29.03.2023 / Hidravlične izboljšave

Nadaljujejo z deli na projektu

Deli na FBNatisni

V Brežicah se na odseku 1.3. (Cevovodi na relaciji Vh Brezje pri Bojsnem - odcep Župelevec - Globoko) in odseku 1.1. (Cevovodi na relaciji VH Pišece-zajetje Duplo-Vitna vas) izvaja izgradnja cevovoda. Na odseku 1.3.3. se pripravlja trasa in material za nadaljevanje del. V Pišecah se pripravlja odsek z postavitev prvega vodohrana, na tem mestu se izvaja zakoličba in čiščenje terena.

V Občini Bistrica ob Sotli pa se nadaljuje izgradnja cevovoda na odseku 2 (Cevovod VH Trebče-Bistrica ob Sotli). Na odseku 2.1. (Cevovod Bistrica ob Sotli-Gorenje) se izvaja povezava do obstoječega vodovoda.

 

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.