17.06.2022 / Hidravlične izboljšave

Dela na projektu Hidravlične izboljšave napredujejo.

Deli na FBNatisni
Galerija

V Občini Brežice napreduje delo na odseku 1, kjer so vstavili cevi, na naslednjih etapah pa že izvedli geodetsko zakoličbo trase. Na odseku 4 so izvedli izkop jarka, kamor so tudi že položili cevi in jih zasuli. Na odseku 5 pa so se izvedla manjša montažna dela, izdelali so se jaški za prepust, uredilo in zavarovalo se je tudi gradbišče.

V Občini Bistrica ob Sotli se je na odseku 1 in 3 izvedla zakoličba trase. Na odseku 4, 5 in 5.1. so v izkopan jarek vgradili cev in jo tudi obsuli ter zasuli. Izvedla so se montažna dela na vozliščih, prevezave, hišni priključki in hidrant na odseku 4.1.

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

19.08.2022

Hidravlične izboljšave

Promocijski material za informiranje javnosti

29.07.2022

Hidravlične izboljšave

Kako napredujejo dela?

04.07.2022

Hidravlične izboljšave

Dela na gradbišču napredujejo

05.06.2022

Hidravlične izboljšave

5. junij: SVETOVNI DAN VARSTVA OKOLJA

Vse novice