23.01.2023 / Hidravlične izboljšave

Kakovost pitne vode

Deli na FBNatisni

Pitna voda mora biti dostopna vsem, vedno, povsod, v zadostnih količinah ter skladna in zdravstveno ustrezna. Sistem za oskrbo s pitno vodo (vodovod) je oskrbovalno območje, ki se lahko deli na več oskrbovalnih območij, znotraj katerih je kakovost vode približno enaka.

Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo oziroma vir (ali se dobavlja iz vodovodnega omrežja, cistern ali kot pakirana voda ter voda za proizvodnjo in promet živil).

Kakovost pitne vode v Sloveniji je res zelo dobra in se še izboljšuje, kar kaže vedno manjši delež neskladnih vzorcev. Več kot 90 odstotkov analiziranih vzorcev ustreza zahtevam, določenim v Pravilniku o pitni vodi, ob tem pa bi poudarila tudi ugodno mineraloško sestavo vode.

Institucije v Sloveniji nadzorujejo kakovost pitne vode prek dveh oblik monitoringa. Eno je državni monitoring pitne vode, ki ga zagotavlja ministrstvo za zdravje. Prek tega se preverja kakovost pitne vode na pipi uporabnika. Druga oblika pa je notranji nadzor, ki ga zagotavljajo upravljalci vodovodov. Pri tem se spremlja kakovost vode tako na pipah uporabnikov kot znotraj distribucijskega omrežja.

Potrebno je skrbeti za dobro kakovost pitne vode, kar hidravlične izboljšave vsekakor omogočajo.

 

Koristne povezave: Kakovost voda v Sloveniji

Viri: 

 

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
aqua-3445987_1920-570x405

 

14.03.2023

Hidravlične izboljšave

Napredek projekta

27.02.2023

Hidravlične izboljšave

Kako ravnati z vodo?

17.02.2023

Hidravlične izboljšave

Povzetek del

23.01.2023

Hidravlične izboljšave

Kakovost pitne vode

06.01.2023

Hidravlične izboljšave

Napredek del

Vse novice