Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Dobrodošli v mestu športa za vse generacije, v Evropskem mestu športa 2022!

19.12.2022 / Evropsko mesto športa 2022

Pravila nagradne igre - Praznični decemeber ETS

Deli na FBNatisni

V sklopu nagradne igre ''Praznični december - ETS'', objavljamo pravila nagradne igre, ki poteka na uradni Facebook strani občine Brežice. Splošni pogoji in pravila nagradne igre – Praznični december - ETS

 

 

1. člen

Organizator Facebook nagradne igre Praznični december – ETS (v nadaljevanju nagradna igra) je Občina Brežice (v nadaljevanju organizator), Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 

2. člen

Nagradna igra poteka od 19. 12. 2022 do vključno 27. 12. 2022 na socialnem omrežju Facebook, natančneje na uradni Facebook strani občine Brežice https://www.facebook.com/Ob%C4%8Dina-Bre%C5%BEice-398348713530446

 

3. člen

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.

4. člen

Namen nagradne igre je obveščanje širše javnosti o projektu Evropsko mesto športa 2022, ki ga je občina Brežice izvajala skozi leto 2022. 

5. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v občini Brežice začasno ali stalno prebivališče in imajo na socialnem omrežju Facebook registriran račun.

 

6. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili nagrado: 50 parov nogavic Evropsko mesto športa 2022

 

 

7. člen

Nagrajence bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo na Facebook strani občine Brežice pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisal pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabnik sodeluje večkrat, vendar lahko le enkrat prejme nagrado.

 

8. člen

Žrebanje bo potekalo 28. 12. 2022 na sedežu organizatorja in ne bo javno. Žrebanje bo vodila 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 

9. člen

Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal petdeset srečnežev, ki bodo prejeli nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

10. člen

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni 28. 12. 2022, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani občine Brežice.

Organizator bo v komentarju pozval, da mu preko zasebnega sporočila na Facebooku vsak posamezni nagrajenec posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju.

Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

 

11. člen

Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 EUR, zato za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom ZDoh-2 - Zakona o dohodnini.

 

12. člen

Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem ali komentiranjem objave ter posledično s sodelovanjem seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 

13. člen

Organizator nagradne igre zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter s posebno privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov, skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) z namenom uspešne izvedbe nagradne igre s strani organizatorja v skladu s temi pravili.

Osebne podatke bo organizator hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno privolitev lahko udeleženec kadarkoli pisno prekliče, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. Organizator bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za organizatorja izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Udeleženec ima pravico, da od organizatorja kadarkoli zahteva popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

V primeru, da sodelujoči zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre.

 

14. člen

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani občina Brežice.

15. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oziroma njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek socialnega omrežja in uradne spletne strani občine Brežice obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

16. člen

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

 

17. člen

 

Pravila pričnejo veljati 19. 12. 2022.

<maj junij 2024 jul>
po to sr če pe so ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktualno

19.12.2022

Pravila nagradne igre - Praznični decemeber ETS

V sklopu nagradne igre ''Praznični december - ETS'', objavljamo pravila nagradne igre, ki poteka na uradni Facebook strani občine Brežice. Splošni pogoji in pravila nagradne igre – Praznični december - ETS

26.07.2022

V likovnem izzivu na temo športa sodelovalo več kot 180 otrok iz naše občine

Šport v naši občini najpogosteje povezujemo s turizmom in kulturo. Tokrat smo združili moči in ob začetku Mestne promenade Brežice uradno otvorili fotografsko-likovno razstavo z naslovom ''Evropsko mesto športa 2022'', ki jo je Občina Brežice organizirala v sodelovanju z Društvom likovnikov Brežice in Fotoklubom Brežice ter otroci vrtcev in osnovnih šol naše občine.

04.07.2022

Dan vodnih športov privabil na Brežiško jezero veslače in kajakaše iz celotne Slovenije

Zavod za šport Brežice je v sodelovanju z Občino Brežice na pobudo Veslaške in Kajakaške zveze Slovenije organiziral Dan vodnih športov na Brežiškem jezeru oziroma morju, kot ga poimenujejo občani in občanke, saj gre za drugo največje akumulacijsko jezero v Sloveniji. Dan vodnih športov je bil prvi večji dogodek na tem območju, kjer bo v prihodnjih letih zrasel dostopni vodni center, rekreativno središče za vse generacije, ki bo med drugim omogočalo izvedbo mednarodnih tekem v kajak-kanuju in veslanju.

27.06.2022

Dan vodnih športov na Brežiškem jezeru

Zavod za šport Brežice v sodelovanju z Občino Brežice vabi na DAN VODNIH ŠPORTOV na ''Brežiškem jezeru''.

13.06.2022

Likovni izziv na temo športa v Občini Brežice

17.05.2022

V Brežicah navdušeno sprejeli dvakratno olimpijsko prvakinjo Lejo Glojnarič

''Zlata Leja'' so v Brežicah z glasnim navijanjem in s kretnjami slovenskega znakovnega jezika sprejeli vrhunsko 19-letno atletinjo Lejo Glojnarič, ki se je iz 24. poletnih olimpijskih iger gluhih vrnila z dvema zlatima medaljama.

03.05.2022

V Brežicah sprejem za kolesarje projekta Dobrodelno okoli Slovenije 2022

Brežice so dokazale, da so Evropsko mesto športa 2022 v vsakem vremenu, saj je 1. maja potekal krajši sprejem za udeležence dobrodelnega kolesarskega podviga DOS 2022 kljub močnemu dežju. Župan Občine Brežice Ivan Molan je pozdravil sodelujoče in še posebej pobudnika obrodelnega projekta Damija Zupija. V petih dnevih, v času od 27. april – 1. maj 2022, so kolesarji prevozi traso okoli celotne Slovenije v razdalji nekaj več kot 1.225 km. Letos je bil cilj dirke zbrati sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, kolesa so po posameznih postojankah tudi simbolno predali v namen.

21.03.2022

Delegacija občine Brežice sodelovala na gala prireditvi nagrajenih mest športa v letu 2022 v Torinu

Občina Brežice je na povabilo Aces Europe 21. 3. 2022 sodelovala na Annual Awards Ceremony z vsemi nagrajenimi mesti in regijam v letu 2022, ki so prejeli naziv Evropskega mesta/regije/območja športa 2022.

15.02.2022

PEKING DOMA v Brežicah in uraden začetek dogajanja Evropskega mesta športa 2022

S terenskim studiem in navijaško-rekreativnim središčem v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v Brežicah 16 in 17. februarja gostuje Val 202, ki v času zimskih olimpijskih iger v Pekingu, olimpijski duh prenaša po celotni Sloveniji.

27.09.2021

Občina Brežice prejela naziv Evropsko mesto športa 2022

Občina Brežice je prva slovenska občina, ki je osvojila naslov Evropsko mesto športa (European Town of Sport) v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci.

12.09.2021

Občina Brežice kandidira za naziv Evropsko mesto športa 2022 - DOBRODOŠLI V MESTU ŠPORTA ZA VSE GENERACIJE!

Občina Brežice se je po besedah župana Ivana Molana odločila za kandidaturo na podlagi številnih argumentov – od dosežkov športnikov do rednih vlaganj v športno infrastrukturo in programe športa.