izkopan jarek vgradili cev in jo tudi obsuli ter zasuli. Izvedla so se montažna dela na vozliščih, prevezave, hišni priključki in hidrant na odseku 4.1.

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

29.07.2022

Hidravlične izboljšave

Kako napredujejo dela?

04.07.2022

Hidravlične izboljšave

Dela na gradbišču napredujejo

05.06.2022

Hidravlične izboljšave

5. junij: SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA

Vse novice