03.07.2023 / Hidravlične izboljšave

Dela na projektu Hidravlične izboljšave napredujejo.

Deli na FBNatisni
Galerija

Poleg aktivnega obveščanja in informiranja javnosti v juniju na terenu, so se nadaljevala tudi gradbena dela hidravličnih izboljšav.

V okviru informiranja smo posneli radijski (Radio Brežice Eu) in televizijski prispevek (ePosavje TV), novico o napredovanju del pa ste lahko zasledili tudi v časopisu Posavski obzornik. 

V Brežicah so se izvajale izgradnje VH Pišece in VH Brezje pri Bojsnem, to je zajemalo AB dela, strojna dela, hidroizolacijo, termoizolacijo ter zasipe. Na odseku 1 (Pišece-Bizeljsko-Bojsno) so se izvedli hišni priključki, na odseku 4 (Dobova - Loče - Rigonce) pa priprave na asfaltiranje.

V Občini Bistrica ob Sotli se je izvajala izgradnja cevovoda v smeri Srebrnik in ob državni cesti v smeri Trebče. Na odseku 2.2 (Cevovod Javorje-VH Trebče) so se izvajala dela na cevovodu v smeri VH Trebče, na odseku 5 (Cevovod Bizeljsko-Čehovec-Bistrica ob Sotli) pa izgradnja merilnega jaška.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Naložba v vašo prihodnost.